Oslo

Vanlige biler får én bomøkning. Elbiler får to.

Mens fossilbiler må tåle én bomøkning i mars 2019, får elbilistene en ny bomøkning allerede i 2020. Da blir prisen i rushtrafikken 15 kroner i begge retninger.

Mange reagerer på økte bompenger i Oslo. Torsdag kveld aksjonerte nærmere 150 bilister i hovedstaden.
 • Wasim Riaz
  Wasim Riaz
  Journalist

1. mars 2019 får Oslo 53 nye bomstasjoner, noe som betyr at flere må betale mer i bompenger. Fra samme dag må også elbiler betale for å kjøre gjennom bomringen. Prisen for elbiler gjennom dagens bomstasjoner blir fem kroner i hver retning. I rushtrafikken blir det ti kroner.

El skal betale halvparten av fossil-prisen

Året etter får elbilister en ny avgiftsøkning: Da blir prisen 10 kroner i hver retning utenom rushtrafikken, og 15 kroner i rushtrafikken.

Det tilsvarer halvparten av det dieselbiler må betale i rushtrafikk fra mars 2020. Det er ikke lagt opp til at fossilbiler får ny avgiftsøkning i 2020.

– Det er politikerne som har bestemt dette. De vil helst ikke at folk kjører bil, hverken elektrisk eller andre type biler. Det er heller ikke rettferdig at bare en del av bilistene skal betale, sier Terje Rognlien, sekretariatsleder for Oslopakke 3.

 • Her er kartet fra Statens vegvesen som viser hvor bomstasjonene kommer
Det er stor enighet blant politikerne om at også elbiler må betale bompenger. I Oslo kommer det to bomøkninger for elbiler de neste 18 månedene.

4,5 milliarder i året

Beregninger viser at de nye takstene vil gi 4,5 milliarder kroner i bompenger årlig, mot 3,6 milliarder i dag. Rognlien presiserer at effektene av de nye reglene som blir innført 1. mars 2019 skal evalueres før de nye elbilsatsene blir økt i 2020.

– Hvis vi får inn mer i bompenger enn anslått vil det påvirke vurderingene av bomtakstene i 2020. Vi må også passe på at bomavgiften for elbiler ikke er på mer enn 50 prosent av det det koster for bensinbilene etter rabatt, sier Rognlien.

– Altfor tidlig med bompenger

Kommunikasjonsleder Petter Haugneland i Norsk elbilforening mener at innføring av bompenger for elbiler kommer altfor tidlig.

– Myndighetene har satt som mål at alle nye biler som selges i Norge fra 2025, skal være nullutslippsbiler. Nå er vi godt på vei mot å oppnå målet, men innføring av bomavgift for elbiler vil stoppe denne utviklingen. Bomavgiften er det viktigste incentivet lokalt for at familier kjøper elbil, sier Haugneland.

Han legger til at foreningen ikke er fremmed for bomavgift, men ønsker en annen modell.

– Vi vil foreslå en modell der bomavgiften blir innført når andelen elbiler gjennom bomringen kommer opp på 25 prosent. Da kan elbiler betale 25 prosent av normal pris. Når andelen kommer opp i 50 prosent, så kan også bomavgiften økes til 50 prosent av det som er normalt. Det blir feil å starte med 50 prosent, sier Haugneland.

17,4 prosent elbiler i bomringen

Tall Aftenposten har fått fra Fjellinjen, viser at elbilandelen gjennom bomringen i Oslo var på 17,4 prosent i august. Samtidig øker elbilsalget kraftig. Hittil i år har det økt med 37 prosent på landsbasis, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken. SSB-tall viser at 40 prosent av de norske elbilene var registrert i Oslo og Akershus ved inngangen til 2018.

– Er det ikke greit at også elbiler er med på spleiselaget?

– Da oppnår vi bare at folk lar være å kjøpe elbil. Den beste modellen er å få opp andelen elbiler før man innfører betaling, svarer Haugneland.

Vil ha flat takst

Cecilie Lyngby leder Facebook-gruppen «JA til miljø, NEI til økte bompenger!». Hun synes det er greit at elbiler betaler samme pris gjennom bomringen som fossilbiler.

Cecilie Lyngby i Facebook-gruppen «JA til miljø, NEI til økte bompenger!» ønsker en flat takst for alle som kjører gjennom bomringen. Hun ønsker samme takst før innføring av rushtrafikken i oktober 2017.

– Jeg synes det er greit med en flat takst for alle biler, slik man hadde i Oslo før 1. oktober 2017. Da kan også elbiler betale det samme som fossilbiler. De sparer uansett på bensin og andre avgifter, sier Lyngby.

Hun ønsker lavere bomavgift for alle kjøretøyer og vil stoppe utbygging av nye bomstasjoner.

Høyres Eirik Lae Solberg sier at elbilene vil beholde flere av sine fordeler også etter 1. mars 2019.

Eirik Lae Solberg (H) er leder i samferdselskomiteen i Oslo. Han sier at elbiler vil beholde flere av sine fordeler også i fremtiden.

– Høyre har vært og er pådriver for at det skal være attraktivt å bytte til elbil fordi de er miljøvennlige. Samtidig er det viktig at også elbileiere bidrar til å finansiere nye kollektivprosjekter og veitunneler som Fornebubanen og Manglerudtunnelen. Det er viktig for Høyre at elbiler fremdeles er attraktive med fordeler som gratis parkering, lavere bomavgift og avgiftsfritak, sier Solberg.

– Skal fortsatt få betydelig rabatt

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) skriver i en e-post til Aftenposten at et bredt politisk flertall i Oslo og Akershus er blitt enig om at tiden nå er inne for at også elbilistene begynner å bidra litt til det store spleiselaget.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) mener det er greit at elbilister får to bomøkninger i løpet av de neste 18 månedene.

– Elbilistene skal fortsatt få betydelig rabatt, og billigere bomsatser er fortsatt et kraftig incentiv for å velge elbil fremfor bensin eller diesel. De økonomiske incentivene er sterke: Ingen engangsavgift, ingen merverdiavgift, svært lav trafikkforsikringsavgift (årsavgift), svært billig drivstoff, gratis parkering og lavere takst i bommene. I Oslo har vi et rekordhøyt salg av elbiler, også etter at det ble kjent at elbilene skal betale i bommen, skriver Berg.

– I 2020 vil det koste 15 kroner for en elbil i rushtrafikken. Synes dere at det er et ok prisnivå?

– Ja, for i 2020 forventer vi at mer enn hver fjerde bil i rushtiden vil være en elbil. Det er fantastisk, og en utvikling som vil fortsette. Vi mener det er rimelig at disse bilistene betaler en pris som tilsvarer halvparten av det en dieselbilist betaler. Da er det fortsatt slik at den som forurenser mest, betaler mest, samtidig som også elbilistene bidrar til spleiselaget.

Les mer om

 1. Bompenger
 2. Oslopakke 3
 3. Samferdsel
 4. Elbil
 5. Opplysningsrådet for veitrafikken
 6. Norsk elbilforening