Storkontroll av store biler hele uken

Over 30 kontrollører fra seks etater sto mandag morgen klare for å ta imot større kjøretøyer på Risløkka. Noen ble avskiltet, andre mistet lappen. I tillegg ble flere anmeldt.

Denne varebilen hadde blant annet utslitte bremseskiver. Inspektør Arne Sørbekk (til høyre) og hans kolleger i Statens vegvesen fant også flere andre feil på den. Derfor måtte varebilen avskiltes på stedet.

– Tre meter av dette armeringsjernet hang utenfor containeren mens kjøretøyet var i fart. Da ble det førerkortbeslag på stedet, sier politibetjent Audun Storvik.

Fører av en varebil fikk også en tøff start på uken. Han mistet lappen fordi han kjørte med is på frontruten. Sikten hans var ganske begrenset.

Litt senere på dagen blir en stor varebil vinket inn til kontroll på Risløkka trafikkstasjon. Der tar ikke mange minutter før inspektører fra Statens vegvesen konstaterer at den må avskiltes.

Mandag morgen mistet føreren av denne lastebilen lappen på stedet fordi han kjørte med is på frontruten.

– Her var det flere feil. Bremseskivene er helt utslitte. Den har også eksoslekkasje, sier Erik Wolff, ansvarlig for utekontroll i Statens vegvesen region øst.

Etter hvert viser det seg at varebilen har en overlast på 600 kilo. Eieren har piggdekk, men ikke betalt piggdekkavgift. Bare for det siste får sjåføren et gebyr på 750 kroner.

Dette hjemmesnekrede bordet med blant annet semitrailersjåførens røykpakke sperret en god del av sikten hans fordi han hadde lagt det på dashbordet. Etter beskjed fra Erik Wolff i Statens vegvesen måtte sjåføren fjerne det.

– Vi er opptatt av trafikksikkerheten. For oss er det viktig å luke ut slike kjøretøy, sier Wolff bestemt.

De skal også sjekke om sjåførene følger kjøre- og hviletidsbestemmelser, og avdekke ulovlig kabotasje (utenlandske sjåfører som ulovlig tar kjøreoppdrag innenfor Norges grenser).

Kontroll hele uken

Hele denne uken må store kjøretøy som varebiler, lastebiler og vogntog regne med å bli vinket inn til Risløkka trafikkstasjon der offentlige tjenestemenn i gule refleksvester vil ta dem imot.

Det skal være tilsvarende kontroller i hele Europa i forbindelse med TISPOL (Europeisk trafikkpolitisamarbeid).

Finn Erik Grønli fra trafikkorpset i Oslo politidistrikt var selv til stede under deler av kontrollen mandag morgen.

– Intensjonen er at fokuset denne uken skal være spesielt rettet mot tungbiltrafikken. En ulykke der et tungt kjøretøy er involvert kan fort få store konsekvenser, sier Finn Erik Grønli, politioverbetjent i trafikkorpset i Oslo.

For første gang er også enheter fra Utrykningspolitiet med på en slik kontroll i Oslo.

– Vi er ikke bare opptatt av kjøretøy. Sjekk av sjåfører er faktisk enda viktigere. Vi må være sikre på at sjåføren er kapabel til å kjøre kjøretøyet, sier Grønli.

Tatt «første dag på jobben»

Danske Henrik Nielsen er én av sjåførene som blir stoppet. Han er på vei til Nordland med deler til skogsbiler. Det meste er i orden med semitraileren hans, men lasten er ikke godt nok sikret. Han må sikre lasten før han kan kjøre videre.

– Jeg synes det er fint med denne kontrollen. Her er det snakk om regler som er like for alle, sier Nielsen.

Henrik Nielsen måtte sikre lasten bedre før han fikk lov til å kjøre videre av Erik Wolff i Statens vegvesen. Nielsen regnet med å være fremme i Nordland tirsdag kveld.

En annen sjåfør, som ikke ønsker å ha navnet sitt i avisen, har ikke noe arbeidsavtale. Han forteller at det er hans første dag på jobben. Dette er noe politifolkene som kommer fra enhet for arbeidsmarkedskriminalitet hørt flere ganger før. Da Aftenposten reiser fra Risløkka, er det fremdeles ikke avklart hva som skjer videre med sjåføren.

– Vi har hittil hatt mye fokus på byggeplasser, men skal fremover også jobbe mot transportbransjen. Det er første gang vi er på en slik kontroll, sier politioverbetjent Bjørn Kristensen fra enheten.

Detter armeringsjernet hang utenfor containeren da den ble stoppet mandag morgen. Dermed mistet sjåføren førerkortet på stedet. Han blir også anmeldt for kjøring uten å ha sikret lasten av politibetjent Audun Storvik.

Sosial dumping?

Også Arbeidstilsynet er med på kontrollen. Tilsynet skal blant annet sjekke om sjåførene får lønnen de har krav på.

– Jeg har hittil snakket med fire sjåfører. Én av disse hadde ikke arbeidsavtale. Denne saken må jeg følge opp videre. For vi opplever at enkelte sjåfører, særlig de med minoritetsbakgrunn, blir utnyttet ved at de ikke får lønn de har krav på. De fleste av disse jobber med distribusjon, sier Knut Elkjær, sjefingeniør hos Arbeidstilsynet i Oslo.

Over 30 representanter fra seks etater trosset minusgradene, og møtte opp på Risløkka trafikkstasjon mandag morgen. Kontrollen mot storbilene fortsetter ut uken.

Han legger til at dette er et større problem for sjåfører som kjører varebiler, og ikke så omfattende problem for førere av større kjøretøy som lastebiler og vogntog.