Hanna Marcussen (MDG): – Skal Dronning Eufemias gate bli trygg, må bilene bort

En av Norges dyreste gater er blant stedene med flest personskader i Oslo. Byråd Hanna Marcussen ønsker bilene vekk fra Dronning Eufemias gate.

Dronning Eufemias gate har fire kjørefelt, gangfelt og sykkelfelt, samt et eget felt for trikken. I tillegg er det to store og noen mindre veikryss.
  • Frøydis Braathen

– Skal Dronning Eufemias gate bli trygg, må bilene bort, mener Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Aftenposten skrev for noen dager siden at det bare er tre andre steder i Oslo med flere ulykker med personskader enn i Dronning Eufemias gate. Midt i Oslo sentrum, foran Barcode mellom Operaen og Oslo S, går gaten, som kanskje er landets dyreste. Prisen var på 13.000 kroner pr. centimeter.

Det største krysset, som ligger midt i gaten, der Nylandsveien kommer inn, går nå rett inn i toppen av ulykkesstatistikken.

– Veldig dårlig planlagt

– Det er en gate som er veldig dårlig planlagt. Man har prøvd å få plass til alle, og det har ikke fungert godt nok. Det har ført til mange trafikkfarlige situasjoner, og det er åpenbart at det må gjøres noe her, sier Marcussen.

Dronning Eufemias gate har fire kjørefelt, gangfelt og sykkelfelt, samt et eget felt for trikken. I tillegg er det to store og noen mindre veikryss.

I rushtiden passerer ca. 1000 syklister bussholdeplassen midt i gaten. Ruters tellinger viser at det er ca. 1700 avstigende og 300 påstigende passasjerer der.

Hanna Marcussen (MDG), byråd for byutvikling i Oslo kommune.

Håper Statens vegvesen vil finne en løsning

Marcussen ønsker å gjøre gaten om til en kollektivgate og håper Statens vegvesen vil jobbe med å gjøre Dronning Eufemias gate tryggere.

– Det er en riksvei, så vi i kommunen har ikke myndighet til å endre på gaten. Det er staten som har ansvar for dette. Vi er imidlertid i tett dialog med Statens vegvesen og har foreslått å fjerne bilene, slik at man får en tryggere vei med mer plass til fotgjengere, syklister og dem som reiser kollektivt.

– I Oslo jobber vi med å redusere biltrafikken i sentrum på offentlige veier. Vi håper Statens vegvesen vil finne konkrete løsninger, sier Marcussen.

– Vi følger med på ulykkestallene

Kaisa Froyn, seksjonsleder i Statens vegvesen, sier at de er klar over utfordringene med mange trafikantgrupper og høye ulykkestall. Likevel er det ikke aktuelt å stenge gaten for biltrafikk pr. i dag, sier hun.

– Vi følger med på ulykkestallene og synes selvfølgelig ikke antallet er greit. Men det er ikke aktuelt å stenge gaten for persontrafikk. For å kjøre til Oslo S må du via Dronning Eufemias gate, sier Froyn.

Ingen planer om å endre gaten

Hun viser til at de har gjort noen tiltak for å begrense trafikken, blant annet ved å ha restriksjoner i den østre del av gaten i rushtiden mellom klokken 7 og 10 og klokken 15 og 18.

– Hvis de fleste følger lover og regler, så skal de ikke kjøre der i rushtrafikken, sier Froyn.

– Har dere andre planer for å forsøke å gjøre denne gaten mindre belastet?

– Nei, ikke pr. i dag, sier Froyn.