Oslo

Oslo havn dropper eget sykkelfelt på Akershusstranda

Syklister mener de mister en velfungerende hovedfartsåre når Havnepromenaden åpner til våren. Tanken er i stedet at syklister og fotgjengere skal «vrimle».

Olav Torvund (t.h.) har i årevis har kjempet for gode sykkelveier i Oslo. Han og Jarle Fagerheim i Miljøpartiet De Grønne (MDG) savner avgrenset trase for sykler på den delen av Havnepromenaden som skal gå over Akershusstranda. Foto: Rolf Øhman

  • Astrid Løken
    Astrid Løken
    journalist

Slik ser det ut når White & Rodeo ser for seg fremtidens havnepromenade – med syklister og fotgjenger i skjønn, vrimlende forening. Foto: White & Rodeo for Oslo kommune

Aftenposten og Osloby vil gjøre sykkelbyen Oslo bedre! Gå inn på vårt digitale kart og fortell oss hvor du føler deg utrygg på sykkel .


Oslo skal få en sammenhengende havnepromenade fra Frognerstranda i vest til Alnas utløp ved Sydhavna i øst.Nylig startet arbeidene på Akershusstranda. Akershusstranda og Vippetangen har vært en attraktiv sykkelvei for syklister fordi sykkelveien gjennom Rådhusgata, som er en del av hovedsykkelveinettet, har dårlig standard.

Skal skape en vrimleplass

For den nye promenaden har Plan— og bygningsstaten (PBE) laget en såkalt «shared space»-løsning.

Slik ser det ut når White & Rodeo ser for seg fremtidens havnepromenade – med syklister og fotgjenger i skjønn, vrimlende forening. Foto: White & Rodeo for Oslo kommune

— Det vil ikke lages egne kjøre-, sykkeltraseer og gangsoner her. I stedet vil vi fjerne kantstein og fortau og erstatte det med et universelt utformet dekke, «shared space», og skape et vrimleområde for både gående, syklister og de som vil slå seg ned på en benk, uttaler Erlend Pehrsson, prosjektleder i Oslo Havn KF, i en e-post.

- Dette blir kaos, se på Rådhusplassen

Olav Torvund, som i årevis har kjempet for gode sykkelveier i Oslo, mener fremkommeligheten for syklister blir dårligere.

— Blander man syklister med gående blir det bare kaos; se hvordan det er på Rådhusplassen når Nesoddfergen kommer inn. Fremkommeligheten blir ikke bedre om syklistene skal vrimle blant fotgjengere, sier Torvund.

Han mener kommunen må ha et alternativ når de tar bort en trase.

— Så lenge Rådhusgata er ubrukelig som sykkeltrasé velger de fleste som skal gjennom byen å sykle langs Akershusstranda og videre rundt Vippetangen, sier Torvund.

- Akershusstranda er en hovedfartsåre

Han får støtte av Jarle Fagerheim, representant i kontrollutvalget for Miljøpartiet De Grønne (MDG).

— Akershusstranda fungerer som hovedfartsåre for syklister. Det blir det ikke bedre om man blander fotgjengere og syklister her. En fotgjengerpromenade er ikke det samme som en sykkelvei, selv om det er tillatt å sykle der, sier Fagerheim.

Han påpeker at det i merknadene i Fjordbyplanen, som politikerne vedtok i 2008, står at det skal tilrettelegges for en sammenhengende promenade og sykkelvei fra Ljanselva i Øst til Lysaker i Vest.

— Hovedsykkelveien fra øst til vest er lagt gjennom Kvadraturen (Rådhusgata, red.anm.), og vi har derfor ikke lagt opp til en egen sykkeltrasé på Akershusstranda. Men syklister er fortsatt velkommen. Med nytt dekke, ryddigere trafikkforhold og færre parkeringsplasser tror vi området vil bli bedre også for dem som sykler langs havnepromenaden i Oslo, forklarer Pehrsson.

Må ferdes på fotgjengernes premisser

— Generelt er det slik at havnepromenaden ikke er et sykkelanlegg, som gir økt kapasitet eller hastighet. Det er et anlegg for gående, hvor syklende kan ferdes på fotgjengernes premisser, som på et fortau, skriver Atle Jan Larsen, fungerende kommunikasjonsdirektør i PBE, i en E-post.

SLF presiserte i sin høringsuttalelse til Prinsipp- og strategiplan for havnepromenade at en hovedsykkelstrekningen må være på plass før eventuelle inngrep på Akershusstranda gjør det vanskelig å sykle der. PBE tok innspillet til orientering.

— Det er rart at PBE har tillatt å starte byggingen på Akershusstranda før traseen i Rådhusgata er utbedret, sier Torvund.

Fagerheim og Torvund mener det nå bør lages fire-fem meter bred trase til syklister over Akershusstranda frem til hovedsykkelveien over Rådhusplassen og Rådhusgata er ferdig.

— Og den bør være godt merket, sier Torvund.

Sykkeltrasé i Rådhusgata langt unna

Ifølge Dagmar Hoyer, prosjektleder for miljøvennlig transport i Oslo i Statens vegvesen, jobber Statens vegvesen med å finne en god løsning for syklister over Rådhusplassen og videre nedover Rådhusgata, i samarbeid med PBE og Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

— Vi regner med å sende over et forslag til PBE i løpet av 2015. Den kommer tidligst inn i handlingsprogrammet for 2018–2021. Det er politikerne som bestemmer om prosjektet skal være med inn i handlingsprogrammet for 2018- 2021. Hvis den blir med skal vi sørge for at den blir bygget så fort som mulig og innenfor denne perioden, sier Hoyer.

Les også

  1. 1977: Oslo skal få sykkelveinett. 2014: Oslo mangler fortsatt sammenhengende sykkelveinett

  2. Vil bygge havnepromenade med liv og røre

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Sykkelpatruljen