Oslo-politiet vil ha beredskap mot droner 17. mai. Advarer om at GPS-signaler kan bli forstyrret.

Sikkerhetstiltakene i Oslo 17. mai vil ligge på samme nivå som i fjor. Det inkluderer egen beredskap mot droner.

En dronepilot med drone under lovlig flyging i New York.
  • Hans O. Torgersen

– Vi har utstyr som kan oppdage om det er droner i området. Så har vi noen metoder for hvordan vi kan håndtere eventuelle droner, sier stabssjef Martin Strand i Oslo politidistrikt til Aftenposten.

Han ønsker ikke å si noe om hva slags droneforsvar politiet har tilgang til.

– Det er et vidt spekter av tiltak som kan iverksettes.

– Er det forhøyet risiko for hendelser 17. mai?

– Nei, det er den generelle risikovurderingen som PST kommer med som er grunnlaget for våre tiltak. Vi har ingen opplysninger om at det er noen som har vond vilje i forhold til 17. mai.

Advarer om at GPS-signaler kan bli forstyrret

Det er ikke offentlig kjent hva slags utstyr politiet har til bruk mot droner, men på markedet finnes det blant annet et system produsert av Skylock i Israel.

Det norske firmaet Squarehead Technology AS produserer akustiske sensorer for å oppdage droner i luftrommet.

Dette er utstyr som det norske selskapet Squarehead Technology har utviklet for akustisk deteksjon av droner.

Forsvarssystemer mot droner har blant annet mulighet til å forstyrre styringssignalene fra dronebrukerens kontrollenhet, slik at dronen automatisk går tilbake til stedet den ble sendt opp fra og lander der.

Les også

Alvorlige brudd på droneforbudet under Trident Juncture

Antidrone-systemer kan også forstyrre GPS-signalene, slik at det blir umulig å bruke droner på vanlig måte.

Politiet i Oslo har via Avinors NOTAM-kontor sendt ut en advarsel til piloter om at GPS-signalene i en radius på 3,6 kilometer fra Oslo sentrum kan bli forstyrret 17. mai.

Forbudt hele året

I Oslo er det forbudt å fly droner, helikopter og småfly over sentrum hele året. Dette forbudet gjelder selvsagt også 17. mai.

En undersøkelse som Opinion AS gjennomførte i 2018 for bransjeorganisasjonen UAS Norway, viste at det da var 400.000 droneeiere i Norge. Hvis én av disse sender opp en drone for å filme barnetoget i Oslo, risikerer vedkommende en bot på 12.000 kroner.

Det er straffenivået politiet har lagt seg på, ifølge bransjeorganisasjonen for profesjonelle dronebrukere i Norge, UAS Norway.

– Hvis noen av ubetenksomhet bruker drone i Oslo 17. mai, så vil det skape utrygghet, sier Strand.

Oppfordrer til forsiktighet

Det er mulig å få tillatelse til å fly drone i Oslo hvis det er et samfunnsnyttig formål, men ingen har søkt om tillatelse 17. mai, skriver Teknisk Ukeblad.

Hvis du planlegger å fly drone for å fotografere barnetoget andre steder enn Oslo gjelder de vanlige reglene, som du finner på hjemmesidene til Luftfartstilsynet. En av reglene er at det er forbudt å fly nærmere en folkemengde enn 150 meter.

– Vi oppfordrer til å utvise ekstra aktsomhet på 17. mai da det er mange mennesker ute, og huske på personvernhensynet hvis du skal ta bilder, sier Kjell-Sture Johansen i Luftfartstilsynet til Teknisk Ukeblad.