Oslo

Har kranglet om interne regninger i over ett år

Hvordan skal kommunen leie ut vogner til seg selv? Diskusjonen har pågått i kollektiv-Oslo over flere år, og er ennå ikke over.

Denne modellen viser hvordan Oslo kommunes ulike kollektivtransportselskaper adminstrerer eierskapet av trikker og T-banevogner. Strukturen er såpass komplisert at advokat har deltatt i møtene der de ulike selskapene har forsøkt å bli enige om hvordan systemet skal fungere.
  • Olav Eggesvik
    Olav Eggesvik
    Journalist

Organiseringen av Oslo kommunes kollektivselskaper skaper ekstraarbeid for transportbyråkratene.

Når Oslo kjøper inn trikker og T-baner, eies de av Oslo Vognselskap. Ruter bestemmer når og hvor vognene skal kjøre, mens Sporveien kjører og vedlikeholder dem. For bruken av vognene har Ruter tidligere betalt leie til Vognselskapet.

Les også:

Les også

Ruter: Trikkekjøpet forsinket med ett år

I flere år har partene diskutert om vognleien kan organiseres på en annen måte. Dette er såpass komplisert at en advokat har vært innleid til flere av møtene. Flere modeller har vært prøvd ut. I år ble man endelig enige om en ny ordning: Det er Sporveien som bruker vognene, derfor bør Sporveien betale leien til Vognselskapet.

Blir ikke enige

Men da Sporveien i august i år fikk en faktura fra Vognselskapet, så de at den var utstedt til Ruter. Etter én uke fikk de, via e-post, svar på hvorfor:

Vognselskapet vil ha en sikkerhet fra Oslo kommune for at Sporveien kommer til å betale leien før de skriver under på en ny kontrakt.

Med andre ord krever et av Oslo kommunes egne selskaper en garanti fra kommunen om at de vil få penger for noe kommunen selv eier.

Oslo-trikken, her representert ved SL79.

Vogner ble til spiker

Vognselskapet har lånt penger av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune for å betale vognene. De ønsker ikke å havne i en situasjon hvor de ikke får leieinntekter, selv om de selv påpeker at dette er usannsynlig.

— Vi foretar investeringer i milliardklassen i materiell som vanskelig kan brukes andre steder, og som har lang levetid. Da trenger vi en trygghet for at vi får vognleien flere år frem i tid, sier administrerende direktør Erik Lund i Vognselskapet til Aftenposten. Kontrakten de skal inngå med Sporveien er på tre år. Vognselskapet vil ha en lengre kontrakt, eller en garanti for at de får pengene.

Les også:

Les også

Her er 5 ting du vil merke på buss, trikk og bane til neste år

Forløperen til dagens T-banevogner ble ingen suksess, og ble skrapet lenge før sin antatte levetid. Dermed ble det en diskusjon mellom Ruter og Vognselskapet om det fortsatt skulle betales vognleie. Vognselskapet argumenterte den gang for at vognleien går til innkjøp av nye vogner. Ruter ønsket ikke å betale for vogner som var blitt til skrapmetall.

— Er det fornuftig at man bruker så lang tid på å diskutere dette?

— Diskusjonen har ikke påvirket driften på noen som helst måte. Vognene ruller i og under Oslos gater. Jeg tenker at det kan være hensiktsmessig når man først har laget den organisasjonsmodellen man har, at man også lager kontrakter som er tilpasset det, sier Lund.

- Oslo kommunes penger

Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i Ruter forstår ikke hvorfor Vognselskapet insisterer på å få en garanti. Han trekker frem at pengene som går fra Ruter, via Sporveien og inn i Vognselskapet opprinnelig kommer fra Oslo kommune som eier de tre.

— Vognselskapet stoler ikke på at Oslo kommune kommer til å betale leien til sitt eget selskap, sier Karlsen.

- Alt dette er Oslo kommunes penger. Vi kan ikke praktisere det så komplisert som det nå legges opp til, mener han.

Styreleder Terje Thon i Sporveien sier at de kun er orientert om at avtalen nå skal inngås mellom selskapene, og kjenner ikke til at det er noen problemer. Han humrer da Aftenposten forteller ham hvor problemet ligger.

Les også:

Les også

- Hvis ett år er kastet bort på dette, er det helt ubegripelig

— Dette er selskaper med samme eier, så man skulle tro at garantien ikke er nødvendig, sier Thon til Aftenposten.

— Garantispørsmålet ligger uansett utenfor vårt ansvar, så forøvrig har jeg ingen ytterligere kommentar. Vognene er i gang og de kjøres, så jeg går ut ifra at vi betaler for det allerede, sier Thon.

Frem til partene finner en løsning, betaler Sporveien fakturaen, men den utstedes med kopi til Ruter og en tekst som presiserer avtaleforholdet mellom de tre kommunale kollektivselskapene.

- Dette er komplisert

— Dette er relativt komplisert, sier kommunaldirektør Eivind Tandberg i byrådsavdeling for miljø og samferdsel.

— Det er snakk om en internfaktureringsordning mellom to selskaper, der det har vært diskusjoner i noen år om hva som er den beste måten å organisere dette på. Jeg oppfatter det som en ren teknisk diskusjon, det er ingen politikk i dette, fortsetter Tandberg.

Det tekniske går på regnskapsloven og merverdiavgiftsloven.

— Jeg mener dette er en relativt liten teknisk detalj. Det er en diskusjon som har blusset opp fra tid til annen, men det har ikke vært en kontinuerlig diskusjon med byrådsavdelingen om dette. Vi regner med at vi får løst dette i løpet av kort tid.

- Det har vært spørsmål om kommunen vil gi en garanti i over ett år. Hvorfor har ingen skjært gjennom og tatt avgjørelsen før?

— Vi har ikke diskutert dette siden september i fjor, og da mener jeg vi ble enige om en ordning. Det er uklart hvorfor dette blusset opp nå igjen, men det skal vi finne ut av.

Den politiske ledelsen i Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel avsto fra å kommentere denne artikkelen.

Les også

  1. Kollektivselskapene i Oslo krangler: - Trikkekjøpet forsinket med ett år

  2. Dette vil du merke fra kollektivbudsjettet i Oslo for 2015

  3. Opposisjonen er kritisk til trikkekrangelen i kollektiv-Oslo