Populær Oslo-gangvei står i fare for å rase ut. Likevel fjerner folk sperringene.

Etter styrtregn tidligere i august raste deler av gangveien ved Akerselva ut. Bymiljøetaten har forsøkt å sikre området flere ganger – uten hell.

Folk bryr seg lite om gjerdene som sperrer gangveien ved Akerselva. Her har noen flyttet gjerdet vekk.

Etter en knusktørr sommer ble hovedstaden overrasket av voldsomt styrtregn i midten av august. I løpet av en liten morgentime falt det 20,5 millimeter nedbør på Tøyen. 20 millimeter regn tilsvarer rundt 20 liter pr. kvadratmeter.

Det skapte en rekke problemer rundt om i byen. Ett av stedene som fikk merke styrtregnet, var gangveien ved Akerselva nedenfor Elgsletta på Grønland.

Regnet har gjort at deler av fundamentet langs gangveien ved Akerselva, like nedenfor Elgsletta, har rast ut.

Der raste deler av skråningen ned mot elven ut. Geotekniske undersøkelser på stedet konkluderte med at veien ikke er trygg. Den må graves opp og fundamenteres på nytt. Det er fare for at hele veien raser ut.

Bymiljøetaten var raskt på stedet og satte opp sperringer rundt gangstien.

Men det bryr folk seg lite om.

Bymiljøetaten: Ikke trygt for ferdsel

– Noen har kastet gjerdene ut langs elvebredden, skriver Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, i en SMS.

Da Aftenpostens reporter passerte gangveien søndag kveld, var ett gjerde flyttet til side. Det andre lå ganske riktig nede i skråningen der raset har gått.

Denne strekningen ved Akerselva, rett nedenfor Elgsletta på Grønland, er i utgangspunktet sperret av som følge av et mindre ras. Nå ligger gjerdene veltet i skråningen ned mot elven.

Det er imidlertid ikke første gang fotgjengerne langs elven ikke bryr seg nevneverdig om kommunens forsøk på å ivareta deres sikkerhet. Også samme dag som gjerdene ble satt opp, ble sperringene ignorert.

– Folk må ta hensyn til sperringene, gangveien er ikke trygg og kan rase ut, sa Kongseteien til Aftenposten 16. august.

Siden har etaten vært tilbake på stedet og satt opp sperringer på nytt. Heller ikke det hjalp. Det bekymrer Kongsteien.

– De var godt festet, men her er de dessverre blitt revet ned. Vi må sette opp gjerder igjen, området ansees ikke som trygt for ferdsel, skriver han.

Mandag er geoteknikere på stedet for å ta nye prøver. Etaten vil også se om det er mulig å sette opp nye og sikrere sperringer frem til veien skal sikres.

Kongsteien har en klar oppfordring til fotgjengerne:
– Jeg forstår at det er irriterende å måtte ta en omvei, men denne veien ansees ikke som trygg. Jeg vil oppfordre folk til å velge en sikrere vei, sier han.