Antall millionlønninger doblet seg på to år: – For mange ledere i kommunen som tjener for godt

– Nok snakk! Nå er det på tide å gjøre det som må til for å få ned lønnsveksten på toppen i kommunen, sier Sp-profil i Oslo. Han vil ha nye regler for å tøyle veksten.

Morten Edvardsen (Sp) vil ha nye retningslinjer for lønn og bonus for toppledere i kommunen og kommunale selskap.

Antall ledere med millionlønn i kommunen har mer enn doblet seg på litt over to år. Det har gått fra å være 254 ledere med lønn over 1 million kroner i januar 2020, til 531 i september i år.

Tallene, som kommer frem i et skriftlig svar fra finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG) til bystyret, har fått Sp til å reagere.

– Det er altfor mange ledere i kommunen som tjener for godt, sier gruppeleder Morten Edvardsen (Sp).

Han mener det må tas grep. Sp fremmer nå et forslag for bystyret med mål om å stramme inn lederlønninger i kommunen og de kommunale selskapene.

Dobbelt så høy lønnsøkning som resten

Det er ikke bare de høye lønningene Sp vil til livs. Edvardsen er også kritisk til store lønnsforskjeller internt.

Ikke minst reagerer han på høye lønninger og kompensasjonsordninger for ledere i kommunalt eide aksjeselskap. Han mener store lønnsforskjeller og lukrative ordninger har fått utvikle seg over tid.

Som eksempel viser han til Sporveien og Oslo Pensjonsforsikring. Begge heleide av Oslo kommune. Sp-politikeren har tatt utgangspunkt i selskapenes årsrapporter, og finner at:

  • Konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, fikk i fjor lønn og godtgjørelser på 3,27 mill. I 2009 var konsernsjefens lønn og godtgjørelser på 1,65 mill. Det er en vekst på cirka 6 prosent pr. år i gjennomsnitt.
  • Oslo Pensjonsforsikring leverer offentlig tjenestepensjon til ansatte i Oslo kommune og kommunens foretak. Toppsjefen, adm.dir. Åmund T. Lunde, tjente 3,9 mill. i fjor. I 2009 var lønnen 1,7 mill. Det gir en lønnsvekst på cirka 7 prosent pr. år i gjennomsnitt.

– Dette er en lønnsutvikling som er langt over det befolkningen for øvrig har fått, sier Edvardsen.

I samme periode har samlet lønn for alle kommunens ansatte økt med 3,89 prosent i gjennomsnitt pr. år.

Konsernsjef i Sporveien, Cato Hellesjø, har en lønn på over tre millioner. Her fra jomfrutur på ny trikk med samferdselsbyråd Sirin Stav (MDG) og ordfører i Oslo Marianne Borgen. (SV).

Vil stramme inn

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) la nylig frem eierskapsmeldingen, der regjeringen redegjør for hvordan de vil lede egne selskaper. Her kom det frem at regjeringen vil strupe veksten i lederlønninger i staten.

Sp tar til orde for å gjøre det samme i Oslo. Edvardsen vil at lederne i de kommunale selskapene skal ha lik lønnsutvikling som de ansatte i kroner og øre, ikke i prosent. Det er det samme som Vestre vil innføre.

– Hvis en tar utgangspunkt i en prosentvis lønnsvekst, så blir summen i kroner og øre mye større for en med 1,7 millioner kroner i lønn enn en for 400.000 kroner, påpeker Sp-politikeren.

Det vil i prinsippet gi en nedgang i reallønnen for lederne.

– Det er på tide å slutte å snakke om utjevning og moderasjon og gjøre noe med det, sier Edvardsen.

Kompensert for endring av pensjon og bonus

Styreleder i Sporveien, Thor Gjermund Eriksen, sier til Aftenposten at deler av lønnsøkningen til konsernsjefen i Sporveiene, er en kompensasjon for at han har gått fra den tidligere ordningen, ytelsespensjon, til en ny, og noe dårligere tjenestepensjon.

Eriksen tiltrådte som styreleder i juni, og sier han derfor ikke kan svare på årsaken til Hellesjøs lønnsvekst. Han understreker at de følger kommunens føringer.

Lønnsutviklingen til adm.dir. i Oslo Pensjonsforsikring er markeds – og resultatbasert, skriver styreleder Jørund Vandvik til Aftenposten. Utviklingen kompenserer også for bortfallet av en bonusavtale på inntil 50 prosent av årslønning, avviklet i 2011.

– I tillegg tok Lunde i perioden også over rollen som administrerende direktør og deretter styreleder i Oslo Forsikring, skriver han.

Finansbyråd i Oslo, Einar Wilhelmsen, opplyser til Aftenposten at det er styret som ansetter daglig leder og fastsetter lønn i de kommunale foretakene og selskapene.

Han vil ikke kommentere enkeltlønninger. Wilhelmsen viser til at lønn vurderes ut fra stillingens omfang, kompleksitet og type selskap.

Byrådet vurderer nye retningslinjer for lederlønn, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen. Her sammen med byråd for næring- og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Positiv til forslag

Finansbyråden er positiv til Sps forslag:

– Næringsministerens forslag om regulering av lederlønninger i statlige selskaper er interessant. Vi kommer også til å vurdere dette for kommunens aksjeselskap, skriver han.

Dette vil skje når byrådet skal legge frem en ny eierskapsmelding neste år, ifølge byråden. Som svar på kritikken om at byrådet har vært for passive med å stagge lederlønningene, skriver han at Oslo kommune hverken er, eller skal være lønnsledende.

– Det er vi heller ikke når det kommer til lederlønninger. Samtidig skal lønnsnivået stå i forhold til det ansvaret som ligger til den enkelte stilling.

Han påpeker at Oslo har 55.000 ansatte, 3300 ledere. 531 av disse har en lønn på over én million kroner.