Fremtiden for lokalpolitiet er ikke avgjort i Oslo. Saken behandles på nytt i Stortinget neste uke.

To dager etter at Oslo-politiet fortalte hvor den nye politistasjonen skal ligge, er politikerne i AP, SV, Frp og Sp enige om å sikre lokal tilstedeværelse av politiet i sør og i Groruddalen.

Torsdag var det befaring på tomten der den nye politistasjonen kan komme. Til stede var blant andre byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og politimester Beate Gangås.

Tirsdag sendte Oslo politidistrikt ut en pressemelding om at det skal etableres ny politistasjon i bydel Alna. Den nye stasjonen skal erstatte politistasjonene på Manglerud og Stovner.

Dermed er det nok en gang duket for omkamp i Stortinget om hvor de ansatte i Oslo politidistrikt enhet øst (se fakta) skal lokaliseres.

Torsdag formiddag hadde stortingsrepresentanter fra Ap, Frp, Sp og SV et møte der de ble enige om sikre lokal tilstedeværelse av politiet både i Groruddalen og sør i Oslo. Disse partiene har flertall i Stortinget.

Lene Vågslid (Ap) er leder av justiskomiteen på Stortinget. Hun mener at politiposter vil være en aktuell løsning for å sikre lokal tilstedeværelse.

– Det ligger i sakens natur at når det er besluttet å bygge en ny stor stasjon, så oppretter man ikke politistasjoner i bydelene, men politiposter.

– Hvor omfattende tilbud ønsker dere på politipostene?

– Vi ønsker lokal tilstedeværelse og en plan som viser hvordan dette kan gjennomføres. Politimesteren sier selv at de skal styrke innsatsen. Hva det vil si må de selv legge frem i en plan som etterlyses, svarer Vågslid.

Hun vil ikke vær mer konkret på nåværende tidspunkt.

SVs Petter Eide har i flere måneder jobbet med denne saken.

– Vi er enige om å lage et forslag til Stortinget som skal behandles allerede neste uke. Der vil vi foreslå lokal tilstedeværelse av politiet både sør i Oslo og i Groruddalen. For oss er det greit at det kommer en ny politistasjon i tillegg til lokal tilstedeværelse, sier Petter Eide (SV).

Også i desember i fjor var et lignende forslag til behandling i Stortinget.

– Jeg synes hele denne prosessen er veldig underlig. Justisministeren og politiet vet at et flertall på Stortinget ikke ønsker denne sammenslåingen, sier Eide.

Les også

Politikerne stanset sammenslåing av politistasjonene. Nå vil politiet ha omkamp.

Stanset sammenslåing

I dag er det to politistasjoner på Manglerud og Stovner. De dekker et område med nærmere 300.000 innbyggere.

Da det i fjor ble kjent at politiet ønsket seg én ny storstasjon til å dekke de østlige bydelene, vedtok Stortinget at regjeringen måtte gjøre en ny vurdering. Denne skulle sikre fysisk tilstedeværelse i de ytre bydelene hele døgnet.

Dermed gjorde politiet en ny vurdering. Men i midten av februar ble det kjent at de kom til samme konklusjon.

Nå har Oslo politidistrikt inngått en tiårig avtale om leie av lokaler til ny storstasjon.

Les også

Politihuset må totalrehabiliteres. Pris: 2,5-3 mrd. kroner.

Eide: Intensjonen er klar

– Justisdepartement og Politidirektoratet har tolket seg ut av Stortingets vedtak, sier Petter Eide.

Han medgir at teksten i vedtaket kunne vært tydeligere, men sier at intensjonen var klar: At flertallet på Stortinget ikke ønsker en sammenslåing av politistasjonene på Manglerud og Stovner.

Petter Eide (SV) er ikke imot en ny politistasjon på Kjelsrud, men vil primært ha lokal tilstedeværelse av politiet i Groruddalen og sør i Oslo.

– Vi ønsker å lukke denne åpningen for tolking av vedtaket som det her legges opp til, sier Eide.

Han mener Politidistriktet burde ventet med å inngå leieavtale før Stortinget har gitt sin tilslutning.

Les også

Oslo-politiet vil samle stasjonene i øst i bydel Alna

Ap: Politiposter skal holde

For Ap er det sentralt å sørge for at man i ytre bydeler i Oslo ikke svekker politiets fysiske tilstedeværelse som en konsekvens av behovet for ny politistasjon.

– Derfor er det viktig for oss å gjenta vedtaket fra før jul om at det skal sikre dette. Vi ble bekymret over signalene fra justisministeren under debatten om politimeldingen, og ser derfor behov for å presisere dette, sier Vågslid.

Hun understreker at dette ikke stanser planene for ny politistasjon på Kjelsrud i Groruddalen.

– Men vi har her, som i resten av landet, vært opptatt av å styrke nærpolitiet. Politiet har gjennomført en uavhengig utredning, de har også inngått en avtale for å bygge nytt politihus. I et område av byen som jeg vet mange mener vil være svært positivt, sier Vågslid.

Lene Vågslid (Ap) vil ha lokalt tilgjengelig politi både i Groruddalen og sør i Oslo.

– Politiet mener det ikke er behov for slike poster. Kan du derfor være mer konkret på hva skal man kunne gjøre på disse politipostene?

– Poenget må være at politiet er fast til stede for kontakt med publikum. Det vil jo trolig være en styrking av dagens situasjon, hvor for eksempel politistasjonen på Manglerud ikke er åpen for publikum.

– Er politiposter bedre løsning enn mobile politipatruljer?

– Politiposter betyr fysisk lokalisering av politi, i ytre bydeler. Ikke mobile. Oslo har hatt dette tidligere, for eksempel på Holmlia.

Jan Bøhler (Sp) er også klar i sin tale.

− Hvis politiet samler spesialiserte polititjenester som har behov for å sitte sammen, må vi samtidig få lokale politiposter flere steder i bydelene enhet Øst dekker. Hvor de skal ligge må bygge på nærmere analyser og samarbeid med bydelene. Blant annet Mortensrud, Furuset, Romsås og Stovner er aktuelle steder, sier Bøhler.

Gangås: Skal følge Stortingets vedtak

I pressemeldingen fra Oslo politidistrikt sier politimester Beate Gangås at de ønsker å sikre «en relevant og kontinuerlig tilstedeværelse av politi i bydelene i henhold til Stortingets forventninger».

Leiekontraktene for politistasjonene på Manglerud og Stovner går ut ved utgangen av 2023. Den nye stasjonen skal stå ferdig i slutten av 2024.

– Vi får ta det som et kompliment at politikerne på Stortinget er opptatt av oss og tjenesten vi utfører. Og så tenker jeg at det kanskje også blir enklere for stortingspolitikerne når man har ett sted å forholde seg til, sier Gangås.

Hun sier at det er viktig å ha et sted med god beliggenhet og god nok plass for ansatte. Gangås mener at den nye stasjonen vil tilfredsstille disse kravene.

– Vi skal selvfølgelig følge opp det Stortinget har vedtatt og se på tilstedeværelse som er relevant og vil gi en bedre polititjeneste i de ytre bydelene, sier Gangås.

– Nok ressurser er viktigst

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier at det aller viktigste for ham er å ha nok ressurser i Oslo politidistrikt.

– Det er viktig å ha politi som har kunnskap om de lokale forholdene, som kan drive forebyggende arbeid, har kunnskap om vold i nære relasjoner og kan vite om etablering av gjengene. Da må de være ute, sier Johansen.

Han mener at å ha en diskusjon om gamle utdaterte bygg som likevel er stengt for publikum, blir en litt pussig greie.

– Det at man nå får etablert et nytt stort bygg godt plassert som kan fange opp de ressursene som er, er veldig positivt for oss. Så håper jeg at det går i orden med alle reguleringsutfordringer som er i en storby. Jeg er glad for at man får beholde og styrke ressurser i dette området fremover. Hvis det er dette stortingspolitikerne ønsker, så er jeg enig i det.

Regjeringen: Skal sikre lokalt politi

Statssekretær Thor Kleppen Sættem (H) i Justisdepartementet mener planer om den nye stasjonen er i samsvar med Stortingets vedtak fra desember.

– Politidirektoratet (POD) har sendt vurderingene og analysene som er gjort i forbindelse med sammenslåingen av Manglerud og Stovner politistasjoner til departementet. POD har fått gjennomført en uavhengig vurdering av dokumentasjonen som er innhentet i forbindelse med den planlagte sammenslåingen for å se om det er i henhold til kravene i utredningsinstruksen, skriver Sættem i en e-post.

Han legger til at departementet har i et brev til POD gjort det klart at politiet skal arbeide videre med oppfølgingen av Stortingsvedtak 236, ved å legge en plan for å sikre kontinuerlig tilstedeværelse av politi i ytre bydeler i Oslo Sør og Oslo Øst.

– Det forstår jeg på uttalelser fra politimester Beate Gangås at Oslo politidistrikt naturligvis har til hensikt å gjøre, sier Sættem.

– Har dere «tolket dere ut» av Stortingets vedtak fra desember?

– Regjeringen følger selvfølgelig opp det Stortinget vedtar. Som oppfølging har derfor politiet fått Dovre Group til å vurdere analyser og underlagsdokumentasjon som er utført i forbindelse med sammenslåing av de to politistasjonene til én ny, og det er dette jeg forstår har vært grunnlaget for Oslo-politiets informasjon til byrådet og bydelene. Den uavhengige konsekvensanalysen bekrefter at en sammenslåing vil gi bedre polititjenester i disse bydelene, svarer Sættem.

– Departementet er kjent med at det er tett dialog mellom Oslo politidistrikt og bydelene for å finne gode løsninger. Som sagt har departementet også lagt føringer for at politiet skal arbeide videre med oppfølgingen av stortingsvedtak 236, legger han til.

– Vil dere be Oslo politidistrikt droppe planer om den nye politistasjonen siden flertallet i Stortinget vil be om lokal tilstedeværelse i Groruddalen og sør i Oslo?

Nei, her ligger det gode politifaglige vurderinger til grunn. Lokal tilstedeværelse handler ikke om en bygning, men om et politi som er synlig, tilgjengelig og som driver godt forebyggende arbeid i alle bydelene. Dette oppfatter vi at politimester Beate Gangås og bydelene har god dialog om.