Oslo

«Lik rett til utdanning også for niqab-jenter»

Det har vært et svært turbulent år for studentbevegelsen. Men det har gått bedre enn fryktet.

  • Johnny Gimmestad

Den valgte lederen for Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo smiler nesten litt forlegent over kaffekoppen. Fra 1. juli har Marianne Andenæs hatt ansvaret for å fronte en gruppe som ikke akkurat er kjent for å erklære sin tilfredshet med tingenes tilstand. Men den oppfatningen må vi nå bite i oss. For på tampen av sitt første semester som frontfigur for studentene ved landets største universitet, kan hun slå fast at flere viktige saker har gått deres vei, selv om det så litt mørkt ut til å begynne med.

- Det har vært en lykkelig høst for studentene, oppsummerer Andenæs.

- Hva har vært den største seieren?

- Retten til gratis utdanning! Da Regjeringens forslag om å innføre skolepenger for utenlandske studenter dukket opp i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet, førte det til en bred mobilisering, både blant studenter og andre grupper med tilknytning til universitetet. Ikke minst var Ole Petter (Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, red.) klar og tydelig på at dette ikke kunne godtas. Det betydde mye, sammen med Venstres og Kristelig Folkepartis klare standpunkt. Nå har Stortinget sagt nei — og vi regner med at prinsippet om gratis utdanning er knesatt for en god stund fremover, sier sosialdemokraten Andenæs.

- Du har også fremstått som en forsvarer av kvinnelige studenters rett til å dekke til ansiktet når de sitter i auditoriet?

På oppslagstavlen henger en sterk oppfordring fra den første kvinnelige rektor ved Universitetet i Oslo, Lucy Smith:

- Jeg er glad for at Studentparlamentet fattet et klart og tydelig vedtak om at også i denne saken skal prinsippet om lik rett til utdanning gjelde. I utgangspunktet er jo universitetet en åpen institusjon. Alle skal kunne overvære en forelesning her — uansett antrekk og fremtoning forøvrig. Så kan det være praktiske grunner til at man må unngå å dekke til ansiktet i noen undervisningssituasjoner og i tilknytning til enkelte fag. Men det er viktig å ikke gjøre dette til en sak for eller imot en bestemt religion. Og det tror jeg vi har lykkes med.- Du har enda mer på skryte-listen, har jeg skjønt?

- Studentvelferd er et sentralt saksfelt for studentparlamentet, og flere studentboliger har lenge stått høyt på vår prioriteringsliste. Derfor var det ekstra gledelig at Venstre fikk gjennomslag for statsstøtte til 2000 nye studentboliger i 2015, 500 flere enn opprinnelig foreslått. Nå blir det en viktig sak fremover å finne egnede tomter her i byen - det arbeidet er vi i gang med.

- Kan jeg nevne en sak til, av nasjonal karakter?

- Kom igjen!

- Regjeringens forslag om å heve inntektsgrensen for å kunne motta sykestipend fra 1 til 1,5 G (folketrygdens grunnbeløp: 1G=88 370) ble trukket. Det ville ha rammet mange studenter over hele landet, som ikke tjener så mange penger ved siden av studiet.

Marianne Andenæs står på for 27.000 Oslo-studenter og synes denne høsten har gitt flere seirer enn hun hadde tort å håpe på.