Oslo

Nedre Foss gård brant i timesvis før brannen ble oppdaget

Da brannvesenet kom til Nedre Foss litt før klokken 19 den 30. desember i fjor, hadde det sannsynligvis brent i minst tre timer.

Brannen forårsaket store skader på den nyrestaurerte restauranten. Det meste kan ha skjedd før brannvesenet kom på plass. Foto: Ingar Storfjell

 • Stein Erik Kirkebøen

Brannvesenet har gjort ferdig sin rapport etter storbrannen i Nedre Foss, bygningen som bare noen måneder før, etter at den var praktfullt restaurert, hadde åpnet som restaurant.

I rapporten skriver brannvesenet at «Brannen oppsto som følge av feil ved avtrekk og skorsteiner fra grillene samt feil bruk av disse.»

Det var Dagsavisensom først omtalte rapporten.

— Brant i timesvis

Rapporten slår fast en rekke mangler ved brannsikkerheten.

Ifølge brannvesene ulmet og brant det i takkonstruksjonen i timevis før noen ble klar over hva som egentlig foregikk.

Og det til tross for at varslene var klare: Etter at grillene på kjøkkenet ble fyrt opp, opplevde de ansatte at kjøkkenet ble fylt med røk. Brannalarmen gikk gjentatte ganger fra klokken 15 til brannen ble oppdaget.

Siste brannalarm ble aktivert klokken 18.42. Omtrent samtidig observerte en forbipasserende flammer fra den ene pipehatten.

 • Her brenner bygningen:

Feil og mangler

I rapporten skriver brannvesenet videre:

«Det store omfanget brannen fikk, skyldes en kombinasjon av feil ved flere branntekniske/bygningstekniske tiltak og at ansatte ikke har betjent disse på en tilfredsstillende måte.

De mest kritiske feilene er knyttet til spjeld i skorstein over grill og betjening av disse, utførelse av avtrekkssystemet plassert i fremkant av grillene, fjerning av fettfilter i avtrekkshette under grilling, manglende slukkeanlegg over grillene, manglende branncelleinndeling av teknisk rom, manglende direkte overføring av brannalarm til brannvesen, avstengning av sprinklerventil før brannen var bekreftet slukket, m.m.»

Vanskelig tilgjengelig

Uten at noen hadde merket det, hadde brannen spredt seg fra avtrekksvifte og skorstein og innover i vanskelig tilgjengelig hulrom i takkonstruksjonen.

— Det brant i timevis, det betyr at mye av skaden allerede hadde skjedd da vi kom til stedet fire-fem minutter etter at vi fikk melding, sier Fredrik Frøland, sjef for beredskapsavdelingen i Oslo brann- og redningsetat.

- Hvorfor gikk det galt?

— Jeg vil ikke trekke frem noen enkeltfaktor. Det som gjorde at dette ble så omfattende som det ble, var at det inntraff en serie uheldige omstendigheter som tilsammen skapte den store brannen, sier Frøland.

Slik vil de bygge restauranten opp igjen:

Les også

Nedre Foss gård skal bli mest mulig som den var

Rapport til intern bruk

— Hva gjør dere med rapporten?

— Den har vi laget til intern bruk. Vi bruker den rett og slett for å lære. Vi vil bruke den til å lære hva vi kunne gjort bedre i selve slukkeinnsatsen, og vi vil bruke den som eksempel på hvor viktig det er å ha gode brannforebyggende tiltak i alle bygninger. Det å ha direkte varsling til brannvesenet i slike verneverdige bygg, er et konkret læringspunkt. Hovedmålet vårt er å unngå slike storbranner i Oslo i fremtiden.

- Bør det ikke vurderes om noen av feilene og manglene var av en sånn art at det kan være snakk om kriminalitet?

— Det er ikke opp til oss. Politiets branngruppe har ansvaret for etterforskningen, sier Frøland.

Osloby har vært i kontakt med oslopolitiets branngruppe for å høre hvor etterforskningen står, men vi har ikke fått noe svar.

Eiendoms- og utviklingsdirektør Sigurd Stray i Eiendomsspar, eier av gården, sier til Dagsavisensier at de ikke kan eller vil kommentere rapporten, som de ikke har mottatt.

- Vi har ikke mottatt denne rapporten, og har derfor ikke noe mer å tilføye utover det som vi allerede har uttalt til Dagsavisen, skriver Stray i en epost til Osloby.

 1. Les også

  Har brukt 50 mill på å pusse opp Løkkas nye storstue

 2. Les også

  Deler av Nedre Foss gård på Grünerløkka totalskadet i brann

 3. Les også

  Byantikvaren: «Uvirkelig og fryktelig trist for byen vår. Nedre Foss er en perle»

Relevante artikler

 1. OSLO
  Publisert:

  Oppussing til 100 millioner: Nå åpner Nedre Foss Gård etter brannen

 2. NORGE
  Publisert:

  17-åring slo alarm og hindret storbrann i rekkehus

 3. OSLO
  Publisert:

  Nedre Foss Gård åpner først om et år

 4. NORGE
  Publisert:

  Andre storbrann på fire år – brannvesenet skulle sjekke bedriften først til høsten

 5. OSLO
  Publisert:

  Glede over at Nedre Foss gård er gjenreist etter brannen

 6. A-MAGASINET
  Publisert:

  Fire av fem som dør i brann er blant samfunnets mest sårbare. Roger Madsen (57) brant i hjel i sin egen stue.