Oslo

Nye MDG-forslag strammer til overfor Oslo-bilistene

Slik vil Oslo MDG kapre velgere til neste valg: Forby bensin- og dieselbiler i hele indre by og gjøre det vanskeligere å kjøre bil over hele byen.

Programkomiteen i Oslo MDG foreslår enda sterkere lut for å få Oslo-borgere over fra bil til buss, trikk og bane – eller sykkel. Finansbyråd Einar Wilhelmsen har ledet arbeidet med nytt partiprogram.
 • Birgitte Iversen
  Journalist

Onsdag kveld var det slippfest for utkast til partiprogrammet som Oslo MDG skal gå til valg på neste år.

Det skjerper tonen ytterligere overfor byens bilister – og særlig byens fossile bilister:

I programutkastet foreslås det å forby bensin- og dieselbiler innenfor hele ring 2 innen 2025.

Området dekker deler av Frogner, St. Hanshaugen, Sagene, Grünerløkka og Gamle Oslo i tillegg til Oslo sentrum.

Kun kjøretøyer på elektrisitet, hydrogen og biogass vil bli tillatt i sonen. Leder av programkomiteen Einar Wilhelmsen mener nullutslippssoner er et nødvendig verktøy for å nå klimamålene.

– Selv om det selges mye elbiler, trenger vi en push for å kvitte oss med den fossile trafikken, sier Wilhelmsen til Aftenposten.

– Nødvendig med kraftige tiltak

Men programkomiteen vil også gjøre det vanskeligere å kjøre alle typer biler – inkludert elbiler. Dette er blant forslagene:

 • Å etablere et eget «trafikksaneringsprosjekt» for systematisk å bygge om gater, fjerne parkeringsplasser og stenge gater for biltrafikk i én eller begge kjøreretninger.
 • Stor satsing på fartshumper, innsnevringer, utvidelse av fortau og reduserte fartsgrenser. Minst 250 slike tiltak hvert år.
 • Gjøre 30 km/t til standard fartsgrense og jobbe mot staten for å få lov til å skilte 20 km/t ved skoler, barnehager og i smale bygater.
 • Mer bruk av automatisk trafikkontroll (ATK) i bygatene.
 • Øke bompengene betydelig.

Wilhelmsen sier det er nødvendig med kraftige tiltak og virkemidler for å nå Oslos mål om å kutte utslippene med 95 prosent innen 2030 sammenlignet med 1990.

Veitrafikken står for rundt halvparten av Oslos utslipp.

– Det er ingen store tiltak igjen som vi ikke har innført, som både er effektive og ikke har noen omkostninger, sier han.

Beskyldt for urettferdig symbolpolitikk

Byrådet jobber allerede med å innføre et prøveprosjekt med et forbud mot fossilbiler innenfor ring 1.

Foreløpig stanger forsøket i veggen. Statens vegvesen uttalte i fjor høst at prosjektet vil kreve en lovendring. Det er uklart hva som skjer videre i saken, og om det vil være flertall på Stortinget for å få gjennom en slik lovendring.

Ønsket om nullutslippssoner har fått mye kritikk. I valgkampen i fjor tok Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum med seg dieselbilen sin til Tøyen og kalte forslaget for urettferdig symbolpolitikk.

Wilhelmsen er ikke enig i at det er symbolpolitikk. Han mener det vil kutte utslipp betydelig. Ifølge en rapport utarbeidet for Klimaetaten i Oslo, kan nullutslippssone innenfor ring 2 kutte opp mot 73.000 tonn CO₂ i 2026. Det vil være en reduksjon på 13 prosent av Oslos transportrelaterte utslipp sammenlignet med 2020.

– Er dere ikke redde for ikke å få folk med dere i klimakampen ved å innføre tiltak som oppfattes som sosialt urettferdige?

– Jeg tror ikke det. Jeg tror folk ser at det er nødvendig med ganske tøff klimapolitikk for å nå de målene vi har satt oss, sier han.

Ap i tvil

Wilhelmsen sier alle de foreslåtte innskrenkningene for bilistene må sees i sammenheng med partiets satsing på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Partiet vil også utvikle Oslo til en 10-minuttersby. Det betyr at alle de viktigste funksjonene skal være innenfor 10 minutter fra der man bor.

– Disse tingene henger sammen. Når vi er restriktive med ring 2 for å nå klimamål, så vil vi gjøre det lettere å komme seg rundt uten bil, sier han.

Om MDG får med seg sine byrådspartnere Ap og SV på å utvide sonen, gjenstår å se.

Aps gruppeleder Andreas Halse skriver i en SMS at målet er at all biltrafikk i Oslo skal bli utslippsfri.

«Så er jeg litt usikker på om det er et godt eller rettferdig grep å si at det er greit med diesel på den ene siden av Kirkeveien, mens det er forbudt på den andre», skriver han.

Uenige om opptak til videregående skole

I MDGs programutkast er det flere dissenser. Blant annet om nytt opptak til videregående skole.

Ap og SV ønsker å endre dagens frie karakterbaserte inntak til en ny blandingsmodell der karakterer får mindre å si. I MDG er mange negative og usikre på om dette er et godt forslag.

Nå foreslår programkomiteen at partiet bruker tid frem til åsmøtet neste år til å debattere de ulike forslagene.

Det er også dissenser om blant annet fraværsgrensen, plassering av barnehager og eiendomsskatt.

Førsteutkast til programmet skal nå på høring til partimedlemmene. Endelig partiprogram vedtas neste år.

Les mer om

 1. Klimakrisen
 2. Trafikk
 3. Samferdsel
 4. MDG
 5. Klimapolitikk