Oslo

E18-utbygging gir bomregning på 17 milliarder kroner for bilistene

Når Stortinget torsdag vedtar utbygging av ny E18 vest for Oslo, sender de folkevalgte samtidig en saftig bompengeregning til bilistene.

Det var tett trafikk ut fra Oslo sentrum på E18 ved Lysaker i pinsehelgen nylig. Dette er landets mest trafikkerte vei.
  • NTB
  • Aftenposten

Brutto bompengeinntekter i prosjektet er nemlig beregnet til omkring 17 milliarder 2019-kroner, fremgår det av innstillingen fra Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Av dette skal 10,8 milliarder gå til å dekke deler av investeringskostnadene, 4,8 milliarder til finansieringskostnader og rundt 730 millioner til å dekke innkrevingskostnader og drift av bompengeselskapet.

Arbeiderpartiet sikrer flertall for regjeringens forslag om å gi Samferdselsdepartementet fullmakt til å gjennomføre prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta innenfor en kostnadsramme på 17,4 milliarder 2019-kroner.

Da er renteutgiftene på lånet holdt utenfor. NRK har tidligere vist hvordan valget om å kreve inn pengene i etterkant av byggingen, ikke i forkant og underveis, gir en ekstraregning i milliardklassen.

Det er uklart hvor mye bompenger det blir pr. bilist. Det er tidligere anslått at prisen kan bli i snitt mellom 22 og 27 kroner pr passering, og det blir innkreving i begge retninger. Det kommer i tillegg til dagens bomringer inne i Oslo.

Det som er klart, er at Bærum kommune skal deles av på midten slik at man må betale bompenger når man kjører på tvers - også når man ikke bruker den nye motorveien.

Les også

MDG ønsker ny motorveitunnel i Oslo, kjemper imot det samme i nabokommunen

Mangler økonomisk garanti

Med Stortingets vedtak torsdag er motorveiprosjektet et viktig skritt nærmere å bli realisert.

Imidlertid mangler det fortsatt en garanti for bompengelånet som må tas opp. Det rødgrønne flertallet i Viken har trukket garantien som det tidligere fylket Akershus stilte.

Bakteppet er at en bred avtale mellom Viken, Oslo og staten om hele Oslopakke 3, som den omtalte E18-strekningen er en del av, fortsatt ikke er på plass.

– Garantien må på plass. Det er en forutsetning for at veien bygges, og det er det som nå er igjen, før man kan komme i gang med utbyggingen, sier Aps samferdselspolitiske talsperson Sverre Myrli til TV 2.

Les også

Ap på Stortinget overkjører Oslo-byrådet og sikrer utbygging

Markerer motstand

Både Senterpartiet og Fremskrittspartiet har markert motstand mot bompengeinnkrevingen i prosjektet.

«Bompenger er en ekstrabeskatning av bilister som kommer i tillegg til skatter og avgifter de allerede har betalt inn til stat og kommune», ifølge Frp. Partiet vil at veien skal bygges med full statlig finansiering.

Sp fremmer et forslag hvor Stortinget ber regjeringen «gå gjennom prosjektet med sikte på betydelige kostnadsreduksjoner og reduserte bompenger for bilistene.»

Samtidig peker Ap og Sp på at bompengegjelden har økt fra 35,6 milliarder i 2013 til 62 milliarder i fjor.

– Dette betyr at Fremskrittspartiets regjeringsperiode har etterlatt en enorm bompengeregning som bilistene må betale i årene framover, skriver de to partiene.

Frp gikk i regjering i 2013 og forlot samarbeidet i januar i år.

Les også

Nyhetsanalyse: Dette e vinnerne og taperne i slaget om E18

Steile fronter

En viktig grunn til at Frp nå ikke lenger støtter E18-prosjektet, er at utbyggingen er skalert ned, blant annet med færre kjørefelt inn på veien. MDG har for sin del jobbet hardt mot motorveien, både i Oslo og Viken.

Forutsatt at Stortinget stiller seg bak E18-utbyggingen, har samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) innkalt til et nytt forhandlingsmøte 25. juni mellom Oslo, Viken og omegnskommunene om Oslopakke 3.

Utbygging av Fornebubanen ligger i potten. Ordbruken har vært hard, og MDG har anklaget Hareide for å holde Oslo-folks kollektivtilbud som gissel i saken.

– Det er viktig å komme videre i arbeidet med Fornebubanen og den framforhandlede byvekstavtalen, sa Hareide nylig.

Han har tidligere understreket at E18-utbyggingen og den nye T-banen henger sammen, både politisk og geografisk. Det er ikke Oslo-byrådet- med Ap, SV og MDG - enige i.

Les mer om

  1. E18
  2. Bompenger
  3. Samferdsel