Oslo

Trikken på vei til Tonsenhagen

Trikk med stoppested Årvoll og Tonsenhagen kan bli en realitet i løpet av en femårsperiode.

  • Forf>
  • <forf>heidi Fikke <

I 30 år har det vært snakk om å få trikk til Tonsenhagen. Oslotrikken er nå i ferd med å sluttføre en rapport som tar sikte på å få gjennomført planene innen 2012. Trikk til Tonsenhagen er også med i handlingsprogrammet for Oslopakke 3. Planen er at trikken skal gå langs Trondheimsveien, forbi Aker sykehus til Årvoll senter og opp til Tonsenhagen senter. — Veien er allerede regulert til trikketrasé, men denne reguleringen tar ikke hensyn til grøntarealer eller boområder. Vi ser nå på mulighetene for å få en trikk i området samtidig som vi tar vare på boområdene, sier Cato Asperud, informasjonssjef i Oslotrikken.

Langs veien og i tunnel

Forstudiet tar sikte på at planene om en ny trikketrasé skal gjennomføres uansett om Trondheimsveien blir bygget ned til tofeltsvei eller ikke. I slutten av denne måneden skal rapporten presenteres for Oslopakke 3-gruppen, byrådsavdelingen og bydel Bjerke. - Vi ser for oss å få brorparten av finansieringen fra Oslopakke 3-midler. Trikkelinjen skal gi den voksende befolkningen i dette området et skikkelig kollektivtilbud. En trikk til Tonsenhagen vil også forenkle kollektivsituasjonen i Storgata. Flere mennesker får plass på en trikk, og det er ikke mulig å kjøre flere busser der enn det gjør i dag, sier Asperud. Deler av traseen kan bli lagt i tunnel. - Vi ser nå på ulike varianter. Hvilken løsning vi lander på, avhenger av finansiering og reguleringen. Traseen vil trolig være klar i 2012. Denne kollektivløsningen får veldig stor støtte i fagmiljøet. Går alt på skinner, kan vi starte opp tidligere, sier Asperud. Ved å forlenge trikken fra Sinsen til Tonsenhagen og innføre femminuttersruter kan man erstatte busslinjene 31 og 31E på strekningen, men samferdselsbyråd Peter N. Myhre mener en slik trikkelinje vil koste for mye. - Jeg stiller meg avventede til jeg har sett rapporten, men på lang sikt ser jeg gode argumenter for å velge en bussløsning. Om ikke lenge vil vi få busser som går på klimavennlig drivstoff. Da vil miljøargumentet for trikk bli borte. En utvidelse av trikkelinjen vil koste kolossalt mye penger, sier Myhre.

Hvis alt går etter planen kan beboere i bydel Bjerke ta trikken fra Stortorget til Tonsenhagen innen fem år.