Enighet om Oslo-budsjettet. Friske penger i siste sving løste floken

Forrige gang de forhandlet om budsjett, ble det brudd. Nå har Rødt og byrådspartiene Ap, SV og MDG kommet til enighet om en avtale om Oslo-budsjettet for 2023.

Nestleder i bystyregruppen til Rødt, Sofia Rana, og leder Siavash Mobasheri, har ledet forhandlingene med byrådspartiene.

Og det før den selvpålagte fristen, torsdag 1. desember.

– Jeg er veldig godt fornøyd med at vi klarte å lande dette innen fristen vi hadde satt oss og på en god økonomisk måte, sier lederen av finanskomiteen i Oslo bystyre Andreas Halse (Ap) til Aftenposten.

De inviterer til felles pressekonferansen på Oslo rådhus tirsdag klokken 11.

Etter det Aftenposten får opplyst fra kilder som kjenner avtalen, er det styrking av velferdstjenester i bydelene er den største satsingen. Totalt får bydelene 100 millioner kroner ekstra.

Mer til spesialpedagoger og fritidstilbud

Av dette går 20 millioner kroner til å styrke tilbudet om spesialpedagoger i barnehager, får Aftenposten opplyst.

Det settes også av penger til å styrke fritidstilbudet til barn- og unge. Totalt skal 12 millioner kroner brukes på dette. Dette er penger som kommer bydelene i Oslo øst til gode.

Da regjeringen tidligere i år endret på tilskuddsordningene til barn og unge i byene, og gjorde det mulig også for kommuner andre stedet i landet å søke på disse midlene, rammet det tilbudet i Oslo hardt.

Målet er å kompensere for dette kuttet fra staten.

Penger i siste sving lettet arbeidet

Byrådet la fram sitt budsjett i september. Men uten flertall i bystyret, må de forhandle med Rødt for å få det vedtatt i bystyret.

Budsjettet er det første Rødt har forhandlet med byrådspartiene etter at deres tidligere gruppeleder Eivor Evenrud gikk av, og Siavash Mobasheri tok over.

På spørsmål om det var vanskelige forhandlinger, sier Andreas Halse at det var vanskelig på grunn av endringene i skattleggingen av kraftinntekter.

Dette kostet Oslo 1 milliard kroner. Men forrige uke fikk Oslo beskjed om at de får 1 milliard i koronakompensasjon, som de ikke hadde budsjettert med.

– Det kom i siste sving og gjorde det lettere, sier Halse.