Oslo

Politikere applauder arkitektenes Filipstad-innspill

Både Venstre og Ap ønsker å innspillene fra MAD arkitekter om Filipstad velkommen. Nå inviteres arkitektkontoret til bystyrets byutviklingsutvalg.

Fortsatt er det mange år før Filipstad-området vil stå ferdig.
  • Arve Henriksen
    Arve Henriksen
    Journalist

Hverken Høyre eller Venstre har konkludert hvorvidt de vil si nei til den foreliggende reguleringsplanen for Filipstad, eller om de vil nøye seg med mindre endringer.

Byrådets plan for Filipstad inneholder opp til 3300 boliger, stor park, skole, barnehage, servering, forretninger, kontorer, trikk, mulig konserthus, hotell- og kongressbygg, fergeterminal og plass til en utenlandsferge. Tirsdag skrev Aftenposten om MAD arkitekter, som mener planen er foreldet og bør endres.

De peker blant annet på at det planlagte parkanlegget er for stort og at boligblokkene blir for høye. Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen (MDG) avviste samtidig muligheten for en ny runde rundt Filipstad.

– MAD-arkitekter har flere gode innspill som vi vil prøve å ta med i den endelige planen. De viser blant annet hva man kan få til i andre deler av Filipstad dersom man frigir deler av arealene fra fergeterminalen. Jeg vil derfor invitere dem til byutviklingsutvalget, slik at vi kan få deres innspill med i behandlingen av Filipstad-planen, sier Haakon Riekeles, nestleder i Oslo Venstre og medlem av byutviklingsutvalget.

Les også

Arkitekter vil ha omkamp om Filipstad, mener kommunens plan er for dårlig

Vil ikke begynne helt på nytt

Haakon Riekeles, nestleder i Oslo venstre

Riekeles deler langt på vei kritikken fra MAD-arkitekter, men mener det er en dårlig idé å begynne helt på nytt. Riekeles er mest opptatt av å få fjernet eller redusert størrelsen på fergeterminalen på Hjortnes.

– Å få redusert arealene som er satt av til fergeterminal, slik MAD foreslår, kan være en alternativ løsning. Jeg har stilt en rekke spørsmål til byrådet, og mener svarene vi har fått på hvorfor fergeterminalen må beholdes i all fremtid, er mangelfulle. Vi er også enige i at lavere høyder i boligområdene er ønskelig. Det kan realiseres ved å frigjøre arealer fra fergeterminal til bolig, sier Riekeles.

– Hvorfor har denne planen tatt så lang tid å få vedtatt?

– All oppmerksomhet har de siste årene vært rettet mot problemene knyttet til E18, hvor man har diskutert kort eller lang tunnel og finansieringen av dette. Jeg er enig i at man skal legge deler av E18 i tunnel, men denne diskusjonen har gått på bekostning av andre deler av Filipstad-planen som er vel så viktige, sier han.

– Fremstår som kjedelig

Øystein Rikheim Sundelin (H).

Øystein Rikheim Sundelin (H), leder av byutviklingsutvalget, kaller Filipstad-planen for kjedelig.

– Denne planen svarer ikke på hva byen trenger. Her blir det mye bolig og næring, men jeg savner en gjennomført tankegang når det gjelder hvordan vi kan få byen ut mot fjorden, sier Sundelin.

Likevel mener han det er gått altfor lang tid til at hele planen nå bør restartes helt.

– Denne planen begeistrer meg ikke, slik Barcode og Bjørvika gjorde da disse planene ble presentert. Samtidig skal det gode grunner til for at vi skal starte helt forfra igjen. Men vi har ennå ikke konkludert, sier han.

Line Oma (Ap) leder en arbeidsgruppe som er nedsatt av bystyret. De skal se nærmere på reguleringsplanen som ligger til behandling for å komme med forslag til mindre endringer.

Les også

Oslo-Filharmoniens styreleder mener forslaget om å bygge på Konserthuset er lite realistisk

Drar på tur

Line Oma (AP)

– Vi opplever at det ligger muligheter for å legge til ting som vil kunne forbedre denne planen. Store endringer vil medfører at vi må ha en helt ny plan, det ønsker vi ikke. Likevel er det mulig å gjøre endringer, som blant annet å legge til flere grønne elementer, mer liv mellom husene og mer fargerik arkitektur, sier Oma.

Hun vil også invitere Mad arkitekter til å presentere sine ideer. Allerede onsdag reiser arbeidsgruppen til Stockholm og Göteborg for å høste erfaringer med tilsvarende byutviklingsprosjekter.

– Det blir feil å kalle dette for en utdatert reguleringsplan. Byer endrer seg hele tiden, og skulle vi startet helt forfra nå, vil det samme argumentet blitt brukt om syv år igjen. Men den eksisterende planen har en fleksibilitet, sier Oma.

Les mer om

  1. Byutvikling
  2. Filipstad
  3. Oslo
  4. Arkitektur