Oslo

Freder ikke Lan Marie Berg før høring

En ekstern rapport gir Berg støtte for påstanden om at det er økte priser i markedet som er årsaken til milliardsmellen i Oslo kommune. Samtidig peker de på flere svakheter i prosjektet.

Gruppeleder Eivor Evenrud i Rødt har stilt seg bak kravet om en høring om kostnadssprekken for Oslos nye vannforsyning.
  • Arnhild Aass Kristiansen
    Journalist
  • Birgitte Iversen
    Journalist

Opposisjonen utelukker ingenting. Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Berg, må onsdag møte i en høring om Oslos nye vannforsyning.

Gigantprosjektet som skal frakte drikkevann til Oslo fra Holsfjorden i Lier, er det største i Oslos historie. Det samme er budsjettsprekken på 5 milliarder kroner. Opposisjonen snakker allerede om at dette kan ende i mistillitsforslag.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier han har full tillit til Berg. Men støttepartiet Rødt, som byrådet vanligvis er avhengig av for å få flertall i bystyret, freder ikke Berg i forkant av høringen.

– Ingen byråd er noen gang fredet, og vi har like forventninger til enhver byråd og hvordan de håndterer sitt verv, sier gruppeleder for Rødt i Oslo, Eivor Evenrud til Aftenposten.

– Skjønner at folk reagerer

Berg har selv sagt at hun forstår at mange reagerer på prisøkningen, men forklarer den med at det har vært en prisøkning i markedet.

Morten Welde er seniorforsker i forskningsprogrammet Concept ved Institutt for bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Han forsker på store offentlige prosjekter og er ikke overrasket over begrunnelsen for kostnadssprekken i vannprosjektet.

– Markedet er ofte den største usikkerhetsfaktoren i store offentlige prosjekter, sier Welde.

Bergs byrådsavdeling har også fått konsulentselskapet Holte Consulting til å analysere prosjektet.

I sin rapport, som Aftenposten har fått innsyn i, skriver de at markedsutviklingen som bidro til kostnadsøkningen, var svært vanskelig å fange opp i forkant.

Samtidig er selskapet kritisk til flere deler av det komplekse prosjektet.

For lav bemanning

Holte Consulting har blant annet sett på om organiseringen gir en optimal kostnadsstyring.

De skriver i sin rapport at prosjektet har gode rutiner og god kompetanse, men er for tynt bemannet i enkelte roller i lys av kompleksiteten, utstrekningen og avhengigheten av nøkkelpersoner.

«Dette gjør også at vi opplever at organisasjonen er sårbar ved frafall, og den lang prosjektperioden understreker dette. Dette øker risikoen i prosjektgjennomføringen.» heter det i rapporten.

– De som er der, er veldig kompetente. Men prosjektet går over lang tid. Da blir det sårbart og en stor belastning på enkelte nøkkelpersoner, forklarer Kristian Mehus i Holte Consulting til Aftenposten.

Sårbar for forsinkelser

De beskriver fremdriftsplanene som realistiske, men har for liten slakk mot sluttfristen og er dermed «svært sårbar for forsinkelser».

Oslo kommune må ha en ny kilde for reservevann på plass innen 2028. Det er de pålagt av Mattilsynet – hvis ikke vil dagbøter i millionklassen begynne å løpe. I prosjektet er det bare tatt høyde for mulige forsinkelser på tre måneder.

Reservevannforsyningen inkluderer en tunnel fra Tyrifjorden til Oslo, og dette vannbehandlingsanlegget på Huseby.

Selskapet har også sett på kommunens forslag til hvordan man kan kutte kostnader. Konklusjonen er at noen av kuttene som de har foreslått har «varierende grad av realisme.»

Samtidig skriver de at de mener det må være mulig å kutte kostnadene mer i et prosjekt av denne størrelsen.

De skriver også at manglende vurdering av usikkerhet gjør at den samlede kostnadsrammen prosjektet har beregnet, ikke er realistisk, og advarer om at styringsgruppen i kommunen mangler nødvendig kompetanse på eierstyring og prosjektgjennomføring av store og komplekse
anleggs- og sikkerhetsprosjekter.

– Det aller lurer på, er hvordan det har seg at prosjektet ble så mye dyrere enn forutsatt?

– Det har ikke vært vår hovedoppgave å se på dette. Vi ser at prosjektet har gjort en grundig jobb i forkant med å få en riktig pris. Vi kan ikke se at de har gjort store feil i forarbeidene. Men så viser det seg at markedet ikke svarer som forventet, sier Mehus.

Byråd Lan Marie Berg da startskuddet for byggingen av ny vannforsyning gikk i februar. Hun mener hun har informert bystyret på en god måte.

Frp: – Informasjonsplikten er brutt

For opposisjonen er det først og fremst spørsmålet om når Lan Marie Berg, ble kjent med kostnadsøkningen og hva hun gjorde med denne informasjonen, som blir avgjørende for om hun har tillit.

– Med den informasjonen vi har fått til nå, så er vår vurdering at informasjonsplikten til bystyret er brutt, sier Oslo Frps gruppeleder Camilla Wilhelmsen til Aftenposten.

– Våren 2020 forelå det et tilbud på første store entreprise som lå nesten én milliard kroner over kostnadsestimatet. Da burde bystyret blitt orientert. Så får vi avvente høringen før vi endelig konkluderer, sier hun.

Les mer om

  1. Rødt
  2. Lan Marie Nguyen Berg