Brannvesenet etter april-brannene: Her kan du tenne bål, selv under bålforbudet.

Nå er det bålforbud, men forbudet er ikke absolutt. Folk er forvirret, så vi har bedt brannvesenet forklare reglene.

Et pølsebål som dette kan gjøre stor skade, opplyser brannvesenet. Men det kan også være helt trygt.

I det tørre været i lavlandet har brannvesenet måttet håndtere en rekke hus og skog-branner den siste tiden. Yr melder om stor brannfare i store deler landet fra Trøndelag og sørover.

Dermed har publikum stilt det samme spørsmålet igjen og igjen, opplyser Oslo 110-sentral på Twitter: Hvor kan man egentlig fyre bål og grill?

For selv om bålforbudet startet 16. april, finnes det mange unntak. Det skaper forvirring, innrømmer Lars Magne Hovtun, vakthavende stabssjef i Oslo Brann- og redningetatet.

– Regelverket åpner for at det kan utøves skjønn, og at det går an å tenne opp ild der det åpenbart ikke medfører fare. Folk lurer da på: Hva betyr det? Hvor kan vi gjøre opp bål?

Les også

Ekstremt stor brannfare i hele Sør-Norge

Det er svært tørt på Sørvestlandet og noen steder er det innført forbud mot flatebrenning og bråtebrenning. Bildet viser gressbrann i Tysvær i Rogaland lørdag kveld.

«Du er ansvarlig for å vurdere det»

– Svaret vi gir er følgende: Det er du som er ansvarlig for å vurdere det. Du må være aktsom. Du må gjøre ild på en trygg måte, forberede deg og ha slokkemiddeler tilgjengelig, sier Hovtun.

Han understreker at selv om publikum har mulighet til å vurdere selv, er denne avgjørelsen noe brannvesenet mener man bør ta på største alvor.

– Er du i tvil, så er det ingen tvil: Da lar du være. Da skal du ikke tenne bål, sier han.

– Når er det åpenbart ikke brannfare?

– For eksempel på snø, etter det har høljeregna, eller langs vannkanten, langt ifra busker og trær. Det er typiske steder som vi mener åpenbart ikke medfører fare.

Et bål som dette, på Huk i Oslo, kan være lovlig også under bålforbudet.

Eksemplene på uaktsom fyring av bål og grill er mange og tilbakevendende, foreller han videre. Dagen bålforbudet startet, rykket brannvesenet ut til flere lyngbranner i Trøndelad, ifølge NRK. Lørdag meldte brannvesenet i Hordaland om et bål som måtte slukkes på Askøy.

For bare en uke siden ble en bolig i Mysen overtent etter at en nabo hadde brent bråtebrann i hagen, forteller Hovtun.

– Den vanskeligste feilen er nok folk som tenker: Jeg skal bare. De er litt ubetenksomme.

Les også

Bekymret for brannsikringen av norske kirker

13. april tok et hus i Mysen fyr etter at en nabo hadde brent bråtebrann. Dette er et eksempel som viser hvor viktig det er å være forsiktig med ild, mener brannvesenet.

Du kan brenne bål på stranden, hvis forholdene er gode

På kommunens hjemmesider står reglene for bålforbudet svart på hvitt. Likevel ringer publikum inn og spør om konkrete scenarioer der de lurer på hvor vidt de har lov til å fyre eller ikke. Aftenposten gjør det samme:

– Kan jeg tenne bål på stranden?

– Hvis det ikke er noen brennbar vegetasjon rundt, så kan du det. Men vær forsiktig, for husk at det kan blåse og gnistene kan spre seg.

Reglene krever også at naboer eller andre som oppholder seg i nærheten ikke plages av bålet eller grillen. Dette er også skjønnsbasert, forteller Hovtun.

– La oss si jeg vil tenne bål på Huk: Hva skal til for at hensynet til andre mennesker skal hindre meg i å brenne bål?

– Her kommer man lengst med normal folkeskikk. Vis hensyn til hverandre, så får alle det fint.

– Men kan jeg tenne bål et sted der andre får røyk i ansiktet?

– Ta hensyn, så unngår man det.

Les også

Slik har det gått med kunsten i Notre-Dame-brannen

Her er det alltid lov å tenne bål:

Flere steder i Oslo og i Marka er det godkjente bål- og grillplasser. Her er det alltid lov å bruke ild, selv om det er bålforbud.

– Jeg vil anbefale alle å finne ut hvor de er.

Oversikten over disse ligger her. Skulle du imidlertid vurdere det er trygt å fyre bål eller grill et annet sted, er det viktig at du forbereder deg på slukking:

– Man trenger ikke nødvendigvis bære med seg vann ut i sekken. Men ta med deg en flaske eller et kar du kan hente vann fra sjøen, vannet eller bekken med. Det er viktig å ha en plan for hvordan du har tenkt til å slukke.