Oslo

Strid om 65 meter høyt hus på Majorstuen

OBOS justerer boligplaner for å blidgjøre sinte naboer, men blokken ved siden av Majorstuen skole vil fortsatt bli en av Oslos høyeste.

Fonteneplassen og prosjektet sett fra skolegården til Majorstuen skole. OBOS lover at det skal gi Fonteneplassen bedre sol- og lysforhold.
  • Kjersti Flugstad Eriksen

Planene om den 65 meter høye blokken har fått blant andre foreldreutvalget ved Majorstuen skole til å protestere heftig. I sin høringsuttalelse hevder FAU at skolegården vil miste lys og bli en gryte for forurensning.

Slik vil OBOS fortsatt at den høyeste blokken skal se ut, 65 meter høy.

Et annet stridstema er Fonteneplassen. Den brukes i dag som skolegård for de eldste elevene ved Majorstuen, fordi den ordinære skolegården er mindre enn det skoleforskriften krever. Plassen er også skolevei for mange av elevene. Nå har OBOS kjøpt plassen, og vil bygge den ned. Også Undervisningsbygg protesterer i sin høringsuttalelse.

— Vi ønsker at Fonteneplassen skal reguleres til offentlig torg, for å sikre skoleelevenes rett til bruk av plassen og for å sikre offentlig forvaltning av drift og vedlikehold, sier Marit Thorsen, kommunikasjonsansvarlig i Undervisningsbygg.

OBOS lager ny Fonteneplass

Etter høringsrunden har OBOS justert planene. Daniel Siraj i OBOS mener planene er blitt bedre av endringene.

Bygget er fortsatt 22 etasjer høyt, men et annet bygg skal gjøres smalere. Dermed vil skolebarna få like stor plass som i dag, bare et annet sted.

— Det blir en fin og solrik plass, sier Siraj, og lover trapp myk overgang mellom skolegården og plassen slik at den blir tilgjengelighet for skolebarna.

Ingen jubel fra foreldrene

Siv Bergem, nestleder i foreldreutvalget ved Majorstuen skole, hopper ikke i taket av den grunn.

— Jeg synes det er fint at de hører på oss, men jeg synes de burde høre mer på oss, sier Bergem.

Anleggsperioden vil strekke seg over flere år. Bergem mener OBOS må love å ikke bruke Fonteneplassen i anleggsperioden. Og FAU er fortsatt dypt uenige i at blokken skal være 22 etasjer høy.

— Det blir omtrent som å trekke gardinen foran vinduet, sier Bergem.

Nordea klager også

Også Nordea, som muliggjorde prosjektet ved å selge kontorbygget sitt til OBOS og Veidekke, protesterer, både at det skal bli så høyt, og at Fonteneplassen endres. De er i ferd med å renovere nye kontorer i Essendrops gate, som ligger i det samme kvartalet.

Kantinen i 1. etasje med fasade og utgang mot Fonteneplassen, vil spesielt bli berørt av det planlagte høyhuset. I stedet for fasade og utgang mot et grøntareal, vil utsikten bli dominert av høyhuset, skriver Nordea i sin høringsuttalelse.

Planforslaget sendes trolig til politisk behandling i år. Byrådsavdeling for byutvikling trenger noen måneder på seg for å behandle saken, før byutviklingskomiteen og bystyret får den i løpet av 2015.

Dersom forslaget blir vedtatt, kan Veidekke søke om å få sette i gang med byggingen neste år.

Vil du diskutere byutvikling på Majorstuen? Aftenposten og Osloby inviterer til debatt og foredrag om nye Majorstuen tirsdag 11. november (se faktaramme).

Les også

  1. Kjemper mot høyhus

  2. OBOS vil bygge 22 etasjer ved Frognerparken

  3. Nei til flere høyhus i Oslo

  4. Planlegger 16 etasjer med park på taket

Les mer om

  1. Byutvikling