Byen i røyken

Stadig flere osloborgere stumper røyken. Men for ikke mange år tilbake var Oslo Norges fremste tobakksby.

Disse avisguttene tar en pause fra arbeidet, og fyrer opp en røyk i 1905.
Kortspill med pipe og sigar i fotograf Szacinskis atelier i 1908.
Lenge før reklameforbudet trådte inn, kunne en se tobakksreklamer overalt i byen. Dette bildet er tatt i Bogstadveien i 1953.
Under utstillingen «Britain -66» på Norges Varemesse tilbød disse sigarettpikene varer fra tobakksprodusenten Benson & Hedges.
Piperøyking og noe godt i glasset var selvsagte ingredienser i disse herrenes lørdagskveld. Bildet er tatt i Wessels gate 15 i 1891.
Oslo hadde en betydelig tobakksindustri. Disse damene jobbet i Conrad Langaards tobakksfabrikk i Pilestredet 56, rundt 1910.
Her jobbes det for fullt i Glotts tobakksfabrikk i Torggata 33, rundt 1925.
Her testes kvaliteten på tobakksvarene til J. L. Tiedemanns Tobaksfabrik i 1964.
To venninner utveksler fyr på sigarettene. Bildet er tatt rundt 1900.
Piperøyking var en naturlig del av friluftslivet på 1920-tallet.
Tobakkskiosker preget bybildet i gamle dager. Produsentene la ned mye arbeid i å innrede utstillingsvinduene.

Osloby har i samarbeid med Oslo Museum fått tilgang til flere unike historiske fotografier som viser livet i det gamle Oslo. Vi vil presentere dem gjennom flere kommende bildeserier.

Har du noen historiske Oslo-bilder du vil dele? Har du forslag til gallerier vi kan lage? Send oss en e-post!


Oslo i røyk

Ikke noe annet sted i Norge er det like utrendy å røyke som i Oslo, kunne

Les også

Aften melde i forrige uke

. Men det var også fra hovedstaden trenden med å røyke sigaretter spredte seg til resten av landet.

Gjennom store deler av det 20. århundret gjorde tobakken seg svært synlig i bybildet: Oslo hadde et titall tobakksfabrikker, og sigarettreklamene prydet bygårdenes gavler og kioskenes utstillingsvinduer over hele byen.

Ifølge Karl Erik Lund ved Statens institutt for rusforskning (SIRUS) skjedde dette da tobakksfabrikkene begynte med maskinproduserte sigaretter ved inngangen til det 20. århundre.

— Da ble det en voldsom masseproduksjon, og fabrikkene fikk avsetningsproblemer. Det var derfor den massive reklamen skjøt fart, sier han.

Forbeholdt «fine herrer»

I begynnelsen var ikke sigarettrøykingen for hvem som helst.

- Det var de urbane, høyt utdannede byborgerne – de fine herrene, spesielt i Oslo – som begynte å røyke sigaretter, sier Lund.

Les også

Her er klassen klar for første skoledag i 1893

Men fra 1920-tallet brer sigarettrøykingen seg utover: i tillegg til at det blir mer sosialt akseptert for kvinner å røyke, når sigarettene både flere sosiale grupper og flere geografiske områder. På det meste røykte godt over 60 prosent av den mannlige befolkningen. På 1960-tallet snudde utviklingen, da helserisikoen ved røyking ble utvetydig fastslått.På samme måte som ved sigarettenes inntog, var det de høyt utdannede i Oslo som var først ute med å stumpe røyken.

Presset ut amerikanerne

Også produksjonen av tobakk blomstret i Oslo gjennom store deler av det 20. århundret. Professor Knut Sogner ved Handelshøyskolen BI har skrevet bok om Andresen-familien, eierne av J.L. Tiedemanns Tobaksfabrik, og forteller at Oslo-fabrikkene gjennom store deler av 1900-tallet kjempet en vellykket kamp for å holde utenlandske produsenter utenfor det norske markedet.

— Det som preget utviklingen i mellomkrigstiden er trusselen fra britisk og amerikansk tobakksproduksjon. De norske fabrikkene gjennomførte en «kjøp norsk»-kampanje og boikottet tobakkshandlere som solgte amerikansk, sier Sogner.

Oslotobakk frem til 2008

I 1915 hadde Kristiania 18 tobakksfabrikker av varierende størrelse. Frem til andre verdenskrig kjøpte Tiedemanns opp mange av de mindre bedriftene. Selskapets andel av det norske tobakksmarkedet økte dermed fra ti prosent i 1922 til 50 prosent i 1940.

Les også

Oslo sett med historiske ølbriller

Giganten samlet produksjonen på Ensjø i 1968, og i tiårene som fulgte skulle reklameforbudet, nye skatteregler og Norges inngåelse i internasjonale handelssamarbeid gjøre det vanskelig for Tiedemanns å holde på markedsmakten. Selskapet ble solgt til British American Tobacco Company i 2005, og i 2008 kom kroken på døren for Oslos tobakksproduksjon, da fabrikken på Ensjø ble nedlagt. Flere historiske Oslo-bilder: