Oslo

Vil ha sykler med registreringsnummer

At syklistene får mer plass i byen er positivt, men det byr også på større utfordringer for de eldre. - Man kan ikke bare pøse på med syklister uten å ha orden i rekkene, sier Niels Otto Wiersholm (87).

Niels Otto Wiersholm (87) mener det er på tide å innføre en registreringsordning, med for eksempel små nummerskilt, for sykler. - Det er en måte å ansvarliggjøre syklister på, sier Wiersholm.
 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

Wiersholm føler seg ikke trygg når han er ute og går i Oslos gater. Han har også opplevd å bli kjørt ned som gående — på fortauet.- Jeg fikk et slag i skulderen, men syklisten vinglet bare videre, sier Wiersholm.

- Dette går ikke lenger

Han synes også det er krevende å være bilist mellom syklister som ikke overholder trafikkreglene.

— Men mange sykler i høyt tempo. De sniker seg frem i køen og vrenger sykkelen over fotgjengerfeltet, hvor de egentlig skal trille i sakte fart. Dette går ikke lenger, sier Wiersholm, som presiserer at han ikke har noe imot syklister - så lenge de tar hensyn.

Begeret ble fullt da han leste i Aftenposten at det er blitt tillatt å sykle mot kjøreretningen i Torggata.

Les om nye Torggata her:

Les også

Sykkelfolket skal få et bedre liv i Torggata

Sykling mot kjøreretningen er også tillatt i andre gater, deriblant Skippergata og Kirkegata. Det er også signalisert at sykling mot kjøreretningen skal tillates i Grensen. 87-åringen mener det blir uoversiktlig.

— Man møter jo på syklister i full fart mot kjøreretningen uavhengig om det er tillatt eller ikke. Det er ikke greit i gater som er smale fra før, sier han.

Bør lage en registreringsordning

Wiersholm mener det er på tide at syklene utstyres med registreringsnummer.

— Det kan for eksempel gjøres ved å utstyre syklene med et lite nummerskilt. Syklister som kan identifiseres vil føle mer ansvar i trafikken, sier Wiersholm, som tror en slik ordning vil føre til at flere syklister overholde trafikkreglene.

Han mener forsikringsselskapene bør gå i bresjen for å få innført en ordning som kan sammenlignes med bilistenes ansvarsforsikring.

En kartlegging Statens vegvesen gjorde for et par år siden viste at eldre mennesker har langt høyere risiko for å bli utsatt for ulykker i trafikken enn andre. Statens vegvesen sa da at de ville bygge om veier og kryss for å møte den kommende eldrebølgen på veiene.

Les mer:

Les også

Slik vil veivesenet møte eldrebølgen i trafikken

— Syklistene dominerer i gaten

Wiersholm etterlyser strengere regler for syklister.

Syklister og bilister skal dele veien. Dette bildet er fra Mosseveien.

— Syklistene har mange rettigheter, men hva med pliktene? Nå som politikerne har bestemt seg for at andelen syklister skal økes kraftig bør det bli strengere regler for syklister, sier Wiersholm, som har fulgt utviklingen siden han var liten gutt på 1930-tallet.- Vi slo ball i gaten og kjørte om kapp med brannbilen i Bygdøy alle, men den gangen var det jo nesten ingen biler i gatene, sier Wiersholm, som vokste opp i Mogens Thorsens gate på Frogner i Oslo.

178 skulle manøvrere seg unna – ble skadet

Politikerne i Oslo kommune har bestemt at andelen syklister skal økes fra 8 til 16 prosent innen 2025. I praksis betyr det tre ganger så mange syklister på veier og fortau som i dag.

Oslo skadelegevakt har kartlagt samtlige syklister som kom inn med skader relatert til sykkel i fjor på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Majoriteten av de 1674 sykkelulykkene som skjedde i Oslo by var eneulykker, mens 307 var rene kollisjoner. Ti av dem var mellom syklist og fotgjenger.

Av de 1674 syklistene svarte 178 at de var i ferd med å ta en unnamanøvrering eller bråbrems da det skjedde. Av de 178 skulle 43 manøvrere seg unna en fotgjenger da det gikk galt. 259 syklister befant seg på fortauet da de ble skadet.

I Norge er det tillat å sykle på fortauet i gangfart.

Wiersholm mener det må gjøres noe, nå.— Det er viktig altså. Faren for at det skjer ulykker er større jo flere syklister det blir. Oslo er ikke som København. Man kan ikke bare pøse på med syklister uten å ha orden i rekkene. Her i Oslo dominerer syklistene i gaten, sier Wiersholm.

Etterlyser fartsgrenser

— Mange sykler på fortauet; sykler med elmotor, varesykkel og sykler med vogner bak. Mange parkerer på fortauet og stenger for gående. Det er ille, spesielt for rullestolbrukere, svaksynte og barnevogner, sier han.

- Krevende å administrere en nummerskiltordning

Ifølge Kjell Bjørn Vinje, pressesjef i Vegdirektoratet, er registrering av sykler et tema som i liten grad har vært diskutert.

— Det vil være lite hensiktsmessig da det er såpass stor gjennomtrekk i sykkelparken. Så det vil bli en stor jobb å administrere et slikt regime, sier Vinje.

- Hva kan gjøres for å temme villmannskjøringen på sykkel?

— Syklister som bilister må forholde seg til regelverket. Veitrafikklovens paragraf 3 sier at man skal ferdes hensynsfullt og forsiktig slik at ikke annen trafikk blir forstyrret eller hindret. Hvis alle gjør det, går det bra. Dette blir litt som politimester Bastians lov i Kardemommeby, sier Vinje.

Holdningskampanjer

- Men det trengs kanskje mer?

— Ja, både syklister, bilister og gående er opptatt av andre ting enn å dele veien. Derfor har vi laget kampanjen «Del veien», hvor vi oppfordrer syklister og bilister til å dele veien. Hensikten er å øke bevisstheten, sier han.

Flere skal dele veien

Han påpeker at trafikkbildet vil bli mer komplisert i fremtiden.

— Med elsykkelen kommer syklistene med større kraft, tyngde og lengre bremsetid. Også har vi jo fått ståhjulinger og enhjulinger. Tilsammen krever dette at folk bruket hodet og tilpasser seg mer enn tidligere. Det er en utfordring som både Veivesenet og trafikantene må ta på alvor. Så håper vi også, gjennom å bygge bedre veianlegg, at syklister og fotgjengere i større grad skilles, sier Vinje.

Politikerne i Oslo har bestemt at andelen sykkelreiser skal økes fra dagens 8 prosent til 16 prosent innen 2025. Samtidig ventes en økning i befolkningsveksten. I praksis betyr det tre ganger så mange syklister på veiene som i dag.

På bakgrunn av at eldre er mer utsatt for ulykker enn resten av befolkningen har Statens vegvesen endret utformingen av fotgjengeroverganger.— Vi har hatt en fullstendig gjennomgang av fotgjengerovergangene i hele landet. Nå har vi gjort utbedringer og tilrettelagt, spesielt for eldre og svaksynte, sier Vinje.

Trygg Trafikk etterlyser flere sykkelkontroller

— Vi ser utfordringene med at eldre mennesker kan føle seg utrygge når syklister passerer i stor fart. Det er ubehagelig å bli sneiet av syklister på fortauet, sier Paal Ove Sodefjed, seniorrådgiver i Trygg Trafikk.

Politiet har i liten grad skrevet ut forelegg til syklister som ikke overholder trafikkreglene. I løpet av første halvår i fjor ble de kun skrevet ut 35 forelegg til syklister på landsbasis.

— Problemet i Norge er at det ikke er forbudt å gå på rødt lys. Konsekvensen er at folk tar med seg denne tenkningen når de går over på sykkel. Politiet må i større grad enn i dag skrive ut forelegg til syklister som ikke overholder trafikkreglene, sier Sodefjed.

Også NAF har uttrykt at de ønsker seg flere sykkelkontroller.

Les også

 1. Protesterer mot sykkelvei gjennom nabolaget

 2. Her går sykkelveien tvers gjennom skolegården

 3. Her koster det flesk å sykle på fortauet

Les mer om

 1. Eldre
 2. Samferdsel
 3. Sykkelpatruljen