Nå er det blitt enda dyrere å la kjæledyret i stikken

Nye forskrifter gir Mattilsynet mulighet til å gi gebyr opp mot 17.200 kroner.

Eiere som etterlater dyrene sine uten pass og stell, risikerer inntil 17.200 kroner i gebyr.

Forskrift om overtredelsesgebyr trådte i kraft i juni i fjor. Eiere som reiser fra dyrene sine uten dyrepasser, slipper dyr ut i naturen eller setter dem bort for å dø, kan risikere å få et gebyr som er langt større enn det ville kostet å betale pass av dyret eller kennelopphold. Beløpet kan variere fra 3440 til 17.200 kroner, alt etter hvor alvorlig saken er.

Vold og vanskjøtsel

— Foreløpig er overtredelsesgebyr gitt for saker med ulovlig bruk av strømhalsbånd til trening av hund, ulovlig hold av krypdyr, manglende hovstell av hest, vold mot hund og noen forhold som gjelder husdyr og fiskeoppdrett, opplyser Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Men gebyrene kan også gis om eiere reiser fra kjæledyrene sine uten å sørge for daglig pass og stell. Hunde- og kattehold har økt veldig de siste årene.

Sender ut inspektør

- Hvordan skal dere i Mattilsynet jobbe i sommer?

— Vi får en del bekymringsmeldinger som vi følger opp. Noen ganger sender vi ut en inspektør. Å dumpe dyr er dyremishandling, og kan meldes til politiet. Finner vi et dyr uten eier, tar vi midlertidig vare på dyret og prøver å få tak i eieren. De som selger og gir bort dyr, har et eget ansvar for å informere om dyret og vurdere om personen er egnet til å ha dyret, sier Knævelsrud.

Det er sjelden hunder dumpes i Norge, men kaniner og katter ser Mattilsynet mye av.

Mennesker som reiser fra dyr og etterlater dem i hjelpeløs tilstand kan få gebyr på flere tusen kroner fra Mattilsynet.

Mattilsynet ser som et økende problem at folk kvitter seg med kjæledyrene sine når de skal på ferie, og problemet er sammensatt. Noen få dumper dyret i containere eller kasser eller forlater det alene i naturen. Andre går til veterinær for å få avlivet unge og friske dyr.— Samtidig kan mange føle at tiden før sommerferien er et godt tidspunkt til å avlive et dyr som er gamle eller syke. Det er ikke bare dårlige hensikter som ligger bak at flere dyr avlives før ferien, sier hun.

Flest katter og kaniner

Både Dyrebeskyttelsen i Oslo og Akershus (DOOA) og Foreningen for omplassering av dyr (FOD) merker at høysesongen er i gang i mai/juni. Mange kontakter dem for å omplassere dyrene sine, når ferien står for døren. Det er spesielt katter og også kaniner som ofte blir funnet alene og ofte skadet.

— Vi vil gjerne få en ny diskusjon på å lovfeste ID-merking av katter, sier Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

— Her i Dyrevernalliansen jobber vi jo mest teoretisk. Noe av det viktigste som er gjort for kjæledyrene, er nok gjennomslaget i dyrevelferdsloven for en ny bestemmelse, § 14 b, som fastslår at det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand.

To dager vekk er for mye

- Hva er forskjellen fra tidligere?

— Det betyr at det nå er et helt klart et lovbrudd å reise fra dyr uten tilstrekkelig tilsyn.

- Kan man for eksempel etterlate katten sin alene hjemme i to dager?

— Nei, det er brudd på loven. Kjæledyr skal ha tilsyn og stell hver dag. At Mattilsynet kan gi overtredelsesgebyr i denne type saker, er nok ganske praktisk. Reiser du for eksempel fra katten din uten å sørge for jevnlig pass, mat og vann, eller setter den igjen utenfor FOD i stedet for å kontakte dem, så kan du risikere et slikt gebyr, sier jurist Live Kleveland.

Dette sier dyrevernloven:

Enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret.

Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.

Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Helsepersonell for både mennesker og dyr har lov til å bryte taushetsplikten for å varsle ved mistanke om dyremishandling.