NVE venter fortsatt på Hafslunds fjernvarmesvar

NVE er stadig ikke fornøyd med planen Hafslund Varme har lagt frem for å sjekke skjøtene i fjernvarmeledningen. Hafslund har fått frist til 1. mai med å komme opp med en ny og bedre plan.

afp000669327-8gTtrWcai8.jpg

Etter at Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) ble klar over at firmaet som skulle kontrollere skjøtene i fjernvarmeledningen fusket, og ikke kontrollerte arbeidet forskriftsmessig, påla det Hafslund Varme å lage en plan for å sjekke sveiseskjøtene i ledningen som dekker rundt 20 prosent av Oslos oppvarmingsbehov.

Hafslund ble pålagt å gjennomføre «en uavhengig tilstandskontroll av utvalgte sveiseskjøter for å vurdere faktisk tilstand ved fjernvarmeanlegget».

Dette har skjedd

Pålegget kom 5. juni i fjor , og Hafslund Varme hadde frist til 1. oktober med å legge frem en plan.

Planen kom, og 19. november sendte NVE en «omfattende tilbakemelding på planutkastet» tilbake til Hafslund.

En måned senere, 23. desember , leverte Hafslund en oppdatert plan.

Det har vært en rekke lekkasjer i fjernvarmenettet. Her er en i Hospitalgta someren 2004.

Den ble ikke godt mottatt: «NVE har merket seg at Hafslund i liten grad har tatt hensyn til de kommentarene som NVE hadde til det første planutkastet. Etter NVEs syn er det foreløpig ikke grunnlag for å godkjenne det fremlagte planutkastet». Hafslund har fått frist til 1. mai med å legge frem en ny plan.Kort oppsummert, dette har tatt tid.

Les mer om saken her:

Hafslund: — Trygge på sveiseskjøtene

Det er store, solide rør som utgjør fjernvarmeledningen. Hvor solide er skjøtene?

— Ja, det har tatt tid på begge sider. Men i et møte vi hadde 30. mars opplever vi at det meste ble avklart og i tilbakemeldingen som vi vil levere innen 1. mai vil vi oppfylle NVEs krav. Det gjør vi selv om vi er trygge på sveiseskjøtene i vårt fjernvarmeanlegg, sier kommunikasjonsdirektør Truls E. Jemtland i Hafslund.

NVE: Er ikke like trygge

Seksjonssjef Eldri N. Holo i NVE er ikke like trygg:

— Vi vet at sveiseskjøtene ikke er blitt forskriftsmessig kontrollert, og vi vet at det er påvist feil og mangler ved noen av dem. Vi ønsker oversikt over tilstanden på anlegget, og vil derfor ha skjøtene forskriftsmessig undersøkt.

NVE: Ulikt syn

- Tar Hafslund for lett på dette?

— Det vet jeg ikke, men det virker som vi har ulikt syn på saken.

- Hva mener du med det?

— Vi er opptatt av å få kartlagt hvordan tilstanden situasjonen virkelig er selv om dette ikke har vært en typisk årsak til feil. Nå venter vi på Hafslunds reviderte plan.

- Dere skriver at «Hafslund i liten grad har tatt hensyn til de kommentarene som NVE hadde». Hva tenker du om det?

— At det er uheldig, sier Holo.

Ikke et spørsmål om penger

Hafslund mener at de nå gjør det:

600 km med rør - så omfattende er fjernvarmenettet i Oslo. Bildet er tatt ved Skøyen varmesentral.

— Vi har tatt inn en del konkrete strekninger som NVE ønsker kontrollert. Vi er blitt enige om premissene for at vi kan benytte sertifiseringsselskapet FORCE Technology, som også tidligere har kontrollerte fjernvarmenettet, og vi er blitt enige om hvilken teknologi vi skal benytte i tilstandskontrollen. NVE ønsket opprinnelig en metode som heter pig som våre eksperter sier at ledningen ikke er konstruert for. Vi er blitt enige om at vi skal røntgenkontrollere skjøtene. - Så dette handler ikke om penger?

— Tilstandskontrollen vil påføre oss utgifter, sannsynligvis i størrelsesorden 2–3 millioner kroner, eventuelt mer avhengig av funn eller økt omfang. Men prosessen vi har hatt med NVE handler ikke primært om økonomi, sier Jemtland.