Oslo

NRK: Får ikke endret Oslopakke 3 før i 2032

Store planer for utbygging av E18 foreligger. De Grønne ønsker å endre dem og vil ikke øke kapasiteten inn mot Oslo.

Miljøpartiet De Grønne ønsker å stoppe planleggingen og utbyggingen av E18 vestover. I følge Østlandssendingen må de vente til 2032.

  • Stein Erik Kirkebøen

I februar skal den omfattende Oslopakke 3 reforhandles. De Grønne har sagt at de ønsker å stoppe den opprinnelig planlagte utbyggingen av E18 vestover. I samarbeidsavtalen mellom de nye byregjerignspartiene i Oslo, Arbeiderpartiet, De Grønne og SV, står det blant annet: « Arbeid med prosjektering, regulering og grunnerverv som bygger opp under økning av veikapasiteten må stanses…».

Men så enkelt er det ikke.

Alle må være enige

I følge Østlandssendingen står det i den eksisterende avtalen for Oslopakke 3 at den ikke kan endres uten at de tre partene, Oslo, Akershus og staten, er enige. Denne avtalen løper frem til 2032.

  • Her kan du lese hva De Grønne svarer
    Nils Aage Jegstad (H) sitter i Transport— og kommunikasjonskomiteen på Stortinget. Han er tidligere fylkesordfører i Akershus, og var med både på forhandlingene av den opprinnelige avtalen i 2006 og reforhandlingen i 2012.

– E18 vestkorridoren er en av forutsetningene for Oslopakke 3. Dette er en stor pakke, og den gang var man enig om det kunne bli behov for endring underveis, sier han til Østlandssendingen.

– Hva skjer hvis man ikke kan komme til enighet om endringer som for eksempel køprising eller stans i E18-utbygging?

– Da er det den opprinnelige planen som gjelder, og slik må det nesten være når man ser hvor lang tid det tar å planlegge slike prosjekter, sier Jegstad til Østlandssendingen.

Akershus sier nei

Fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus sier de ikke har noen planer om å stoppe utbyggingen av E18 innmot Oslo.

Også tidligere byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby (V), er kritisk til De Grønnes E18-ultimatum:

– Vi er ferdig med valgkamp og er over i en periode der vi skal finne gode løsninger for både Oslo og resten av regionen. Jeg mener vi heller må snakke om hva vi er enige om og hva vi må gjøre for å nærme oss hverandre fremfor å stille ultimatum, sier Melby til Østlandssendingen.

Les også

  1. Ap på Stortinget: Vi fortsetter med ny E18

  2. Her er alle svarene om E18 etter erklæringen fra det nye byrådet

  3. Dette vil MDG prioritere i forhandlingene