Oslo

Opposisjonen kritiserer Oslo-byrådets nye planer: – Vi er skuffet over at de angriper småhusområder

– Frykten folk har for at gode bomiljøer kan bli ødelagt, er helt reell, sier Guri Melby (V) og ber byrådet ta ett skritt tilbake.

  • Hanne Mellingsæter
    Journalist

Torsdag vedtok byrådet utkastet til en ny kommuneplan. Her legger det opp til at det bygges tettere og høyere i følgende fem nye områder:

Montebello, Borgen, Nydalen vest og øst, Ulsrud og Røa/Hovseter (se detaljert kart lenger ned i saken).

– Vi er skuffet over at de angriper småhusområder. Det er unødvendig for å løse boligbehovet i Oslo, sier Pia Farstad von Hall, Høyres fraksjonsleder i bystyrets byutviklingskomité.

– Skal det ikke fortettes noe i småhusbebyggelsen på vestkanten?

– Det er allerede definert stasjonsnære områder i hele Oslo som vi kan utvikle og fortette. De er inne i eksisterende kommuneplan, og vi mener det er unødvendig å gå utover dette for å løse boligbehovet.

  • BAKGRUNN: Byrådet vil fortette flere områder i vest. Se om nabolaget ditt står på listen.

– Fare for at vi mister kontroll over byutviklingen

Både Venstre og Frp følger samme linje.

– For vår del er det uaktuelt å gå inn på småhusområdene. Det handler både om Oslos identitet og om å ta hensyn til dem som allerede bor der, sier Camilla Wilhelmsen (Frp), nestleder i bystyrets byutviklingskomité.

Venstre gruppeleder, Guri Melby, mener i tillegg det er svært usikkert om Oslo faktisk har behov for alle utviklingsområdene.

– Vi vil advare mot å legge ut så mange områder på én gang. Det er svært usikkert om vi faktisk har behov for det, og jeg mener det er fare for at vi mister kontroll over byutviklingen.

Boligområdet ved Ostadalsveien på Røa som foreslås som nytt utviklingsområde.

– Jeg tror vi må ta et skritt tilbake

Høyres fraksjonsleder gir byrådet ros for å ha redefinert Nedre Grefsen og Smestad, slik at det skal utarbeides egne planer for hvor mye som kan bygges der.

Også Melby er fornøyd med at disse prosessene bremses opp. Men hun mener det er uklokt samtidig å peke ut nye områder som ligner disse.

– Jeg tror vi må ta et skritt tilbake i stedet for å ta enda et skritt frem. Frykten folk har for at gode bomiljøer kan bli ødelagt, er helt reell. Jeg mener at man la opp til mer enn nok av utviklingsområder i den forrige kommuneplanen.

Guri Melby, Venstres gruppeleder i bystyret i Oslo.

Melby understreker at Venstre ikke avviser utbygging i stasjonsnære områder, men påpeker at det må skje ved å transformere industriområder, ikke eksisterende boligområder.

– Vi må alle tåle at byen endres, men det er forskjell på små skritt over litt lengre tid og veldig store endringer. Jeg synes byrådet går altfor langt med dette.

Rødt avventer å kommentere de nye områdene

Byrådet er avhengig av Rødt for å få flertall.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes skriver i en e-post til Aftenposten at partiet skal behandle det nye forslaget grundig i bystyregruppen. Han vil ikke kommentere de fem områdene konkret, og skriver følgende i en generell uttalelse:

– Rødt Oslos overordnede syn på Kommuneplanen er at den medfører en forsert og ubalansert vekst i Oslos boligutbygging. Vi ønsker en kommuneplan som inneholder utviklingsstrategier der veksten går langsommere og er bedre balansert, mens dagens plan overbelaster Groruddalen.

Foreslår boliger på tomten til Leos Lekeland

Utkastet til overordned plan deler områdene som skal utvikles i størst grad, inn i A- og B. De to kategoriene gir en indikasjon på hvor tett og høyt det kan bli.

Montebello, Nydalen øst og Ulsrud er i kategori A, «hovedsakelig nærings- og industribebyggelse», selv om det i disse områdene finnes flere eneboliger.

Kraftledningene på Montebello må graves ned, om området skal fortettes. Eierne av denne tomten har allerede laget et forslag til en boligblokk på 17 etasjer.

Unntaket er Ulsrud, hvor det foreslås å bygge boliger på tomten der Leos Lekeland, en dagligvarebutikk og flere næringsbygg ligger i dag.

Fortettingsgraden i disse områdene blir på mellom 100 til 120 prosent, altså leilighetsbygg over flere etasjer.

Borgen, Nydalen vest og Røa-Hovseter er i kategori B, «hovedsakelig småhusbebyggelse». I disse områdene er det stort sett eneboliger. Her skal det lages egne planer for hvor mye det skal fortettes, men målet er at det skal bli flere boliger enn i dag.

Alle områdene som var med i forrige kommuneplan, er videreført. Den eneste endringer er at Smestad og Nedre Grefsen er lagt inn i kategori B. Det vil si at det skal utarbeides egne planer for hvor mye som kan bygges der.

Under ser du kart som viser nøyaktig hvilke områder det er snakk om

Montebello

Nydalen øst

Nydalen vest

Ulsrud

Røa/Hovseter

Borgen


Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Byutvikling