Fra mandag blir hovedgate på Grünerløkka delvis stengt i to og et halvt år

Første fase i oppussingen av Thorvald Meyers gate starter mandag.

Arbeidet i Thorvald Meyers gate deles opp i tre faser som alle vil vare mellom seks og åtte måneder, før arbeidet skal ferdigstilles frem til andre halvdel i 2021. Først ute er den midtre strekningen mellom Sofienberggata og Helgesens gate.
  • Eirik Husøy

Gaten, trikkeskinner, fortau og deler av vann- og avløpsnettet skal fornyes i Thorvald Meyers gate.

25. februar stenges den midtre strekningen i Thorvald Meyers gate cirka mellom Sofienberggata og Helgesens gate. Holdeplassen på Olaf Ryes plass legges ned midlertidig.

Trikken vil gå på ett spor i hele anleggsperioden, som anslås å vare i rundt to og et halvt år, ved siden av der arbeidene foregår.

Les også

Øvre del av Bogstadveien stenges for biltrafikk – nesten to år til gravingen er ferdig

Forsinkelser, men ikke buss for trikk

Ett spor, saktekjøring i arbeidsområdene og venting på kjøresignal vil føre til forsinkelser i rutenettet i arbeidsperioden.

Det vil ikke bli satt opp buss for trikk, da det er mange som reiser med kollektiv transport i området, og man ikke vil klare «å oppdrive nok busser i Norge til å kunne tilby et tilfredsstillende tilbud», ifølge Bymiljøetaten.

Etaten varsler om støy i anleggsperioden og en del nattearbeid.

Arbeidet deles opp i tre faser som alle vil vare mellom seks og åtte måneder, før arbeidet skal ferdigstilles frem til andre halvdel i 2021.

Les også

Fra 7. januar blir det trikk for T-bane i tre måneder mellom Majorstuen og Stortinget

Del av større prosjekt

Byggearbeidet skjer som følge av de 87 nye trikkene som kommunen har bestilt. Infrastrukturen må oppgraderes for å kunne bruke de nye trikkene som skal være på plass innen 2024.

Planen er også at alle tre hovedgatene skal rendyrkes:

  • Markveien skal bli en gang- og sykkelprioritert gate, men noe biltrafikk vil forekomme.
  • Thorvald Meyers gate skal prioriteres for trikk og gange.
  • Toftes gate prioriteres for buss, bil og sykkel.
Les også

Aftenposten mener: Trikken i Oslo bør ikke fredes

Biltilgang reduseres

I anleggsperioden blir muligheten til å kjøre bil i området redusert.

Etter at oppgraderingen er ferdig, blir gaten stengt for gjennomkjøring, og det blir kun tillatt med varelevering og å kjøre til eiendom.

Alle parkeringsplasser i Thorvald Meyers gate skal også fjernes. Mange er allerede fjernet, og de siste fjernes i forbindelse med anleggsarbeidet.

  • Mer informasjon kan du finne hos Bymiljøetaten her (ekstern lenke).