Gamle sykehjem, barnehjem og en teststasjon for covid. Slik skal Oslo huse flyktninger fra Ukraina.

Oslo kommune har nesten 100 ubrukte bygninger. Nå vil byrådet bruke 300 millioner kroner på å gjøre noen av dem om til hjem for flyktninger fra Ukraina.

Grünerløkka sykehjem har stått så godt som tomt i flere år. Nå skal det bli hjem for ukrainske flyktninger.

Grünerløkka sykehjem i Markveien i Oslo ble lagt ned i 2017. Siden har store deler av bygningen stått tom. Nå skal bygningens ledige areal på 5000 kvadratmeter gjøres om til boliger for ukrainske flyktninger.

Det samme skal Armauer Hansens gate 10, den siste tiden kjent som Adamstuen teststasjon. Bygningen har tidligere huset et barnehjem for små barn.

Les hele saken med abonnement