Oslo

Startskuddet for det nye Tullinkvartalet nærmer seg

Etter mange års dragkamp ligger det an til byggestart av det nye Tullinkvartalet. Det betyr nye gatetun, gjennomgående passasjer og «historisk» arkitektur.

I deler av det nye Tullinkvartalet skal 4000 jusstudenter tilbringe sine studiehverdager fra og med 2019.
 • Arve Henriksen
  Arve Henriksen
  Journalist

I alle fall hvis politikerne når gir et endelig klarsignal.

Torsdag skal byrådet i Oslo kommune behandle forslaget til reguleringsplan for det nye Tullinkvartalet. Dermed synes en årelang kamp om hva som skal skje med dette historiske kvartalet å gå mot slutten.

Det har faktisk vært kranglet om dette området i smått utrolige 160 år.

– Vi fikk jo mistanke om at noe var i ferd med å skje da de la om trikkeskinnene utenfor her, sier en veldig blid Ragnhild Hennum, prorektor ved Universitetet i Oslo.

Går reguleringsplanen gjennom i kommunen starter byggearbeidene allerede rett over nyttår. Da skal et nytt juridiske fakultet på 22.000 kvadratmeter stå ferdig ved studiestart 2019.

Forslagene om 50 meter høye tårn er skrinlagt, juridisk fakultet får nå et arkitektonisk uttrykk som føyer seg inn i de historiske bygningene rundt.

– Jeg synes vi har fått til en god balanse mellom bevaring og tilpassing til den historiske konteksten i området, samtidig som vi videreutvikler kvartalet på en moderne måte som legger til rette for godt byliv, sier byutviklingsråd Hanna Marcussen til Aftenposten.

Slik blir det nye Tullinkvartalet.

Lang kamp

I fem år har Entra i samarbeid med MAD arkitekter jobbet med planene for Tullinkvartalet, planer som tidvis har skapt mye debatt.

Verst var det da planene om et kunnskaps – og mediekvartal ble presentert i 2012. Planen var å bygge to tårn på henholdsvis 22 og 24 etasjer.

 • Planene som aldri ble noe av: Se Oslos nye kunnskapskvartal

Nå er planene betydelige nedskalert. I samråd med Riksantikvaren vil makshøyden nå bli på inntil 46,5 meter for å sikre et godt samspill med det historiske miljøet rundt Tullinløkka. Samtidig skal 27.300 kvadratmeter av den eksisterende bebyggelsen i kvartalet bevares.

Tullinkvartalet består i dag av bygninger som spenner fra 1850-tallet helt til 1980- tallet. Flere av disse har stort kulturhistorisk verdi. Ragnhild Hennum, prorektor ved UIO, Byråd for utvikling, Hanna Marcussen og Dag Michalsen, dekan ved juridisk fakultet.

Passer inn

Det er også universitetsledelsen godt fornøyd med.

– Særlig ettersom vi eier mange av de andre bygningene rundt her, så har det vært viktig for oss at det nye kunne danne en ramme rundt både selve plassen og de øvrige historiske byggene, sier Ragnhild Hennum.

Det nye kvartalet vil få en høyere utnyttelse enn i dag og det foreslås blant annet å åpne kvartalet med gatetun og gjennomgående passasjer gjennom nybygget.

Når juridisk fakultet står ferdig, kan både publikum og studenter vandre tvers gjennom kvartalet.

– Forslagene om passasjer og gatetun vil gi et mer åpent kvartal, gi sosiale møteplasser og bidra til liv på gateplan. Dette vil ikke bare komme studentene til gode, men alle som liker byliv, sier byråd Marcussen.

Foruten det nye universitetsbygget, skal resten av kvartalet tilrettelegges for undervisning, kontor, kultur, hotell, foruten ulike servicefunksjoner og bevertning på gateplan.

Byråden ønsker ikke å forskuttere hva som nå skal skje med selve Tullinløkka, utover at hun ønsker at det skal bli et samlingssted.

– Med så mange mennesker i nærområdet ser jeg ikke for meg at dette skal være en parkeringsplass. Med bilfritt byliv-prosjektet skal vi jo fjerne gateparkering innenfor Ring 1. Tullinløkka er et sted hvor vi virkelig ønsker oss mer byliv, sier Marcussen.

Disse tre byggene skal rives for å gi plass til det nye juridisk fakultet.

Dekan Dag Michalsen ved juridisk fakultet tror Tullinløkka vil finne sin form av seg selv den dagen det nye kvartalet står ferdig.

– Vi får 4000 studenter som skal inn i dette bygget, studenter som vil komme og gå over denne plassen, gjennom det nye bygget og videre opp til høgskolen. Tullinløkka vil derfor bli et viktig samlingssted for studentene, sier Michalsen.

Mange hensyn

Kristin Haug Lund, direktør prosjekt og teknisk i Entra Eiendom, sier at ved vedtatt reguleringsplan før jul er det klart for oppstart i januar 2017. Hun mener de har klart å ivareta mange hensyn med utviklingen av Tullinkvartalet.

Trikken vil fortsatt gå i Kristian Augusts gate, også etter at det nye Tullinkvarteret står ferdig.

– Vi inviterer inn til et attraktivt og utadrettet bygulv inne i kvartalet, vi utvikler gode og moderne studiefasiliteter og vi bidrar med et bygg som gjennom fasadematerialer og uttrykk understreker juridisk fakultets betydning i byen, sier hun. Entra har nå inngått en entreprisekontrakt med Veidekke for byggingen av det nye juridisk fakultet til i overkant av 500 millioner kroner. Men først må altså politikerne si et endelig ja. Det skjer trolig torsdag.

Les mer om

 1. Riksantikvaren
 2. Arkitektur
 3. Universitetet i Oslo
 4. Statsbygg
 5. Entra
 6. Kultur
 7. Oslo