Oslo

Utdanningsdirektør Astrid Søgnen i Oslo går av

Søgnen fratrer stillingen som utdanningsdirektør 1. desember 2018, men beholder millionlønnen. Den foreløpige erstatteren hentes eksternt, ikke i utdanningsbyråkratenes egne rekker.

Etter 18 år ved roret går 67 år gamle Astrid Søgnen av som utdanningsdirektør i Oslo. Det skjer ikke etter eget ønske.
 • Christian Sørgjerd
  Christian Sørgjerd
  Journalist

I 1999 måtte Oslos skolesjef gå av da han ikke lenger hadde det daværende borgerlige byrådets tillit. Året etter ble Astrid Søgnen hentet inn til stillingen.

Etter 18 år i direktørstolen lider Søgnen samme skjebne. I høst fikk hun beskjed av det rødgrønne byrådet om å gå av. Og slik ble det.

– Det ble tirsdag 13. november inngått en avtale mellom arbeidsgiver Oslo kommune og Astrid Søgnen som innebærer at Søgnen fratrer som utdanningsdirektør, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i en pressemelding.

Allerede 1. desember, om bare to uker, går Søgnen av. Fire måneder senere, altså 1. april 2019, begynner hun i en stilling på kulturområdet i kommunen, etter nærmere avtale.

I de fire månedene får hun permisjon med full lønn. Det er Søgnens eget ønske at den nye stillingen ikke skal være innenfor utdanningsfeltet. Hun beholder sin nåværende lønn og godtgjørelse, som ifølge VårtOslo er på cirka 1,5 millioner kroner i året. Det viser avtalen som er inngått med kommunen.

– Det har ikke vært mitt ønske å slutte som utdanningsdirektør i Oslo akkurat nå. Jeg er veldig stolt av det vi har fått til de siste 18 årene i Oslo-skolen og takknemlig for innsatsen til lærere, skoleledere, mine folk i administrasjonen og alle andre ansatte på alle nivåer, uttaler Søgnen i pressemeldingen.

Der understreker Søgnen at hun mener at hun har ledet etaten på en god måte og med gode resultater for elevene.

– Jeg må likevel konstatere at byråd Inga Marte Thorkildsen ønsker at jeg går over i annen stilling. Jeg har derfor i dag akseptert det, sier Søgnen.

Henter inn ekstern sjef

Søgnen er en av de siste topplederne i Oslo kommune som ikke er ansatt i en åremålsstilling, altså med tidsbegrensning, men i en ordinær stilling. Hennes erstatter vil bli ansatt i et åremål.

Stillingen skal utlyses på vanlig måte, opplyser Inga Marte Thorkildsen. Inntil det er på plass, vil en person bli konstituert som direktør, altså fungere midlertidig i stillingen. Hvem det blir, er ennå ikke klart.

– I en overgangsperiode vil vi hente inn en ekstern person som konstitueres som direktør, sier Thorkildsen.

– Hvorfor har dere valgt å hente inn en ekstern person?

– Ut fra situasjonen nå mener vi det er mest hensiktsmessig å hente inn en ekstern leder som kan fungerer i en overgangsperiode.

– Er det andre endringer i etatsledelsen?

– Nei.

Thorkildsen sier videre at det ikke er planer om å omorganisere Utdanningsetatens administrasjon eller toppledelse nå. Medregnet skoledirektøren har etaten en ledergruppe på hele 21 direktører.

– Fokus nå er å få inn ny leder, sier Thorkildsen.

I byrådets forslag til Oslo-budsjett for neste år er det foreslått å kutte etatsadministrasjonens budsjett med 17 millioner kroner. Dette blir opp til ny direktør å håndtere.


 • Hør dagens episode av Forklart om konflikten i Oslo-skolen:

Ba Søgnen gå

Det var i starten av september at byrådet ba Søgnen gå av. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) bekreftet dette fra bystyrets talerstol 26. september.

Søgnen, som ikke ønsket å fratre, engasjerte advokatfirmaet Wiersholm. Som del av avtalen som nå er inngått med Oslo kommune, vil kommunen dekke en advokatregning på inntil 400.000 kroner, samt moms.

Bakteppet for ønsket om hennes avgang er det turbulente samarbeidet med kommunens politiske ledelse, hvor konfliktnivået har eskalert kraftig etter at Inga Marte Thorkildsen tok over som skolebyråd rett før jul i fjor.

7. september i år sendte personer i Utdanningsetatens ledergruppe inn et varsel om Thorkildsen, hvor de blant annet hevdet at byrådens lederstil var i strid med Arbeidsmiljøloven, og at direktør Astrid Søgnen ble forsøkt presset ut av stillingen sin.

I forrige uke la Raymond Johansen frem sine konklusjoner etter undersøkelsene av varselet. Han hadde fortsatt tillit til Thorkildsen, og hun hadde ikke gjort noe ulovlig, vurderte han.

Les mer om

 1. Astrid Søgnen
 2. Oslo
 3. Byrådet (Oslo)
 4. Oslopolitikken
 5. Bystyret
 6. Utdanningsetaten
 7. Skole