Oslo

Sier ja til kjøpesenter på Majorstuen

Byrådet vil styrke Bogstadveien som handelsdestinasjon, og sier ja til et kjøpesenter ved Valkyrie plass. Senteret blir nesten like stort som Gunerius.

Byutviklingsbyråd ønsker å styrke Bogstadveien som handelsdestinasjon, og sier ja til et lite kjøpesenter på Majorstuen. Han vil ha flere lignende løsninger innenfor Ring 2 for å styrke de tradisjonelle handlegatene.
  • Wasim Riaz
    Wasim Riaz
    Journalist
De planlagte boligene i Ole Vigs gate 24 vil få taket av lavblokken i bakgården som uteareal. Nå skal bystyret behandle saken.

— Vi ønsker at det blir mer attraktivt å handle her fremfor å sette seg i bilen og kjøre til Sandvika eller Strømmen, sier byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H).

Nå har byrådet godkjent planer for et nytt kjøpesenter med boliger på Majorstuen. Dette betyr i praksis at parkeringsplassen i Ole Vigs gate 24 skal erstattes med et nybygg på fem etasjer over bakken og to underetasjer.

Beholder fasaden

I bakgården mellom Ole Vigs gate 24 og Valkyriegata 1–3 er det planlagt en bygning på to etasjer. Dette skal integreres i Valkyriegata 1–3 som beholder dagens fasade.

Det gamle bakeribygget i bakgården til Ole Vigs gate skal bevares, men blir en del av kjøpesenteret. Alt i alt er det planlagt 6200 kvadratmeter med næring i kvartalet. Hele første og andre etasje i kvartalet vil bestå av butikker og spisesteder. Kundene vil kunne gå fra butikk til butikk under et glasstak.

I tillegg kommer det 12 boliger fra tredje til femte etasje i Ole Vigs gate.

- Vi har fått til en løsning der vi tar vare på de fine industribygningene i bakgården. For noen år siden var det snakk om å rive alt. Derfor er vi veldig fornøyde med løsningen, sier Fredriksen.

De røde garasjene i Ole Vigs gate og det lille renseriet som nå er lagt ned må likevel vike.

Nesten som Gunerius

Byggeprosjektet kan sammenlignes med Grønland basar som åpnet sine dører i 2006. Der ble den gamle trebebyggelsen mot Tøyengata bevart, mens det ble bygget en ny bygning mot Tøyenbekken. Den store forskjellen blir at på Grønland ble det bygget nesten 70 boliger, slik at det ble igjen 3000 kvadratmeter til næring.

På Majorstuen blir næringsbiten på 6200 kvadratmeter. Til sammenligning har Gunerius i Oslo sentrum 7000 kvadratmeter til næring fordelt på 33 butikker.

Og byråden ser ikke bort ifra enda flere små kjøpesentre i indre by.

— Et lite sentrumskjøpesenter vil styrke Bogstadveien som strøksgate. Dette er en løsning som jeg tror kan styrke sentrumshandelen i strøksgater. Derfor er jeg ikke fremmed for slike løsninger i for eksempel Torggata eller Thorvald Meyers gate, sier byråd Fredriksen.

- Hvorfor er det ikke planlagt kundeparkering her?

- Det er få steder i Oslo som ligger så sentralt som dette med tanke på kollektivtrafikk, svarer byråden.

Ønsker mer parkering

Andreas Melander, daglig leder i Majorstuen og Bogstadveien næringsforening, er positiv til et nytt kjøpesenter i området. Han tror likevel at det vil være nok for å stoppe handelslekkasjen.

— Dette vil styrke Bogstadveien som handelsdestinasjon, og gi større tilbud til de som bor i området. Jeg vet likevel ikke at dette er nok til å stoppe handelslekkasjen så lenge det ikke blir lagt til rette for mer parkering, sier Melander.

Byggesaken er nå sendt til byutviklingskomiteen i bystyret.

- Saken var også i bystyret for noen år siden. Den gang var vi kritiske til at verneverdig bebyggelse skulle rives. Vi er opptatt av at den gamle bebyggelsen bevares. Sånn sett er det mye positivt i saken denne gang. Nå skal vi diskutere den internt i bystyregruppen, sier Anders Røberg-Larsen, fraksjonsleder for Ap i byutviklingskomiteen.

Les også

  1. Regulert til bolig, brukes til parkering

  2. Handelen i sentrum sliter

Deler av dette kvartalet blir trolig et kjøpesenter om få år.