Ringnes: - Det er blitt ganske vellykket.

Man må tåle at banker etablerer seg på sentrale plasser i byen, mener Christian Ringnes.

Problemet med <i>denne</i> banken, er altså at den har dunket ut alt som skapte liv på Vinkelplassen ved Majorstuen, skriver Hilde Lundgaard. Christian Ringnes er ikke enig.
  • Espen Hofoss

— Jeg kjører forbi Vinkelplassen fire ganger daglig. Jeg tror ikke det har blitt mindre folkeliv der. Snarere tvert om. Folk ser ut til å stortrives, sier Christian Ringnes.

Les også

«Å drepe et byrom»

I dagens Aftenposten går journalist Hilde Lundgaard hardt ut mot forretningsmann, bypatriot og kunstsamler Christian Ringnes – eier av den nyrestaurerte funkisgården på Vinkelplassen ved Majorstukrysset.I forbindelse med restaureringen er småbutikkene i gården kastet ut og erstattet av en stor DNB-filial.

"Hvordan kan en Oslo-patriot ta livet av et av Oslo fineste byrom", spør Lundgaard. Hun mener banken har dunket ut alt som skapte liv på plassen.

— Ingen katastrofe

Ringnes er ikke enig i at han har tatt livet av Vinkelplassen.

— Lundgaard er ikke den første som har kommet med denne kritikken. Vi har gjennomført en full rehabilitering av et bygg som var i dårlig stand. Utvendig ser det førsteklasses ut. Denne debatten går på om man liker bank eller ikke, mener Ringnes.

Selv mener han løsningen på Vinkelplassen er ganske vellykket.

Christian Ringnes er ikke enig i kritikken av Vinkelgården.

— Jeg synes ikke man skal behandle banker som "spedalske". En bank er også noe man trenger i en by. I Bogstadveien som helhet er det lagt ned tre bankfilialer, og åpnet én ny. Jeg er ikke sikker på om jeg synes dette er en katastrofe. Du finner fortsatt mange småbutikker i området.Ringnes viser til at både skobutikken, 7/11 og hudpleieklinikken, som tidligere holdt til i Vinkelgården, finnes i andre lokaler i nærheten.

— Jeg forstår godt at nostalgien rår på sentrale plasser som dette. Men frem til rehabiliteringen var det 7/11 som dominerte fasaden. De finner du over hele byen.

- Hvorfor forsvant småbutikkene fra Vinkelgården?

— Det er både økonomiske og praktiske årsaker. Vi fikk sjansen til å leie ut hele bygget til DNB, og valgte den løsningen.

- Er det rom for nisjebutikker i en by som Oslo?

— Det tror jeg absolutt. Nisjebutikker vil ikke tåle leienivået i hovedgatene og de mest trafikkerte kollektivpunktene, hvor alle vil etablere seg. På selve Karl Johan vil man finne en overvekt kjeder og luksusbutikker. Men man skal ikke langt ned i sidegatene for å finne de morsomme småbutikkene. 10–15 meter unna hovedgatene er leienivået et helt annet, sier Ringnes.

Folkeliv uansett

Han mener Mathallen og Maschmanns på Skøyen er eksempler på at det er rom for nisjebutikker i Oslo. Langs Frognerveien fra Solli plass er det også et miljø med nisjebutikker, mener Ringnes.

- Har ikke gårdeiere som deg et ansvar for at ikke alt på gateplan i de mest trafikkerte stedene i byen blir banker, eiendomsmeglere og døgnåpne kiosker?

— Jo. Det har vi. Men vi kan ikke gå derfra til å si at vi aldri kan leie ut til en bank. Dette er en nyskapende bankfilial med alle slags tjenester samlet på ett sted. Slike nye konsepter bør få sjansen til å få lokaler. Folk må ha penger når de skal ut og handle.

- I Bjørvika jobber de hardt for å få inn aktiviteter som skaper liv på gateplan. På Vinkelplassen er disse jaget ut. Er ikke det et paradoks?

— Nei. Vinkelgården ligger ved et av Oslos største kollektivknutepunkter. Her er det folkeliv uansett. I Bjørvika er problemet et utfordrende byrom med lang trange gater inn mellom byggene. Det er ikke noe naturlig gangmønster forbi lokalene, slik du har i vanlige bykvartaler. Men det vil bli bedre i Bjørvika. Du hadde samme problem på Tjuvholmen for to år siden. I dag vrimler det av folk her. Det tar tid å etablere byrom.

Aftenposten 30.7