Oslo

18 millioner skal brukes på å gjøre Ring 2 tryggere for syklister

I løpet av vinteren skal det bli tryggere å sykle langs Ring 2. Det skal utføres midlertidige tiltak for 18 millioner kroner.

Til våren skal sykkelforholdene bli slik forbi Ullevål sykehus. Legg merke til at sykkelveien passerer bak bussholdeplassen.
  • Stein Erik Kirkebøen

Byrådet har vedtatt at Ring 2 en gang skal bli spesielt tilrettelagt for trikk og syklister på hele strekningen fra Majorstuen til Carl Berners plass.

Det er et digert arbeid som kommer til å ta lang tid, og foreløpig er det ikke påbegynt. For at kua ikke skal dø mens gresset gror, skal det i løpet av vinteren og våren brukes 18 millioner på midlertidige tiltak som skal gjøre livet enklere og tryggere for syklister på strekning mellom Blindernveien og Lilleborg kirke på Torshov.

  • Les her hvor mye sykkelvei byrådet lover at vi skal få i løpet av året.

Sykkeltilrettelegging på hele Ring 2 har vært etterspurt i årevis og planlagt siden 1998. Det har vært to dødsulykker og mange hardt skadede syklister i denne tidsperioden.

– Mange ulykker kunne trolig vært unngått hvis det hadde vært tilrettelagt for syklister, sier Liv Jorun Andenes i kommunens sykkelprosjekt.

Man kan lure på hvorfor det ikke har skjedd for lenge siden.

– Det skyldes blant annet at da kommunen overtok eierskapet for veien fra Statens vegvesen i 2010, var de planlagte sykkelfeltene for smale. Og da vi i vår var nesten klare til å stikke spaden i jorden, ble prosjektet stilt i bero på grunn av planene om trikk på Ring 2.

Det skal bli tryggere å sykle langs Ring 2 i løpet av vinteren.

Men dit er det fortsatt langt, og kommunen vil ikke vente lenger. Midlertidige tiltak settes i verk. Men hva skal skje?

– Frem til sommeren skal det etableres brede, røde sykkelfelt der det er mulig. Foreløpig skjer det ikke i bakken mellom Kierschows gate og Uelands gate, prosjektet må vurderes ytterligere før det eventuelt settes i gang i løpet av 2018. Vestover fra Sognsveien mangler også en bit på 150 meter. Sykkelfeltene skal føres på baksiden av bussholdeplassene, og de skal knyttes sammen med andre sykkelforbindelser med tiltak i veikryssene, sier Andenes.

Gateparkeringen i Blindernveien er allerede fjernet, og arbeidene med å bygge om krysset og lage sykkelfelt er i gang. Arbeidene vil kunne føre til redusert fremkommelighet på Ring 2 og pågå frem til sommeren 2018. Da skal det bli enklere å sykle Oslo på tvers.

Les mer om

  1. Sykkelpatruljen