Oslo

Erling Fossen, urban skribent

  • Kristin Kornberg
Hotell Opera (t.v.) og Oslo Atrium er styggest i byen. Det mener Erling Fossen.

FINEST: – Rådhuset. De som vanligvis bygger høyt og stort er private selskaper. Men jeg er veldig glad for at dette monumentale bygget er offentlig. Det manifesterer fellesverdiene for Oslos innbyggere. Bygget er storslagent ut mot fjorden. De tør å ha den svære Rådhusplassen, som er like stor som Petersplassen og Den røde plass, og det går godt inn i omgivelsene. Samtidig møter Rådhuset byen på en fin måte gjennom Fridtjof Nansens plass, med integrerte utesteder. Et politisk poeng er jo at Stortinget ser ut som en liten fis i sammenligning. Det liker jeg.

STYGGEST: – Da vil jeg si tvillingene Oslo Atrium og Hotell Opera. Det er EPA-arkitektur på sitt verste. Dette er de to første byggene som er kommet på plass i fjordbyen, og viser at de ikke har noen ambisjoner. Skal hele fjordbyen bli fylt med slike anonyme og pregløse bygg, så kaster man bort en historisk sjanse.

Les også

  1. Hva er Oslos fineste og fæleste?

  2. Christian Ringnes, eiendomsinvestor

  3. Marte Boro, byantikvar

  4. Grete Horntvedt, byråd for byutvikling

  5. Hilde Haugsgjerd, redaktør i Aften