I nesten 20 år mishandlet ektemannen sin egen familie i Oslo. Da sønnen ble voksen, anmeldte han faren.

For familien var det normalt at faren slo. Derfor kunne faren holde på i en årrekke før han ble anmeldt. Nå er han dømt til fengsel i fire år.

Advokat Zulifqar Munir varsler at dommen på fire år mot hans klient vil bli anket. Den domfelte mente i Oslo tingrett at han har prøvd å være en god far og rollemodell for barna, og at han aldri har slått barna eller kona.

Kvinnen var i begynnelsen av 20-årene da hun giftet seg med den jevnaldrende asiatiske mannen og flyttet til Norge i første halvdel av 1990-tallet. Ekteskapet var arrangert av familiene deres. De to hadde ikke truffet hverandre tidligere.

I en årrekke bodde paret i en blokkleilighet i Oslo. Nå viser en dom fra Oslo tingrett at livet innenfor husets vegger var alt annet enn idyllisk for kvinnen og de fire barna paret fikk.

Ifølge dommen ble kvinnen ilagt flere restriksjoner. Hun kunne for eksempel ikke se TV eller lese magasiner når hun ønsket. I retten forklarte kvinnen at ektemannen ikke ønsket at hun skulle ha kontakt med sin familie.

Kvinnen kunne i retten også fortelle at tiltalte hadde utsatt henne for fysisk vold totalt syv – åtte ganger. Den siste perioden av ekteskapet var ganske ille. Blant annet skal hun ha bli slått i ansiktet med knyttet hånd to ganger fordi hun leste et magasin.

Slått med 17. mai-flagg

Av parets fire barn er de to eldste myndige i dag. De kunne i retten fortelle hvordan faren gjorde livet tøft for dem.

Den eldste sønnen sa i sin forklaring at han er blitt slått en rekke ganger siden han begynte på skolen. Dersom han kom hjem for sent eller ikke gjorde lekser, ble han slått.

«Som regel var det klaps med hånden, men faren slo ham også med en lang hul stokk av bambus, og noen ganger med pinnen på et 17. mai-flagg. Han fikk merker på kroppen av dette», heter det i dommen.

Han og søsknene kunne ifølge dommen bli slått flere ganger i uken.

Mistet tellingen etter 16 slag

Den ene gangen var volden så omfattende at eldstesønnen, som den gang var i slutten av tenårene, mistet tellingen etter 15–16 slag.

Også de tre yngste barna kunne fortelle om et voldsmareritt som startet da de var ganske små. Et av de andre søsknene ble slått fra åtte–ni-årsalderen.

«NN ble jevnlig slått av faren for småting. Han forklarte at han også var blitt slått med stokken og pinnen fra flagget», kommer det frem i retten.

Parets yngste sønn slapp litt lettere unna siden han var minst. Moren forklarte at faren ved en anledning holdt ham opp ned i bena og ristet ham. Det yngste barnet var dessuten vitne til at tiltalte slo moren og andre søsken.

I tilrettelagt avhør forklarte den yngste sønnen at moren og brødrene var blitt slått av faren. På spørsmål om han selv var blitt slått, bekreftet han dette etter hvert.

Nektet for alt

Nesten 20 år etter at den domfelte begynte å slå moren og etter hvert barna, gikk den eldste sønnen til politiet for å anmelde faren – i november 2016. Etter hvert anmeldte også barnas mor forholdet. Til slutt valgte ektemannen å flytte ut av leiligheten. Ekteparet er i dag separert.

I Oslo tingrett nektet mannen for samtlige punkter i tiltalen. Han ga uttrykk for at det han er anklaget for, er ren løgn. Han forklarte at han aldri har utsatt sin ektefelle eller sine barn for vold.

Han mente at kona hadde manipulert barna til å fortelle usannheter. Dette på grunn av at tiltalte hadde hatt noen uenigheter med sin svigerfamilie.

Tiltalte forklarte at han har gjort alt for barna sine og prøvd å være en god far og rollemodell. Han ønsket at de skulle bli gode borgere, og at de skulle gjøre det bra på skolen.

Ble ikke trodd

Til tross for at det ikke finnes tekniske bevis mot faren, har retten valgt å legge vekt på konas og barnas forklaringer i saken.

«Retten vurderer alle de fornærmedes forklaringer som troverdige. Moren og de to eldste sønnene ga et solid inntrykk i retten, og de fremstår etter rettens mening som reflekterte, nyanserte og nøkterne i sine beskrivelser», heter det i dommen.

Den tiltaltes forklaring ble i retten ansett som lite troverdig. Dette til tross for at han aldri er dømt tidligere.

«Samlet sett mener retten at man kan se helt bort fra tiltaltes forklaring. Samtidig kan man legge hovedtrekkene i de fornærmedes forklaringer til grunn som bevist utover enhver rimelig tvil».

Nå er mannen dømt til fengsel i fire år. Dette er ett år mindre enn aktors påstand. I tillegg må han betale barna og kona tilsammen 525.000 kroner i oppreisning.

– Altfor streng dom

Advokat Zulifqar Munir er den domfeltes forsvarer. Han sier at dommen vil bli anket.

– Min klient har nektet for alle punkter i tiltalen. Hvis vi ser på premissene i dommen, så er det stort sett snakk om klaps. Sånn sett kommer dette inn under kategorien oppdragervold. Ut fra rettspraksisen for slike saker er dommen altfor streng. Derfor blir den anket, sier Munir.

– Ifølge dommen pågikk dette i 20 år. Hva mener du om det?

Advokat Zulifqar Munir i Advokatfirmaet Munir.

– Det er snakk om et langt tidsperspektiv. De fleste som begår oppdragervold, fortsetter jo til de blir korrigert eller konfrontert. Nå mener faren at han ikke har utsatt familien for vold, men volden som blir omtalt i dommen, er jo ikke så alvorlig at de har fått varige men, svarer Munir.

– Hva med at sønnen skal ha fått over 17 slag på én gang?

– Faren har nektet for dette. For øvrig er min erfaring at det er vanskelig å holde oversikten over volden når den er så omfattende som sønnen gir inntrykk av.

Kulturforskjell

Advokat Munir har i en årrekke jobbet med flere minoritetsgrupper. Han mener denne saken viser at kulturforskjeller kan ha bidratt til domfellelse.

– Min klient har i retten sagt at kona og barna har anmeldt ham som et ledd i konflikten i storfamilien. Selv om dette kan virke ulogisk i Norge, er det vanlig at slike metoder blir brukt i andre kulturer. Storfamilien til kona kan ha påvirket henne. Det at folk lyver for å få motparten straffet, er et kjent fenomen i kulturen partene kommer fra.

Kvinnens bistandsadvokat, advokat Mudassar Amin i in Solidum Advokatfirma, ønsker ikke å kommentere saken.