Oslo

Deichman kan bli egen etat

Når det nye hovedbiblioteket åpner dørene i Bjørvika i 2020, kan Deichman igjen være egen etat i Oslo kommune.

Ordfører Marianne Borgen og byrådsleder Raymond Johansen fikk hjelp av lokale barn da grunnsteinen for nye Deichman ble lagt ned fredag formiddag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Det kan bli utfallet når Oslo kommune nå starter en gjennomgang som skal se på hvorvidt Deichmanske bibliotek bør bli egen etat, eller om det er mest hensiktsmessig at Deichmanske fortsetter som en virksomhet i Kulturetaten.

– Gjennomgangen skal se på hvordan vi kan organisere Deichman på en best mulig måte. Jeg er opptatt av hvordan vi skal få mer ut av de bibliotekene vi har, og hvordan vi skal gi folk i Oslo et enda bedre tilbud. Da må vi se på om dagens organisasjonsform er den beste for å ivareta disse eksemplene, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Fredag var hun sammen med byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen på plass i byggegropen i Bjørvika da grunnsteinen for det nye hovedbiblioteket med senket i bakken.

Les også

Deichman med besøksrekord: - Blir stadig viktigere som møtested

Avventer ansettelse

Deichman var organisert som egen etat frem til 2005, da ble biblioteket underlagt Kulturetaten i Oslo kommune. Nå kan altså Deichman igjen bli herre i eget hus.

Gjennomgangen som Oslo kommune skal i gang med, skal avdekke både fordeler og ulemper ved at biblioteket er underlagt kulturetaten, og kostnadene forbundet med å skille ut biblioteket som egen etat. Konklusjonen skal komme før sommeren.

Ordfører Marianne Borge g byrådsleder Raymond Johansen var blant de prominente gjester under grunnsteinsnedleggelsen på Deichmann fredag formiddag. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Dette er også mye av grunnen til at vi avventer å tilsette ny sjef ved biblioteket. Vi ønsker å konkludere med organisasjonsformen før vi ansetter noen, sier kulturbyråden.

Les også

Deichmann uten fast sjef i fire måneder

1. mai 2010 ble Munch- og Stenersenmuseet skilt ut fra Kulturetaten og etablert som egen etat. Det er ingen hemmelighet at de ansatte ved Deichman ønsker det samme.

Gode tradisjoner

– Deichman har i store deler av sin 232 år lange historie vært egen virksomhet og også egen etat. Det er først de siste årene at vi har hatt en annen organisasjonsform, sier Knut Skansen.

Han har vært konstituert sjef ved Deichman siden 10 juni i fjor, da forgjengeren Kristin Danielsen ble utnevnt til ny direktør i Norsk kulturråd. Da hadde hun vært sjef for Deichmanske hovedbibliotek siden 2014. Skansen sier Deichman står foran store utfordringer, derfor er det viktig at organisasjonsformen også ses i sammenheng med dette.

– Vi har hatt en stor besøksvekst i 2016, som er veldig gledelig. Samtidig må vi erkjenne at Oslo ligger lavt på statistikken sammenlignet med våre nordiske nabobyer. Det er derfor et betydelig løft som skal gjøres fremover. Samtidig vet vi at besøket kommer til å doble seg i Bjørvika, med de mulighetene det innebærer. Derfor er det naturlig at man også vurderer organiseringen av biblioteket, sier Skansen.

Reiser seg

Nye Deichmanske hovedbibliotek begynner for alvor å gjøre seg synlig i Bjørvika. Prosjektet har støpt ferdig gulvet i andre etasje og strekker seg nå rundt åtte meter over bakkenivå. Under utfordrende grunnforhold har prosjektet boret 290 pæler gjennom vann og løsmasser og forankret dem i fast fjell. Pælene har en lengde på mellom 40–60 meter.

Samtidig er 35 000 kubikkmeter med masse gravd ut for å gjøre plass til kjelleren som ligger om lag 3 meter under havnivå.

Les mer om

  1. Bjørvika
  2. Deichmanske bibliotek
  3. Rina Mariann Hansen
  4. Oslo