Oslo

Byrådet vil ha debatt om viktig dokument - sendte det på høring i fellesferien

Byrådet synes to måneder er rikelig med tid for en høringsrunde. Men det glemte ferien, høringsfristen går ut før bydelsutvalgene møtes etter fellesferien.

Omslaget på planutkastet er sommerlig og fint, men har byrådet glemt at det lokalpolitiske Oslo holder stengt i juli og august? Foto: Hans O. Torgersen/Ørn E. Borgen/Fotomontasje

  • Stein Erik Kirkebøen

Planstrategi for Oslo 2016 – 2019 skal legge rammene for arbeidet med overordnede planer i kommunen i resten av valgperioden. Plan- og bygningsloven pålegger bystyret å vedta en slik strategi i løpet av det første året i dets fire års-periode.

Bystyret i Oslo klarer kanskje det.

Men det kan se ut som om lovpålegget kom litt brått på byrådet. Det ønsker engasjement og debatt rundt forslaget – og så sendes det ut akkurat da folk flest er mye mer opptatt av svaberg og værmeldinger enn av planstrategier.

«Planarbeidet skal bidra til en offentlig debatt om byens utvikling og det skal gjennomføres informasjonstiltak der hensikten er å orientere befolkningen og interesseorganisasjoner om viktige planer, komme i dialog med interessenter samt oppfordre til innspill og engasjement.»

Sitatet er hentet fra utkast til planstrategi for Oslo for perioden 2016–19 (side 18).

24. juni ble det 23 sider store dokumentet, med mange fine bilder, sendt ut på høring til bydelsutvalg og en rekke andre instanser. Høringsfristen er 26. august.

Her kan du lese utkastet til kommuneplan og sende inn dine innspill.

– Helt håpløst

– Det er helt håpløst. Det betyr at byrådet, som har sendt ut dokumentet, mener at planen skal behandles i sommerferien. Da ligger jo hele det politiske arbeidet nede. Ingen bydelsutvalg har møte før høringsfristen har gått ut. Og det er heller ikke spesielt lett å dra i gang den offentlige debatten rundt utkastet som byrådet ønsker seg når alle er på ferie, sier Per Henry Christiansen (H).

Per Henry Christiansen (H), leder for bydelsutvalget i Nordre Aker.

Han leder bydelsutvalget i Nordre Aker, en bydel hvor de har fått et spesielt skarpt fokus på betydningen av å lese kommunale planforslag nøye.

Byrådets forslag om å «utvikle» Nedre Grefsen passerte godt under bydelens radar i vinter. Det skapte mye rabalder.

  • I Aftenposten ble saken omtalt som blokksjokket på Grefsen: Villastrøk kan bli til blokker – men det fikk ikke politikerne med seg

Nå synes Christiansen byrådet burde lagt frem utkastet på en helt annen tid og lagt bedre til rett for en offentlig debatt rundt utkastet.

En kort telefonrunde i et sommerstille lokalpolitiske landskap tyder på at han har rett, én av de fem lederne av bydelsutvalg som vi fikk tak i, kjente til utkastet som ble sendt ut for nesten tre uker siden. Det var også ukjent for personer høyt oppe i byrådshierarkiet. Om en drøy måned går høringsfristen ut.

– Ikke hørt om planen

– Jeg har ikke hørt om utkastet til den planen før du forteller meg det nå, sier leder av bydelsutvalget på Grünerløkka, Marius Sjømæling (Ap). Som alle andre bydelsutvalg har det sitt første møte etter at høringsfristen har gått ut.

– Det er merkelig å legge høringsperioden midt i sommerferien, synes Sjømæling.

Hans partifelle og kollega på Grorud, Mobashar Banaras, har heller ikke hørt om planutkastet og heller ikke hans bydelsutvalg har møte før høringsfristen går ut. Han ser likevel ikke noe problem i saksgangen byrådet legger opp til.

– Blir fristen for stram, kan vi bare søke om å få den utsatt, sier han.

Problemet er bare at byrådet ikke ser det sånn. I vedtaket fra 23. juni skriver det at «Utsettelse av høringsfristen kan ikke påregnes».

Hastesak

Grunnen er at det begynner å haste.

– Ja, vi er pålagt av norsk lov å ha en strategi for vårt planarbeid på plass i løpet av ett år. Derfor må den vedtas på bystyremøtet i oktober. For at vi skal rekke det, må tidsskjemaet være så stramt. En høringsfrist på to måneder er hverken urimelig eller uvanlig, sier byrådssekretær Torkil Vederhus (MDG). Han svarer for et byråd hvor veldig mange er på ferie.

– Disse to månedene er det sommerferie i Norge, og hele det lokalpolitiske liv i Oslo ligger i dvale?

– Jeg ser det, men vi mener dette er en forsvarlig behandlingsmåte. Og dette er ikke en plan hvor vi skal flytte grenser, det er en strategi for vårt videre planarbeid.

– Så det er ikke så viktig?

Skal opp i bystyret

– Jo, men det er ikke så akutt. Og planen skal behandles og vedtas i bystyret. Det er mulig for bydelsutvalg og andre å komme med innspill i
mellomtiden.

– Burde ikke byrådet rett og slett fremmet dette lovpålagte forslaget et par måneder tidligere?

– Det blir en avveining opp mot alt det andre vi har gjort. Men vi vil alltid jobbe for smidigere måter å få innspill på planarbeidet, sier Vederhus–midt i ferien.

Det er mye som har tatt tid for det rødgrønne byrådet det første året, her er noen få eksempler:

Les mer om

  1. Bystyret
  2. Oslopolitikken