Oslo

Rapport: Slik kan Oslo bli en dødsfelle

Store deler av Oslo sentrum kan bli fylt av livsfarlig røyk i tilfelle en storbrann ved oljeanlegget i indre Oslofjord, viser DSB-rapport.

DSB frykter at en ulykke på Sjursøya kan kan få svært alvorlige konsekvenser.
  • Henrik Arneberg

En kraftig bensinlekkasje på tankanlegget Sjursøya, der det oppstår brann og eksplosjon i nabotankene. Eller et tankskip som lekker brennende drivstoff inn mot Bjørvika.

Dette skisseres, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), som noen av de største skrekkscenarioene i hovedstaden.

DSB frykter at slike ulykker kan få svært alvorlige konsekvenser.

I løpet av få minutter og timer kan store deler av Oslo sentrum bli fylt av tykk, svart røyk, skriverDN.no.

Advarer mot røykgasser

Avisen har fått tilgang til en fersk rapport som skisserer ulike skrekkscenarioer i Oslo.

— Hvis en brann på Sjursøya får bre seg til flere virksomheter, og brannvesenet ikke klarer å håndtere brannen, så vil det komme en betydelig mengde giftig gass innover Oslo, sier DSB-direktør Jon Lea.

DSB advarer derfor mot røykgasser mot byen ved en stor brann.

Brigadesjef Ståle Lindhardt i Brann- og redningsetaten erkjenner overfor til DN.no at de raskt kan stå overfor en uhåndterlig situasjon.

— Dette blir vurdert som den største risikoen for Oslo. Det vil fort bli store røykmengder, sier brigadesjefen.

Scenarioene i rapporten:

Bjørvika-scenarioet: Bensinlekkasje fra tankskip

Et tankskip lekker bensin nord for Sjursøya. Et bensinflak driver mot Bjørvika og antennes. I løpet av kort tid vil en større brann utvikle seg på overflaten og ombord i fartøyet. Med vind fra sør vil røyk- og branngasser kunne ramme flere befolkningstette områder i Oslo.

Ved vindstyrke på 2 m/s, vil den røde sonen sneie Ekebergåsen på vei innover mot Sørenga-utstikkeren. Ved sterkere vind, kan de helseskadelige gassene komme inn over enda mer befolkningstette områder som operaen, Oslo S. og bydeler som Grünerløkka. Mange institusjoner rammes av røyk.

Sjursøya-scenarioet: Brann på oljeterminal i by

Verstefallsscenarioet er at det skjer en kraftig lekkasje med bensin på Sjursøya som ikke kan stoppes. Situasjonen eskalerer ved at det oppstår brann og eksplosjon i nabotankene. Med en sydlig vindretning på 2 m/s kan ikke befolkningen i de nærliggende boligområdene i Ekebergåsen oppholde seg i området mer enn en time før de får oppleve forbigående helseskadelige effekter. Brannen kan ta flere dager å slukke.

Fjellanlegg-scenarioet: Lekkasje fra Ekeberg-sisternen

Inne i det enorme fjellanlegget som skjuler seg under Ekebergåsen oppstår en lekkasje som vil kunne medføre en eksplosjon og potensiell brann.

Selv under ekstremt uheldige omstendigheter, er det ikke ventet at en eksplosjon vil få vesentlige konsekvenser annet enn inne i selve fjellanlegget. Kan medføre forsyningsstans.

Kilde: DSB/CMR Gexcon

Les også

  1. Oslo før: Sjursøyas forvandling

  2. DSB bekymret for sikkerheten ved Sjursøya

  3. Private tar over Oslos nye giganthavn

  4. Reddet livet ved å hoppe ut av lokomotivet