Raymond Johansen i full ordkrig om nye sparkesykkel-regler. Utleieselskaper slår tilbake.

Raymond Johansen mener bransjen ikke har tatt ansvar. Selv sier sparkesykkel-selskapene at byrådet snakker usant, har opptrådt arrogant og skapt kaos i Oslo.

Raymond Johansen langer ut mot utleieaktørene og mener de ikke har tatt ansvar på tross av oppfordringer, også fra helsevesenet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) strammer kraftig inn på uleie av elsparkesykler i Oslo. Det betyr nattestenging mellom klokken 23 og 05, men også et maksimalt antall på 8000 elsparkesykler i Oslo.

Johansen sier til Aftenposten at byrådet i Oslo tar grep, fordi selskapene som leier ut elsparkesykler, ikke greier på gjøre jobben selv. Han mener denne sommeren er blitt verre enn fryktet.

– Utleieaktørene har i altfor liten grad tatt ansvar til tross for oppfordringer. Vi har opplevd et voldsomt kjør fra aktørene, som ber alle andre enn dem selv ta ansvar. Nå lager vi regler, i stedet for at dette skal være en farlig plage for mange, sier han.

Johansen er opptatt av at spørreundersøkelser viser at mange folk er redde.

– Det er enorm støtte for å begrense og regulere elsparkesyklene, sier Johansen.

Han mener denne saken viser hvor viktig det er med politiske reguleringer.

– Dette viser med all tydelighet behov for politisk styring og politikk, for å få dette til å fungere for alle. Det fungerer dårlig å la kommersielle aktører herje fritt i en stor by som Oslo, sier han.

Byrådslederens uttalelser vekker skarpe reaksjoner fra utleieselskapene.

Les også

Stenger elsparkesyklene fra klokken 23 i Oslo

– Arroganse fra byrådet

Voi-sjef Christina Moe Gjerde slår tilbake mot byrådslederen. Hun mener det er feil å fremstille det som om selskapet ikke har forsøkt å samarbeide med kommunen.

– Vi har sendt ni henvendelser til byrådet de siste to og et halvt årene, uten å komme i dialog. Byrådet har aldri møtt bransjen, men stort sett skyldt på regjeringen og utleieaktørene, sier Gjerde til Aftenposten.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde mener byrådet ikke har vært villig til å møte dem i flere år.

Hun lister opp en lang rekke forslag fra Voi. Selskapet har blant annet gitt innspill til hvordan en anbudskonkurranse bør utformes, organisert en ryddepatrulje, innført en «fyllatest» og gjennomført promilletester i sentrum.

– Arrogansen fra byrådet over to år har resultert i et varslet kaos for både bransjen, brukerne og deres medtrafikanter. Jeg minner om at bystyret i Oslo i oktober i fjor vedtok at kommunen skulle få på plass en anbudskonkurranse. Dagens situasjon ville sett helt annerledes ut dersom byrådet tidlig inngikk dialog med bransjen og var mer løsningsorienterte, sier Gjerde.

Hun sier Voi er lovet et møte med Raymond Johansen etter sommerferien.

– Byrådet har gjort seg utilgjengelig

Talsperson Julia Sandstø i sparkesykkelselskapet Tier er heller ikke enig i byrådsleder Johansens beskrivelse. Hun sier at Tier har forsøkt å komme i dialog med byrådet, uten å lykkes.

– Vi har prøvd å komme i kontakt med byrådet en rekke ganger, men det har vært vanskelig. Byrådet har over lang tid gjort seg utilgjengelig. Vi har etterlyst anbud, vi har etterlyst reguleringer, uten svar. Men så kommer denne forskriften, sier hun.

Sandstø mener at forskriften er dårlig, og at den er ødeleggende for elsparkesykkel-tilbudet i Oslo.

– Det skinner gjennom at det er hastverksarbeid. Vi har hittil ikke mottat noe faglig grunnlag, sier hun.

– Jeg er skuffet

Det har vært en voldsom økning i antallet elsparkesykkelskader denne sommeren. Tall fra Oslo skadelegevakt viste at det ble registrert 421 elsparkesykkelskader i juni.

57 prosent skadet seg i tidsrommet 23.00–05.00. 55 prosent av alle som skadet seg i helgene, var alkoholpåvirket.

Forskriften trer likevel ikke i kraft før i begynnelsen av september.

Byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav (MDG), oppfordrer utleieselskapene til å nattestenge elsparkesyklene allerede nå, selv om forskriften først trer i kraft etter sommeren.

Som svar på utleieaktørenes kritikk svarer Stav at Bymiljøetaten har ansvar for å håndtere og ha kontakt med akørene.

– Etaten har jevnlige dialogmøter med disse, der felles problemstillinger blir diskutert. Voi har dermed hatt god mulighet til å komme med forslag, sier hun og fortsetter:

– Det er helt vanlig at ansvarlig fagetat følger opp henvendelser i slike saker. Jeg synes det er spesielt at Voi fraskriver seg ansvar når Bymiljøetaten har hatt oppfølging av utleieselskapene, og næringen selv har nektet å gå med på noen frivillige løsninger.

Hun påpeker at de ikke har hjemmel i lovverket for å ha en anbudskonkurranse, slik mange aktører har tatt til orde for.