Oslo

Forventer voldsom boligprisvekst i Oslo frem til 2019

Boligprisene har ennå ikke nådd toppen og vil bare fortsette å stige de neste årene, kommer det frem i en ny prognose.

Den voldsomme prisveksten i hovedstaden fortsetter, ifølge en ny prognose.
  • NTB

– Til tross for moderat inntektsvekst vil husholdningene drive boligprisene videre opp. Lave renter, gunstig skatt og lav boligbygging i særlig Oslo er årsaken til det, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse til Dagens Næringsliv.

Han legger frem prognosen på en boligkonferanse onsdag der også Norges Eiendomsmeglerforbund er arrangør.

  • Store forskjeller på prisveksten: Her økte boligprisene mest i Oslo

Vil stige 20 prosent

Boligprisene vil ifølge prognosen øke hvert år de neste tre årene slik at de i 2019 blir hele 20 prosent høyere enn snittprisene i 2016.

Statistisk sentralbyrås anslag tilsier en boligprisvekst på 18,4 prosent i den samme perioden.

Og aller størst blir altså prisstigningen i Oslo, der instituttet ser for seg 25 prosent høyere boligpriser frem til og med 2019.

– Mer enn vi forutså

I perioden 2015-2019 vil prisene i hovedstaden ha vokst med 43 prosent.

– Det er ikke tvil om at Oslo-prisene har steget mye mer enn vi forutså, sier Bjørnstad.

Han forteller at boligprisene vil stige også i Stavanger de neste tre årene, men ikke mer enn 6 prosent – den svakeste utviklingen i landet. (NTB)