Shanghai vil lære av Oslos miljøprofil

Oslo er invitert som æresby under årets China Shanghai International Technology Fair. Det håper byens næringsliv også å dra nytte av.

China Shanghai International Technology Fair regnes som en av de mest betydningsfulle teknolgimessene på kinesisk jord.
  • Arve Henriksen

Etter at EU utpekte Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019 har det vært knyttet stor interesse til det miljøarbeidet som er allerede er på gang i byen. Når en av Kinas mest betydningsfulle teknologimesser åpner dørene i Shanghai neste uke, vil en egen Oslo-stand være på plass i Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center.

– Oslo og Shanghai har allerede hatt et godt samarbeid som stoppet litt opp, men har nå tatt seg opp igjen. For det andre er det knyttet stor interesse også utenfor Europas grenser til hvorfor Oslo ligger så langt fremme på miljøsiden, sier Siw Andersen, leder for International Relations i Oslo Business Region.

En delegasjon på 10–12 startupbedrifter fra Oslo, samt Oslo kommune med byrådsleder Raymond Johansen i spissen, setter i neste uke kursen for Shanghai.

– Vi skal ha en egen Oslostand hvor alle bedriftene er representert. Felles for disse er at de jobber med miljøteknologi eller for å finne løsninger på minst et eller flere av FNs bærekraftsmål, sier Andersen.

Hierarkisk struktur

Like viktig er det å skape arenaer for samarbeid mellom kineiske og norske bedrifter. Under Oslo Innovation Week i fjor høst kom det en deleasjon på nærmere 70 kinesiske næringslivsledere for å skape nye relasjoner. Turen til Shanghai blir derfor regnet som en viktig gjenvisit.

Oslo kommune satser hardt på smartbyteknologi. Her vil erfaringene fra China Shanghai International Technology Fair bli nyttige å ta med seg tilbake til Norge.

– Kina er et enormt marked for kunder, investorer og samarbeidspartnere. Samtidig er det et komplisert marked. Derfor vil dette bli et første steg for mange av disse bedriftene til å innlede et samarbeid med potensielt nye partnere, sier Siw Andersen.

Kina er et land hvor hierarkiske strukturer er viktig. Blant kineserne blir det derfor lagt merke til at byrådsleder Raymond Johansen er med på turen, ifølge Oslo Business Region.

I 2001 innledet Oslo og Shanghai en samarbeidsavtale. Allerede da var over 40 norske bedrifter, samt BI og Universitetet i Oslo, etablert i millionbyen. Også den gang sto miljø og næringsutvikling på dagsordenen.

– Dette by- til bysamarbeidet ble lagt på is i forbindelse med kontroversene rundt fredsprisutdelingen, men er nå tatt opp igjen. Den kinesiske delegasjonen som var her i Oslo i fjor høst, kom spesielt for å forsikre seg om at vi ville delta på denne messen i Shanghai, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Attraktive Oslo

Byrådslederen skal blant annet ha en rekke politiske møter, blant annet med borgermesteren i Shanghai og ordføreren i Beijing. Målet er å fungere som en døråpner for å kunne tilrettelegge for norsk næringsliv i et viktig og stort marked som er i sterk utvikling. Noen av bedriftene som skal være med, er Snøhetta og teknologibedrifter som VR Education og Differ, som utvikler chatbotter til utdanning.

Raymond Johansen har et nært forhold til Kina etter sin tid som statssekretær i Utenriksdepartementet. Her fra et møte med Kinas viseutenriksminister Cui Tiankai diskuterte temaer som dødsstraff og tortur ble diskutert.

– Oslo er en attraktiv by for å investere i. Vi har blant annet et gryende og stort miljø av start-up bedrifter, som kinesiske myndigheter og næringsliv åpenbart har fått øynene opp for, sier Johansen.

Selv har han blant annet erfaring som statssekretær i utenriksdepartementet, hvor han jobbet mye med Kina. Johansen mener dette er et land hvor personlige relasjoner og tillitsskapende arbeid er svært viktig for å kunne lykkes.

– Kina kommer til å være en ledende supermakt i mange år fremover. Det å vite hva som foregår og ha kunnskap og kompetanse innenfor næringsliv og politikk, vil være en forutsetning for å kunne operere og lykkes i et så stort marked som Kina, sier han.

Vil være spydspiss

Oslo har også satt seg som mål å være en spydspiss innenfor smartteknologi. Her mener Johansen Oslo kommune har mye å lære fra kineserne, men også hente kunnskap og dele.

– Det å ha et så vidt samarbeid med blant annet Kina, vil være utrolig viktig for å utvikle smartbyen Oslo.

Derfor er det et vidt spekter av virksomheter som blir med på denne turen, blant annet bedrifter som driver med kunstig intelligens, bioslam, medtech eller ulike teknologier innenfor utdanningssystemet.

Byrådslederens møte med ordføreren i Beijing vil blant annet dreie seg om luftkvalitet.

– Nettopp luftkvalitet er noe som kan ta knekken på de kinesiske storbyene hvis de ikke gjør noe. Derfor vil både vår elbilsatsing og dette med utslippsfrie byggeplasser være noe som vil bli et tema, sier han.

LES OGSÅ: Gründermiljøet om storselskapene: De tør ikke å satse, de er trege og noen få stjeler ideer.