Oslo

Problembarnet Ring 2

Den lille gatestubben med det store navnet Ringveien markerte en gang det man trodde var Oslos grenser.

Ringgata er ikke lang, men imponerende bred da den ble anlagt i 1885; den skulle jo være begynnelsen på en datidsmoderne ringvei.
  • Historieformidler
  • Byvandrer
  • Leif Gjerland
    Historieformidler

I et halvt år har Finnmarkgata vært prøvestengt. Nå er prosjektet forlenget med to måneder.

Hensikten med prøvestengningen er å se om veien kan stenges permanent. Men tanken var ikke ny; dette var en vesentlig del av Munch-museet tidligere direktør Alf Bøes kongstanke fra 1992: Finnmarkgata lagt under jord og et sammenhengende bilfritt område mellom Botanisk have, Munch-museet, Tøyenbadet og Trafokiosken kulturhus rett ved.

afp000814313.jpg

Navnet skulle være «Tøyen kulturpark», en idé som ble overtatt av Universitetets botaniske have, før den ble lagt i stabilt sideleie på et kommunalt idélager. Som en del av Tøyenforliket ble den imidlertid hentet frem igjen.

Bygrensen

Men historien bak denne første bit av Ring 2 strekker seg tilbake til Christianias grenseutvidelse i 1878 og er minst like dramatisk som dagens utvikling.

For den gang følte man seg sikker på at dette var den endelige byutvidelsen, og satte opp grensesteiner langs den nye bygrensen, i en bue fra Skøyen i Frognerkilen, via Carl Berners plass til Sjursøya.

Inspirert av datidens moderne byplanlegging tegnet man dessuten opp en ringvei langs den nye grensen. Derfor er bygrensen fra 1878 lett å finne. Grovt sett følger den dagens Ring 2, den som lenge blir kalt Kirkeveiringen. Alle forsto at veibyggingen selvsagt måtte foregå i rykk og napp.

Den lille gatestubben med fire husnummer rakk å bli hedret med en plass på Monopol før planene ble endret

Allerede i 1885 tok man det første rykket og bygget en liten veibit på Tøyen. Den ble bygget datidsbred og fikk det løfterike navnet Ringgata. I tillegg ble den etter hvert beæret med en plass på Monopolspillet, som et synlig tegn på vår evne til moderne ringveibygging. Men som så ofte i byutviklingen endret også her planene seg underveis. Fra 1947 ble Ringveien gitt en liten sving og skulle nå ha en ny trasé, i det vi i dag kjenner som Finnmarkgata.

Tilbake lå den påbegynte lille Ringgata som en ultrabred blindgate med fire husnummer bak Munch-museet; kjent fra Monopolbrettet, men ellers levnet liten heder.

Bare navnet beretter om en tiltenkt bedre skjebne som en viktig vei langs den bygrensen som skulle vare evig.