Oslo

Sperringene får stå

I juni bestemte bystyret at de massive sperringene skal fjernes i løpet av året. Nå opphever trolig politikerne sitt eget vedtak.

10092010181449-1d1yh8PblK.jpg Foto: Anette Karlsen

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Oslo kommune har ikke råd til å kvitte seg med de ubrukelige T-banesperringene, mener byrådet.

I 2005 satte Oslo Sporveier opp fysiske sperringer på T-banestasjonene på Majorstuen, Nationaltheatret, Stortinget, Jernbanetorget, Grønland og Tøyen. Disse skulle fungere som i London, men som resten av det elektroniske billettsystemet gikk det ikke helt som det skulle.

I dag brukes sperringene kun som vanlige kortlesere, i tillegg til at de står der som et fysisk symbol på Flexus-skandalen.

Millionsluk

Da Brann— og redningsetaten uttalte at sperringene i tillegg kan utgjøre en sikkerhetsrisiko fordi det vil ta lengre tid å evakuere store folkemengder ved en nødssituasjon, foreslo Ap-politiker Abdullah Alsabeehg å fjerne dem.

Les også

Nå forsvinner T-banesperringene

Før sommeren ble hans private forslaget vedtatt i bystyret.Byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF stemte imot, men alle de andre partiene sto bak følgende:

«Byrådet bes av hensyn til sikkerhet fjerne sperringene på T-banestasjonene så raskt som mulig, og senest innen utgangen av 2013.»

Torsdag kommer byrådet med en ny sak, hvor de rett og slett ber bystyret tenke seg om én gang til og oppheve sitt eget vedtak. Byrådet trekker frem to hovedpoenger:

Sperringene utgjør ingen sikkerhetsrisiko.

Det vil være altfor dyrt å fjerne dem (11-14 mill.).

Ingen sikkerhetsrisiko?

Ruter, Sporveien og Brann— og redningsetaten har hatt flere møter i etterkant av bystyrets vedtak. De er blitt enige om at andre tiltak kan gi bedre effekt på sikkerheten.

Samferdselsbyråd Guri Melby (V) Foto: Bendiksby, Terje/NTB scanpix

— For det første har vi fått en faglig vurdering som sier at det sikkerhetsmessig ikke er noe problem at de står der. I tillegg koster det 11–14 millioner å fjerne dem, og det er penger vi må ta fra Ruters budsjett, sier samferdsels- og miljøbyråd Guri Melby (V).Å fjerne sperringene kan derfor gå på bekostning av kollektivtilbudet, legger hun til. For det tredje påpeker byråden at sperringene faktisk har en funksjon i dag, som kortlesere. Fjernes sperringene, må nye slike på plass.

— Vi kan heller ikke utelukke at det kan bli bruk for dem, sier Melby.

Brannsjefen: Ok at de står

Ruter poengterer i tillegg at sperringene er sikkerhetsgodkjent og at det er etter risikovurderinger «ikke er avdekket behov for å fjerne sperreportene».

Les også

Vet ennå ikke om sperre- portene vil bli tatt i bruk

Brann— og redningsetaten bekrefter overfor Aftenposten at det er greit at sperringene blir stående. Selv om det ideelt sett hadde vært en fordel å fjerne dem, er rømningsbredden tilstrekkelig, ifølge etatssjef Jon Myroldhaug.Han står likevel fast på at det ved en gitt nødssituasjon kan ta lengre tid å evakuere en stor folkemengde med sperringer enn uten. Men de truer altså ikke sikkerheten, og etaten vil ikke kunne gi pålegg.

Bestemmer selv

Byrådet legger i likhet med Ruter vekt på at sperringene i dag er i bruk som kortlesere. Fjernes sperringene må det settes opp nye slike. Å fjerne sperringene har også «en betydelig økonomisk konsekvens», heter det i saken. Byrådet har heller ikke «funnet rom» for å finansiere tiltaket på 2014-budsjettet og foreslår derfor at bystyret opphever sitt eget vedtak.

Ansvaret for «eventuell gjennomføring» legges til Oslo T-banedrift, som også har sikkerhetsansvaret for T-banen. «De vil da løpende kunne vurdere dette tiltaket mot andre sikkerhetstiltak og investeringer i kollektivtrafikken», heter det i byrådssaken.

 1. Les også

  Reagerer på Ruters vingling om sperreportene

 2. Les også

  Ruter: Mange må nøye seg med ståplass

Relevante artikler

 1. OSLO

  De kostet millioner, men ble aldri tatt i bruk: Nå skal de fjernes i hele Oslo

 2. OSLO

  Byrådslederen og ordføreren grillet om Tøyen

 3. OSLO

  Opposisjonen krever fortgang i milliardprosjektene på Tøyen

 4. OSLO

  Her er planene for bilfritt Grünerløkka

 5. OSLO

  Rødt sikrer flertall for Oslo-budsjettet

 6. OSLO

  Byrådet dropper planene om nye badeanlegg – vil heller pusse opp de som finnes