Oslo

Politikerne enige: Skrot Italia-trikkene

Denne uken kom det frem at 30 av Italia-trikkene er tatt ut av drift på grunn av sprekk- og rustdannelser. Byrådet vurderer å leie inn trikker som et akuttiltak, men vil på lengre sikt skrote 600-millionerskjøpet fra slutten av 90-tallet.
  • Andreas Slettholm
    Andreas Slettholm
    Kommentator
  • Det er ingen tvil om at Italia-trikkene må fases ut. Spørsmålet er hvor raskt det vil skje, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Intet mindre enn 30 av de 32 såkalte Italia-trikkene, innkjøpt rundt årtusenskiftet, står på verksted. Det er oppdaget til dels alvorlige sprekk— og rustdannelser, som av sikkerhetshensyn gjør at de må parkeres inntil videre. Trikketilbudet i Oslo vil være sterkt redusert i en lengre periode, og rutene vil trafikkeres med buss.

I går fortalte Aftenposten at en ny Ruter-rapport – som betimelig nok kommer samtidig som nesten alle Italia-trikkene står – anbefaler å skrote alle dagens trikker til fordel for 98 nye.

— Ruter er vår faginstans, og rapporten tar vi på det dypeste alvor. SV har jo tidligere ment at vi skulle bytte ut trikkene raskt, og denne rapporten føyer seg jo pent inn den tankegangen. Men vi vil nå avvente behandlingen, og høre hva byrådet tenker om denne rapporten, sier leder i samferdselskomiteen Marianne Borgen (SV).

For det politikerne må avgjøre, er hvor raskt trikkene må skiftes ut, og til hvilken pris. Ruters foretrukne alternativ koster minst 2,3 milliarder kroner, 600 millioner kroner mer enn det byrådet har lagt til grunn.

— Vi må gjøre det som er mest økonomisk rasjonelt for kommunen, samtidig som vi sørger for å ha et godt trikketilbud for byens befolkning. Men det er ingen tvil om at både de gamle SL-79-trikkene og Italia-trikkene må fases ut, sier samferdselsbyråd Ola Elvestuen (V).

Les også

Intern rapport: Skrot alle trikker - kjøp nye

Arbeiderpartiet påpeker imidlertid at Oslopakke 3 — spleiselaget mellom stat, kommune og bompengebetalende bilister - også inneholder penger til denne type investeringer. - De siste dagers hendelser er i seg selv et tegn på det haster å fornye og modernisere trikkeparken. I Oslopakke 3 er det også satt av 7,5 milliarder til fornyelsesbehov for trikk og bane, og det er ikke unaturlig å bruke en del av de pengene på nytt trikkekjøp, sier Abdullah Alsabeehg (Ap).

- Må uansett reparere

Det nye trikkekjøpet vil uansett ikke skje over natten. Ifølge Ruter-rapporten kan nye trikker tidligst rulle i 2018, men byrådet har ikke tidsnød.

— Det er viktigere at vi kjøper riktig, enn akkurat når det skjer. Vi vil uansett måtte reparere det vi har, for å sikre et godt trikketilbud til byens befolkning, sier Elvestuen.

Han sier at det også kan bli aktuelt å leie inn trikker i perioden før de nye trikkene er på plass.

— Dette har vi vurdert tidligere, men vi vurderer nå på nytt om det finnes noe vi kan leie inn trikker. Det er et spørsmål om det finnes noe som passer våre behov, og som er ledig slik at vi kan bruke det, sier Elvestuen.

Frp vil kjøre buss

Det eneste bystyrepartiet som er skeptisk til å kjøpe nye trikker, er Frp. Men også de er enige i at dagens trikkepark bør skrotes.

- Det er ganske merkelig hvis vi ikke nå ser på hva det vil koste å få det samme tilbudet dersom vi bruker miljøvennlige busser på strekningene i stedet for trikk. Disse 2,3 milliardene det er snakk om her, kommer jo på toppen av infrastruktur som må utbedres. Vi kan ikke skaffe oss nye trikker uten å vurdere hva alternativene er, sier Mazyar Keshvari (Frp), som også er nestleder i samferdselskomiteen.

På tirsdag skal Oslo-politikerne diskutere saken, men vil ikke gjøre noe vedtak før sommeren.

— Vi skal nå ha Ruters rapport ut på ekstern kvalitetssikring, og så kommer det første av flere vedtak om nytt trikkekjøp etter sommeren, sier Elvestuen.

Les også

  1. - Italia-trikkene må gå i fem år til

  2. Sporveien vurderer å leie inn trikker

  3. 30 trikker parkert på grunn av rust