Byråden vil lytte til rasende Bygdøy-beboere

Byråd Lan Marie Nguyen Berg åpner for å gjøre endringer i de omstridte planene om sykkelvei på Bygdøy.

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) vil ikke stoppe den planlagte sykkelveien på Bygdøy, men er åpen for mindre endringer hvis det kommer frem ny informasjon under folkemøte mandag.

Men hun vil ikke stanse planene. Kun dersom det fremkommer ny informasjon på informasjonsmøte mandag, vil hun vurdere endringer.

– Mange tror at denne sykkelveien ble vedtatt nylig, men den ble vedtatt av bystyret i 2010. Den gang ble det gjennomført brede medvirkningsprosesser, men i ettertid har Oslo kommune i hovedsak samarbeidet med Statsbygg og Riksantikvaren for å sikre at både kulturlandskapet og trafikksikkerheten ivaretas, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) før hun tar selvkritikk.

– Den siste tiden har ikke kommunen hatt god nok kontakt med beboerne på Bygdøy, og det er høyst beklagelig. Vi ser at kontakten burde vært mye tettere, for eksempel gjennom informasjonsmøter for beboerne.

LES OGSÅ: Dette er planene for ny sykkelvei på Bygdøy

Byråden er selv litt redd i trafikken idet hun ankommer Bygdøy på to hjul, og sier at det er stort behov for sykkelvei på halvøya.

– Her er det utfordringer i trafikken hvor det kan oppstå farlige situasjoner mellom syklister og bilister. Og selv om mange naboer er engasjert i saken, så har vi også fått tilbakemeldinger fra syklister som ønsker sykkelvei, sier Berg.

Aksjonsgruppen har tidligere sagt til Aftenposten at de ønsker å legge til rette for syklister, men synes det er sjokkerende at de skal gå utover det frodige landskapet og den vel bevarte alléen som møter deg når du kommer til øya.

Har skrevet debattinnlegg

I et debattinnlegg til Aftenposten skriver byråden at «det har vært en forutsetning at kulturlandskapet skal ivaretas, og at naturinngrepene skal være minimale».

– Naboene mener at det ikke er behov for ny sykkelvei fordi det allerede er en sykkelvei på store deler av Bygdøy. Hva sier du til det?

Omtrent slik blir den nye sykkelveien med fortau på Bygdøy. Ifølge kommunen blir det kun nødvendige inngrep i naturen. Beboerne på Bygdøy mener på sin side at veien blir altfor stor.

– Prosjektet har gjennom 13 år sett på ulike muligheter, og kommet frem til denne løsningen som den beste løsningen. Turveiene på Bygdøy har en høy verdi for lokalbefolkning og Oslos innbyggere generelt, og vi ønsker å bevare disse som nettopp turveier. Dersom man skulle lagt sykkelveitraseen til en eksisterende turvei så ville det utløst behov for betydelig oppgradering for å nå tilfredsstillende standard for helårssykling, blant annet asfaltering, breddeutvidelse, og lyssetting, svarer Berg.

LES OGSÅ: Vil ha nasjonalpark på Bygdøy

– Må sykkelveien være så bred som det er lagt opp til?

– Prosjektet har forsøkt å gjøre inngrepet i naturen så lite som mulig. Den gjeldende løsningen er redusert med 2200 kvadratmeter enn den opprinnelige reguleringsplanen. Nå blir det fortau og sykkelvei bare på den ene siden av veien.

– Er det nødvendig å hugge over 100 trær?

– Jeg har personlig ikke lyst til å felle ett eneste tre. Kommunen vil erstatte alle trær som grunneieren ønsker gjenplantet. I kongsgårdsalleen står bare 12 trær igjen, hvorav de fleste trærne allerede er døde eller syke, og vil bli ytterligere svekket av gravearbeidet. Vi vil istedenfor gjenplante de 24 trærne som alleen opprinnelig bestod av. Og de vil plantes på nøyaktig samme sted som den opprinnelige alleen.

LES OGSÅ: Slik vil arkitektene slå ring om vikingskipene på Bygdøy

Folkemøte mandag

Nå skal Sykkelprosjektet i Oslo kommune møte beboerne på mandag. Der møter ikke byråden selv, men hennes byrådssekretær Anja Bakken Riise.

– Jeg har inntrykk av at det er mange misforståelser ute og går, og noen tror at det bygges en «sykkelautostrada». Vi har også hørt bekymringer om at en akebakke og fruktboden forsvinner. Disse tingene vil vi klare opp i på mandag, sier Riise.

– Nå starter vi den første delen av arbeidene fra Bygdøylokket til Bygdøyveien i september. Vi har forståelse for at mange er engasjert i saken når det skjer noe på Bygdøy. Dersom det kommer opp innvendinger som ikke har kommet frem tidligere, så vil vi vurdere disse, legger byråd Berg til.

LES OGSÅ: Ny rapport: - La trikk og sykkel erstatte bil og buss i Bygdøy allé

Ønsker sykkelvei

Suzanne-Ann Stämpfli bor på Frogner, men sykler til Bygdøy tre-fire ganger i uken. Hun vil gjerne ha sykkelvei.

Suzanne-Ann Stämpfli på sin liggesykkel som hun kjøpte i 1989. Hun vil gjerne ha ny sykkelvei på Bygdøy.

– Jeg forstår at mange reagerer når trær blir hugget ned, men de blir erstattet. Jeg tror at flere vil sykle hvis vi får ny sykkelvei her, sier Stämpfli.

For Herman Bugge som bor på Bygdøy er det viktigere med trafikklys med tanke på barnas skolevei.

Herman Bugge ønsker seg ny sykkelvei på Bygdøy, men aller helst vil han ha trafikklys på skoleveien.

– Sykkel- og gangvei vil vi gjerne ha, men barn som bor på Bygdøyveien må krysse veien to ganger for å komme seg til skolen. Derfor er det viktigere med trafikklys her, sier Bugge.

Nederlenderen Thomas Cornelissen er mer opptatt av trærne enn sykkelveien.

Thomas Cornelissen bor på Torshov og jobber på Snarøya- På vei hjem er han ofte på Bygdøy for å bade. Han ønsker å bevare alleen slik den er i dag.

– Sykkelvei er en god idé. Jeg vil gjerne ha ny sykkelvei og beholde trærne, men hvis jeg må velge, så vil jeg beholde trærne, sier Cornelissen.

– Får tryggere skolevei

Bymiljøetaten kan fortelle at det blir flere opphøyde gangfelt i kryss i forbindelse med oppgradering av veien, noe som ifølge etaten vil bedre trafikksikkerheten til alle gående, også skolebarna.

– Skolen har ikke vært direkte involvert, men prosjektet innebærer altså en betydelig forbedring også for skolebarn, sier Monica T. Olsen, presseansvarlig i etaten.