Vil stenge deler av Kirkegata og en av hovedgatene på Grønland

Bilene skal ut og myke trafikanter inn. I tillegg vil byrådet plante en liten «byskog» midt i Oslo sentrum.

Kirkegata er en av gatene byrådet nå vil prøvestenge for trafikk. Målet er å gjøre gaten til en fullblods gågate på sikt.

Oslo sentrum skal bli bilfritt. Det er et av byrådets store prestisjeprosjekter. Satsingen har fått navnet «Bilfritt byliv» og har som mål å skape mer byliv og bedre miljø i Oslos gater.

Såkalte «myke trafikanter», altså gående og syklende, skal ha førsteprioritet. Privatbilen kommer på sisteplass.

Les hele saken med abonnement