Kjørte med full kapasitet under koronaen. Nå reduseres tilbudet på grunn av pandemien.

Sommerrutene er kommet for å bli. Busspassasjerer vil merke at det blir færre avganger i høst på grunn av færre passasjerer.

Mange busspassasjerer som nettopp har kommet hjem fra ferien, får det trangere på bussen enn det de har vært vant til. Det gjelder særlig ruter i Viken eller de som kjører til og fra Viken.

Færre avganger for 37-bussen på dagtid. Avganger hvert kvarter på lørdager for 110-bussen mot hvert tiende minutt i dag. Bussrute 120 som går mellom Nesåsen i Viken til Grorud, får ny endeholdeplass på Stovner. Den vil ikke lenger kjøre til/fra Grorud.

Her er noen av endringene som mange busspassasjerer vil møte fra mandag. Full oversikt over endringene er lagt ut på Ruters nettsider.

De fleste av disse ruteendringene kom riktignok da fellesferien begynte i juli. Mens sommerrutene tidligere kun har vart i noen uker, vil de også gjelde utover høsten denne gangen. Ruter kaller det for høstruter.

Passasjerene uteble

– Vi oppfordrer alle som kommer tilbake fra sommerferie, til å gjøre seg kjent med høstens rutetilbud før jobb og skole starter opp igjen. De som har vært borte i juli, vil først nå merke endringene, sier Sofie Bruun.

Hun er pressevakt i Ruter.

I høst blir det færre busser i trafikk enn det mange passasjerer har vært vant til.

– Ruter iverksatte nødvendige tilpasninger av tilbudet etter at pandemien førte til at den forventede passasjerveksten ikke kom, legger hun til.

Bussrute 37 er en av de mest trafikkerte rutene i Oslo-området. I dag går det en buss der hvert fjerde minutt på dagtid på hverdager. Her blir det fem minutters rute fremover. Også på 21-bussen blir det avgang hvert femte minutt.

– Jeg tror ikke folk vil merke veldig mye til denne endringen. For noen ganger har det vært svært tett mellom bussene på denne ruten. På generelt grunnlag kan jeg si at vi har kuttet der det er færrest passasjerer, sier Bruun.

Hun legger til at noen av endringene kun handler om traséendringer og endrede rutetider.

Skal spare 60 millioner

Ruter vil anslagsvis spare 60 millioner kroner på kuttene. Dette beløpet omfatter i all hovedsak kutt i Viken.

– Under pandemien kjørte dere med nærmest full kapasitet. Hvorfor kutter dere nå?

– Da fikk vil tilskudd fra staten til å opprettholde tilbudet. Det var viktig med et godt tilbud for å få folk i kritiske yrker på jobb. Et godt tilbud var også viktig for at passasjerene kunne ha god avstand til hverandre, svarer Bruun.

– Vil ikke færre avganger gi enda færre passasjerer?

– Jo, det har vi også sagt tidligere. Derfor kommer kuttene der det er færrest passasjerer.

Ikke lønnsomt å kjøre tomme busser

Det er Oslo kommune og Viken fylkeskommune som betaler for kollektivtilbudet som Ruter organiserer. Og det er i særlig Viken passasjerene vil merke at tilbudet er svekket.

– Nå har vi gjort ruteendringer som vil vare ut 2022. Antall passasjerer i høst vil avgjøre hva som skjer videre. En avgjørelse om kollektivtilbudet i Viken kommer nok i november eller desember.

Det sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken. I verste fall kan tilbudet i Viken bli enda mer svekket.

– Vi er nødt til å justere tilbudet i forhold til antall passasjerer. Det er ikke lønnsomt å kjøre tomme busser. Så hvis passasjerene uteblir, så kan det bli flere kutt. Hvis passasjerene kommer tilbake, så vil tilbudet opprettholdes eller bli enda bedre, påpeker Skinnes.

Det er ikke lønnsomt å kjøre tomme busser, sier Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken.

– Tror du ikke dårligere tilbud vil gi færre passasjerer?

– Det tror vi kommer til å skje, men vi vil beholde dagens tilbud og aller helst øke det. Vi tror at flere vil reise kollektivt når prisen på bomringen øker fra 1. september. Det kan gi et bedre kollektivtilbud. Det blir viktig å finne et balansepunkt, svarer Skinnes.