På rømmen fra barnevernet ranet og angrep 16-åringen en eldre mann. Nå er han dømt til behandling hos psykolog.

Politiet og Barneombudet er bekymret over Oslo kommunes mangel på oppfølging av unge kriminelles psykiske helse.

Tre ungdommer på rømmen ranet og banket opp en eldre mann i Frognerparken i desember i fjor. For en av dem skal straffen blant annet være behandling hos psykolog.

Fire unge gutter bestemmer seg i desember i fjor for å rane en person. De er sultne og trenger penger. Tre av dem er på rømmen fra barnevernsinstitusjoner.

I Frognerparken legger de merke til en eldre mann som ser ut som «en rik advokat». De fotfølger mannen, som begynner å løpe fra dem.

Dømt for angrep med «bambuspinne»

En av ungdommene takler den eldre mannen slik at han faller i bakken. De slår mannen gjentatte ganger i ansiktet og kroppen med «en lang bambuspinne».

Ungdommene raner til seg en klokke til en verdi av 135.000 kroner, en mobiltelefon og kontanter, kommer det frem av Oslo tingretts dom mot de fire ungdommene.

Gutten som tok i bruk bambuspinnen og som i dag er 17 år gammel, dømmes på en rekke punkter: grovt ran, grov kroppsskade, seks tilfeller av vold og trusler mot politibetjenter, oppbevaring av narkotika, tyveri, trusler, tre tilfeller av grov kroppskrenkelse og tre tilfeller av ordensforstyrrelse.

I tingretten erkjenner han straffskyld for de fleste postene. Han idømmes ungdomsstraff.

Ungdomsstraff ble innført som et alternativ til fengsel i 2014. Målet er å få ungdommer ut av kriminalitet, samtidig som man unngår å sette dem i fengsel.

Av dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at Kriminalomsorgen konkluderte med at 17-åringen er egnet for ungdomsstraff. Det påpekes at oppfølgingen bør sentreres mot hans rusmisbruk, forberedelse til skolegang og behandling hos psykolog.

En annen av ungdommene dømmes også til ungdomsstraff, mens de to andre får kortere fengselsstraffer.

Les også

Oslo-politiet vil gjøre det enklere å fengsle unge under 18 år

Utredes ikke for psykisk helse

Men det er ikke alle unge lovbrytere i Oslo som får tilbud om psykologisk oppfølgning, som 17-åringen i dommen fra Oslo tingrett.

I flere av Oslos bydeler utredes ikke unge kriminelles psyksiske helse. Både Barneombudet og Oslo politidistrikt mener det er for dårlig. De opplever at flere unge lovbrytere sliter med dårlig psykisk helse.

Under et møte i mai med byrådsleder Raymond Johansen (Ap), oppvekstbyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) og helsebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) tok barneombud Inga Bejer Engh opp mangel på utredningstilbud for ungdom.

Svarene hun fikk fra byrådet, var ikke som hun ønsket.

– Jeg ble mildt sagt overrasket da jeg skjønte at barn med massive tvangstiltak i barnevernet på grunn av alvorlig rus eller alvorlig kriminalitet ikke rutinemessig utredes med tanke på psykisk helse, sier hun.

Barneombud Inga Bejer Engh er bekymret over at unge som sliter med rus eller har begått alvorlig kriminalitet, ikke rutinemessig utredes med tanke på psykisk helse.

Dette mener Barneombudet er avgjørende for at kommunen skal kunne sette inn mer treffsikre tiltak. Hun ber kommunen om en tilbakemelding om hvordan de vil følge opp dette arbeidet.

Byråd for oppvekst og utdannelse i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, skriver i et oppfølgingsbrev at de erkjenner at noen av de ungdommene som har alvorlige utfordringer, har levd lenge under forhold som skader helsen og utviklingen deres.

«Som kommune og samfunn må vi bli flinkere til å avdekke vold tidlig og vi må bistå voldsutsatte familier enda bedre», skriver hun, og påpeker at «Barnehjernevernet» er Oslo kommunes satsing for å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep.

– Det er bra at Oslo vil være gode på å forebygge tidlig. Men det hjelper ikke en ungdom som ruser seg og er småkriminell, at Oslo gjør mye bra for barnehagebarn, sier Bejer Engh.

Les også

Barneombudet misfornøyd med byrådet: Etterlyser klare svar og konkrete tiltak for unge lovbrytere.

Flere unge gjengangere

Siden 2015 har det vært en økning i antallet unge gjengangere i Oslo, det vil si personer under 18 år som er registrert med fire straffbare forhold eller flere i et kalenderår.

Dette toppet seg i fjor, da det var 182 unge gjengangere i Oslo.

Samtidig som det blir flere gjengangere, registreres flere barn og unge under 18 år for å ha begått fysisk vold.

Les også

Barneombudet: – Å sperre ungdom inne får ikke ned ungdomskriminaliteten

Politiet: Bekymret over situasjonen

Beate Brinch Sand, leder for Felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt, deler barneombudets bekymring for at mange unge lovbrytere ikke utredes for psykisk helse.

Hun forteller at mange av de unge kriminelle de håndterer, sliter med psykiske problemer, noen svært alvorlige. Noen av disse kan være utløst av rus, andre kan være medfødt eller utløst av andre årsaker som for eksempel en skadelig barndom.

– Vår erfaring er at noen bydeler har tilbud om psykolog som kan brukes for dem som får ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging , og andre bydeler har det ikke, sier Brinch Sand.

Beate Brinch Sand, påtaleleder i Oslo-politiet, er bekymret over at mange unge lovbrytere ikke utredes for psykisk helse.
Les også

Noen barn er så farlige at de må vokse opp i fengsel. Her soner Norges farligste barn.

Politiet opplever at de bydelene som ikke har dette tilbudet, henviser til den ordinære helsetjenesten med henvisning fra fastlege. Hos de psykologene som har avtale med kommunen, er det igjen lange ventelister og ingen prioritet for barn og unge.

Det betyr at det ikke er en selvfølge at man får tilbud om behandling hos psykolog hvis man idømmes ungdomsstraff hvor psykologbehandling skal være en del av straffen.

Samtidig med innføringen av ungdomsstraff og ungdomsoppfølging i 2014 ble straffegjennomføringen flyttet fra Kriminalomsorgen til Konfliktrådet.

For at Konfliktrådet skal kunne iverksette straffegjennomføring, er de avhengig av et godt lokalt samarbeid med kommunen for å få tilgang til relevante tiltak.

– Det er et veldig stort ansvar kommunen har fått, dette gjelder ikke bare Oslo. Men i Oslo kommune har man 15 ulike bydeler. Når det da ikke er en standard for disse, så spør vi oss hvem som sikrer at det er et tilbud i alle bydelene og sikrer kvaliteten på tilbudene, sier Brinch Sand.