Oslo

Varslere mener byråd Thorkildsen krenker, skremmer og ydmyker ledere i Oslo-skolen

Toppledere i Oslo-skolens administrasjon har sendt et varsel om skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Inga Marte Thorkildsen (SV) har vært skolebyråd i ni måneder. Hun overtok byrådsposten fra Tone Tellevik Dahl (Ap) i desember i fjor.
 • Christian Sørgjerd
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist

«Arbeidsmiljøet til ledergruppen i Utdanningsetaten er uholdbart og går utover arbeidsglede, helse og daglig trivsel.»

Slik begynner et varsel flere i ledergruppen nylig sendte inn gjennom Oslo kommunes sentrale varslerordning. Utdanningsetaten er, med sine rundt 15.000 ansatte og over 12 milliarder kroner i budsjett, en av landets største kommunale virksomheter.

Aftenposten har snakket med én av varslerne, kjenner dennes identitet og har også fått tilgang til det omfattende varselet.

Varselet retter skarp kritikk mot Inga Marte Thorkildsen (SV), og det tar for seg en rekke ulike forhold. Thorkildsen har siden desember 2017 vært byråd for oppvekst og kunnskap, og hun er slik ansvarlig politisk leder for Oslo-skolen.

Les også

LES OGSÅ: Strammer inn mobilreglene i Oslo-skolen – får inndra mobiltelefoner

«Skriker til enkelte medarbeidere»

Varslerne mener at byråden ved gjentatte anledninger i kontaktmøtene med etaten har vist en utilbørlig oppførsel, som skal ha blitt observert både av personer i ledergruppen og av ulike fagansatte til stede.

De skriver at «byrådens adferd i møter med medarbeidere i Utdanningsadministrasjonen er trakasserende. Dette manifesterer seg i utilbørlig oppførsel der byråden roper høyt og skriker til enkelte medarbeidere, gestikulerer vilt, gråter og mistenkeliggjør tilstedeværende.»

Varslerne mener det skaper usikkerhet, og de beskriver Thorkildsens oppførsel overfor ansatte som «krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende og ydmykende».

De mener hun ser bort ifra arbeidsgiveransvaret når hun formidler styringssignaler gjennom mediene, men unnlater å bruke regulære kanaler til det samme.

Varslerne avslutter brevet sitt slik:

«Vi forstår alvoret i å varsle på en byråd, men summen av det som er beskrevet ovenfor, forplikter oss også som ledere i Oslo kommune å gjøre oppmerksom på dette».

Slik svarer byråden

Aftenposten har fremlagt konkrete beskyldninger som gjengis fra varselet, for byråd Inga Marte Thorkildsen. I en e-post kommenterer hun dem slik:

«Jeg er kjent med at det i dag kom varsler på meg til Oslo kommunes sentrale varslingsmottak. Jeg er ikke kjent med innholdet i varslene utover det som er gjengitt i spørsmålene fra Aftenposten.»

Videre skriver hun:

«Det er kommunens sentrale varslingsråd som nå skal behandle varslene, og det er ikke naturlig at jeg på nåværende tidspunkt kommenterer de ulike påstandene i detalj.»

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen skriver i en e-post til Aftenposten at hun er kjent med at det er kommet varsler på henne, men at hun ikke kjenner innholdet utover det som er gjengitt i Aftenposten.

Kommunaldirektør Tale Teisberg er én av to faste medlemmer i varslingsrådet. Hun bekrefter at varsler som omhandler Thorkildsen, er mottatt.

– Videre prosedyre er at sekretariatet kaller inn til et møte i varslingsrådet der prosess for behandling av saken vil være tema, sier Teisberg.

Les også

LES OGSÅ: Fritt skolevalg kan stå for fall. Nå starter byrådet i Oslo jakten på andre inntaksmodeller.

Skolebyråd i få måneder

Det er bare ni måneder siden Inga Marte Thorkildsen overtok skolebyrådposten. Allerede tidlig skal samarbeidet med etatsledelsen ha vært anstrengt. For offentligheten ble det synlig under den såkalte Malkenes-saken noen måneder senere, som endte i at byråden instruerte etaten om å styrke ytringskulturen i Oslo-skolen.

Men etter tre år med rødgrønt byråd er mye også uendret. Prinsipper om mål- og resultatstyring ligger fast, og det gjør også stykkprisfinansiering og deler av testregimet – politikk mange på venstresiden er kritiske til.

Ifølge varslerne har etatsdirektør Astrid Søgnen gjentatte ganger bedt om et møte med politisk ledelse for å snakke om samarbeidet, men blitt avvist av byråden.

Inga Marte Thorkildsen kommenterer påstanden slik:

«Generelt vil jeg si at jeg hele tiden har vært opptatt av å ha en god dialog med Utdanningsetatens ledelse, og det siste halve året har vi hatt jevnlige møter hver 14. dag».

Astrid Søgnen vil hverken bekrefte eller avkrefte påstanden i varselet.

– Jeg ønsker å holde dialogen med politisk ledelse internt, sier Søgnen.

Varsleren Aftenposten som har vært i kontakt med, understreker at de med vilje ikke informerte Søgnen om varselet i forkant, for ikke å sette henne i en umulig situasjon.

– Jeg er i ettertid blitt gjort kjent med det, sier Søgnen, som forteller at hun ikke har lest varselet.

Les også

LES OGSÅ: Byrådets administrasjon brøt loven. Nå legges saken død.

Astrid Søgnen sier hun først i ettertid er blitt gjort kjent med varselet. Hun vil hverken bekrefte eller avkrefte påstanden i varselet.– Jeg ønsker å holde dialogen med politisk ledelse internt, sier Søgnen.

Mener formålet er avgjort på forhånd

I midten av juni i år omtalte Dagsavisen at det i 2014 kom et varsel om Søgnens lederstil. Det ble undersøkt av kommunens varslingsråd, som ikke fant hold i det.

I etterkant av avisens avsløring besluttet Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap – altså Inga Marte Thorkildsens administrasjon – at det skal gjennomføres nye undersøkelser i saken. Revisjonsfirmaet PWC har fått oppdraget.

De nye varslerne mener formålet egentlig er «å kvitte seg med etatsdirektør Søgnen». De skriver at dette skaper utrygghet og et dårlig arbeidsmiljø for alle ansatte i etaten.

Byråd Inga Marte Thorkildsen kommenterer den kommende undersøkelsen slik:

«Med bakgrunn i at en anonym varsler hevdet at det fortsatt er kritikkverdige forhold i Utdanningsetaten, ble det besluttet i juni i år at det skulle gjennomføres en undersøkelse av det psykososiale arbeidsmiljøet i Utdanningsetatens administrasjon. Dette vil være en bred undersøkelse til alle medarbeidere».

Les også

LES OGSÅ: Får ikke Nav-hjelp til å spore opp uteblitte elever. Nå vil Oslos skolebyråd ha lovendring.

Verneombud avviste ny granskning

I midten av august møttes arbeidsmiljøutvalget (amu) i etatens administrasjon, hvor totalt syv ulike verneombud sitter. I et felles vedtak het det at de ikke kan støtte at det skal gjennomføres en slik undersøkelse, i tillegg til den ordinære medarbeiderundersøkelsen, «ut fra kunnskapen vi har pr. i dag».

De ansattes representanter kritiserte politisk ledelse for å ikke ha involvert dem i prosessen, og de etterlyste tydeligere mandat for hva som skal undersøkes.

– Vi står for det vi skrev. Men det har skjedd en del siden den tid. Vi er blitt involvert, vi er blitt invitert på møter på rådhuset, og vi har fått sagt det som er viktig for oss, sier Jarl Alnæs.

Han er hovedverneombud i Utdanningsetatens administrasjon. Han ønsker ikke å si noe mer om hva som skal undersøkes og hvordan undersøkelsen skal foregå, siden de ansatte i etaten ennå ikke er informert.

– Vi er innforstått med at når politisk ledelse bestemmer at vi skal gjennomføre en ekstra arbeidsmiljøundersøkelse, så blir det sånn. Da må vi gjøre det beste ut av det, sier Alnæs.

Les mer om

 1. Arbeidsmiljø
 2. Oslopolitikken
 3. Inga Marte Thorkildsen
 4. Oslo kommune
 5. Skole og utdanning
 6. Bystyret
 7. Oslo