16 er pågrepet etter voldspreget helg i Oslo. – De blir helter i miljøet sitt.

I alt 16 personer er pågrepet etter 11 voldsepisoder i helgen. Politiet mener at alle disse angrepene ser ut til å ha skjedd uprovosert. En av de pågrepne er varetektsfengslet og skal tilhøre et voldsbelastet miljø.

F.v. justisminister Jøran Kallmyr (Frp), politimester Beate Gangås og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på vei til pressekonferanse etter sitt halvårlige møte, der et av temaene denne mandagen var de mange hendelsene med uprovosert vold i helgen.

Gjerningspersonenes bruk av sosiale medier, både til å planlegge det som skal skje og til å skryte at det de har gjort, var tema for mandagens møte mellom byrådsleder, justisminister og politimester.

– De legger ut at de har slått, at de har sparket og blir helter i sitt miljø, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) etter møtet.

Fra 16 til 30 år gamle

Politiet opplyser mandag ettermiddag at etterforskningen tar sikte på å avklare omstendighetene og eventuelle motiver bak voldshendelsene.

De 16 siktede er knyttet til syv av sakene. Den yngste av de siktede er 16 år og den eldste er 30. Flere av dem er kjent av politiet fra tidligere forhold. I flere av sakene skal gjerningspersonene være av utenlandsk opprinnelse.

Les også

Natteravn-topp mener Raymond Johansen bagatelliserer voldsproblemene i Oslo

Voldsepisodene skjedde både fredag kveld, natt til lørdag, lørdag kveld og natt til søndag. Politiet oppgir at det ikke er noe som tyder på at det har vært en sammenheng mellom sakene.

Sparket og slått

Én av hendelsene skjedde i Slemdalsveien litt etter klokken 02 natt til søndag. Politiet kom frem til åstedet kort tid etter at hendelsen ble meldt inn på nødtelefonen. Der fant de en mann i 20-årene som fortalte at han var blitt angrepet av flere personer, som slo ham ned og deretter sparket ham mens han lå nede.

Les også

Politiet: Mye uprovosert vold i Oslo

– Alle de pågrepne etter voldsepisoden i Slemdalsveien er under 18 år, opplyser politiadvokat Jon Inge Engesmo.

De siktede har fått oppnevnt forsvarere og skulle avhøres mandag.

– Resultatene av forklaringene vil avgjøre om de vil bli fremstilt for varetektsfengsling. Det vil uansett ikke skje før tirsdag, sier Engesmo.

Voldsbelastet miljø – ble fengslet i fire uker

En 29 år gammel mann blant dem som er pågrepet for en av de andre voldshendelsene. Han er siktet for vold ved et utested i Oslo sentrum natt til lørdag.

29-åringen ble mandag varetektsfengslet i fire uker av Oslo tingrett. Retten slår fast at det er fare for at siktede skal ødelegge bevis ved å påvirke vitner.

Mannen er for noen år siden dømt for flere tilfeller av vold og ble i februar i år siktet for enda et nytt tilfelle. Oslo tingrett skriver følgende i sin kjennelse:

«Retten mener dessuten at fengsling er påkrevet på grunn av faren for gjentagelse av straffbare handlinger, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd» og slår fast at «siktede synes å tilhøre et voldsbelastet miljø».

29-åringen er fra før av også under etterforskning for andre straffbare forhold og retten skriver:

«Basert på ovennevnte, mener retten at det foreligger en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå ny voldskriminalitet dersom han løslates nå.»

I tillegg til 29-åringen kan det ha vært ytterligere en eller to ukjente gjerningspersoner i saken fra natt til lørdag.

Les også

Blind vold må stoppes. Vi tolererer det ikke. Dette bør gjøres for å hindre nye hendelser. | Jan Bøhler

Frykter at det smitter til andre byer

Mandag møtte justisminister Jøran Kallmyr (Frp) byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Oslos politimester Beate Gangås til et halvårlige møte, som tilfeldigvis var blitt lagt til dagen etter voldshelgen.

– Det var et godt møte. Jeg opplever at vi drar i samme ende av tauet, sa Johansen til Aftenposten etterpå.

Justisminister Kallmyr uttrykte etter møtet frykt for at voldsbølgen i Oslo skal spre seg til andre byer ved bruk av sosiale medier. Det er ved å utøve vold og kringkaste dette på sosiale medier at ungdommer ønsker å markere eller styrke sin status, sa Kallmyr.

– Det er en internasjonal trend at man går frem på denne måten, sa justisministeren.

F.v. justisminister Jøran Kallmyr (Frp), byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og politimester Beate Gangås holdt pressekonferanse etter sitt halvårlige møte.

Byrådsleder Johansen sa etter møtet, slik han har gjort etter tidligere voldshendelser, at familiene har et betydelig ansvar for hva de unge driver med.

– Jeg vil appellere veldig sterkt til familiene. Det høres ingensteds hjemme at familien ikke vet hva guttungen på 14–15 år driver med. Det offentlige har en del av ansvaret, men familien har også et betydelig ansvar for å følge opp, sa Johansen.

Byrådslederen kommenterte at de som begår volden søker status.

– De legger det ut og det faktum at vi står her og frykter dem, er med på å gi næring til deler av det miljøet. De legger ut at de har slått, at de har sparket og blir helter i sitt miljø. Dette er ikke et forsøk på å hindre at mediene skriver om det eller at vi uttaler oss om det, men det er i hvert fall en del av hele bildet som det er viktig å ha med i betraktning, sa Johansen.

Politiet klarer ikke være over alt

Politimester Beate Gangås sier at det har vært utført mye godt politiarbeid i helgen.

– Vi klarer ikke å være over alt på en gang, men det har vært gjort en formidabel jobb med å utnytte de ressursene som har vært på jobb i helgen.

– Er det riktig å kalle dette en voldsbølge?

– Det er utfordrende å si at det er en voldsbølge, men vi ser en økende tendens til voldsbruk blant ungdom. Det ser vi veldig alvorlig på. Vi ser også at det går i bølger.

F.v. justisminister Jøran Kallmyr (Frp), politimester Beate Gangås og byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under pressekonferansen etter sitt faste, halvårlige møte.

Politimesteren sier til Aftenposten at denne helgen har vært travel.

– Det er helt åpenbart at når vi er oppe i et titall uprovoserte voldshandlinger på ulike steder, så er det uakseptabelt, sier Gangås.

28 prosent økning i vold siden 2009

I sommer la Oslo-politiet frem en omfattende rapport om vold og trusler i hovedstaden. Den viser en økning på 28 prosent i antallet anmeldte voldstilfeller fra 2009 til 2018.

Rapporten viser at det ble anmeldt 7310 voldsepisoder i 2018. I 2009 var det 5730 slike anmeldelser. Ifølge politiet var det en befolkningsvekst på 16 prosent i den samme perioden.

I forbindelse med rapporten ble 750 anmeldelser fra første halvår i 2018 analysert. Resultatet viser at de fleste voldsepisodene i dette halvåret fant sted i områdene som tilhører Grønland politistasjon og Sentrum politistasjon.

En av tre anmeldte voldssaker var relatert til privatsfæren.

Mer vold blant ungdom

Den årlige Salto-rapporten, som viser utviklingen i barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo, viser også at volden blant ungdom har økt hvert år siden 2013.

Økningen har vært spesielt stor de siste tre årene. Økningen skjer i aldersgruppen 15–17 år, mens det synker blant de under 15 år.

Siden 2011 er antallet tilfeller av fysisk vold nesten doblet. Antallet involverte personer er derimot stabilt fra 2017 til 2018.