Oslo

La folk få jobbe!

Det bør brukes penger på flere attføringsplasser i stedet for å la folk vente i kø hos Nav.

Modena Fliser på Alna har de siste seks årene gitt flere jobbsøkere arbeidserfaring og fast jobb i etterkant, skriver Evy Vikene Kallelid. Her tidligere arbeidsminister Anniken Huitfeldt (midten) som besøker Modena Fliser på Alnabru i forbindelse med forrige regjerings stortingsmelding "Flere i arbeid". Foto: ERLEND AAS/NTB SCANPIX

  • Evy Vikene Kallelid

Det er et paradoks at samfunnet ikke har tatt seg råd til å gi langtidssykemeldte og andre en sjanse til å komme i jobb gjennom en attføringsplass, samtidig som vi har hatt råd til å la folk gå passive hjemme og vente.

78000 mennesker er klare til å gå på jobb i morgen via et attføringsprogram – dersom de bare får sjansen. Det er nesten like mange som det bor i Kristiansand, Norges femte største by. I stedet for å være i jobb står de månedsvis i kø hos Nav.

Vi oppfordrer vår nye arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) til å ta grep slik at det blir lettere å komme tilbake til arbeidslivet, og enklere å tilby jobb. Det er i hovedsak tre utfordringer: Til tross for signaler om 2000 nye tiltaksplasser i det fremlagte statsbudsjettet, er det for få plasser i forhold til hvor mange som trenger dem. Systemet er rigid og hindrer folk i å komme i jobb så raskt som mulig. Og det trengs en holdningsendring til folk som har vært utenfor arbeidslivet lenge, noe som er vårt felles ansvar.

Jobbsøker, ikke deltager

La oss ta det siste først. Å "være deltager på attføring" er ikke bare diffust og ullent, det assosieres dessverre også ofte med det motsatte av kompetanse, engasjement og pågangsmot. Vår erfaring er imidlertid at folk i attføringsprogrammer både har ressurser og ofte er ekstra motiverte for å komme i jobb. Forklaringen er enkel – jobb gir økt livskvalitet, bedre økonomi, identitet og noe å fortelle om rundt middagsbordet. Istedenfor å omtale folk som "deltagere" bruker Fretex "jobbsøkere". Et lite bidrag til holdningsendring, med betydelige effekter både på oss og jobbsøkerne.

Nav kan ikke gjøre jobben alene

Det hjelper imidlertid lite med en holdningsendring alene, når systemet er rigid og tregere enn det burde. Dersom du er sykmeldt over lengre tid blir du fulgt opp av Nav. Av og til trengs det likevel mer drahjelp enn Nav har kapasitet til. Det er her Fretex og andre attføringsbedrifter kommer på banen – dersom du er heldig og får plass. Pr. i dag står 78000 mennesker i kø.

Jobbgaranti

Fretex tilbyr jobbgaranti i to attføringsprogram. Det betyr at jobbsøkeren er garantert minst ett relevant jobbtilbud i løpet av programmet. Jobbsøkerne forplikter seg til å delta på kurs, veiledninger og være aktivt jobbsøkende. Resultatet er at flere kommer raskere i jobb og får et bedre liv. Samtidig sparer samfunnet penger.

Samarbeid med næringslivet er derfor gull verdt. På landsbasis har mellom 1700 og 1800 bedrifter samarbeid med Fretex om å gi jobbsøkere arbeidserfaring og jobb. Flere av dem i Oslo-regionen. Et eksempel er Modena Fliser på Alna. Modena Fliser har de siste seks årene gitt flere jobbsøkere arbeidserfaring og fast jobb i etterkant.

Modena Fliser har vært tydelige på hvilken kompetanse de har behov for. Fretex og jobbsøkeren har på sin side gjennomgått søkerens kompetanse, kvalifikasjoner og interesser. Dette øker sjansen for å lykkes for alle parter. Modena Fliser får også oppfølging av Fretex sine jobbkonsulenter underveis. Som daglig leder Dag Kristoffersen i Modena Fliser sier: Risikoen er minimal fordi de får riktig folk på riktig plass.

Ta utfordringen!

Det er statlige bevilgninger og det enkelte Nav-kontors pressede budsjetter som avgjør om du får plass på et attføringsprogram. Ventetiden kan være flere måneder. Jo lengre folk må vente, jo større kostnader for staten og jo lengre tid tar det før de får bidra til verdiskapingen i samfunnet.

Hvert år bidrar Fretex til at 1600 dyktige og kvalifiserte jobbsøkere får nye arbeidsmuligheter. Vi har kompetanse, plass og mulighet til å hjelpe langt flere – om vi bare får lov via flere attføringsplasser.

Så vi ønsker å gi arbeidsminister Robert Eriksson tre råd: Bruk penger på flere attføringsplasser i stedet for å la folk vente i kø hos Nav. Sørg for at systemet blir fleksibelt slik at folk slipper å rykke tilbake til start. Og gjør det lett for bedrifter og offentlige virksomheter å tilby arbeidserfaring og å ansette flere av våre jobbsøkere. Tar du utfordringen, Eriksson?